Kontak Ringe

NG KERK IN OOS-KAAPLAND

KONTAKBESONDERHEDE RINGE – 2017

Albanie, Somerset-Oos, Glen Lynden, Albanie, Alexandria, Pearston, Adelaide, Paterson, Fort Beaufort, Visriviervallei (ingelyf by Somerset-Oos), Dias.  Voors: Ds WD Schoeman, tel 046 653 0010, sel 083 607 8790, e-pos wdschoeman@yahoo.com.  Skr:  Ds W Venter, Posbus 120, Port Alfred, 6170, sel: 078 800 3353, e-pos: wikus@ngkdias.co.za  RK: Di E Steyn, WD Schoeman.  Sek: Di PCPA Odendaal, P van Zyl.

Algoa, Port Elizabeth-Noord, Port Elizabeth-Wes, Algoapark, Newtonpark, Algoa Gemeenskapskerk, Patmos, Kraggakamma, Port Elizabeth-Lorraine, Grasvoëlkop, Waypoint Community Church.  Voors: Ds AJ Crous, tel 041 373 4160, sel 082 659 2616, e-pos ajcrous@telkomsa.net, Skr: Ds PG Loubser, Eddie Mullerstraat 23, Kammapark, Port Elizabeth 6070, e-pos ghl@vox.co.za, tel/faks 041 379 5034, sel 083 656 3377.  RK: Di AJ Crous, MG van Rooyen, DE Els.  Sek: Di MP van Zyl, B-M Swarts, Oudl P-L Venter.

Burgersdorp, Burgersdorp, Aliwal-Noord, Lady Grey, Steynsburg, Molteno, Venterstad, Jamestown, Sterkstroom.  Voors: Ds JWE Esterhuysen, tel 051 633 2777 sel 083 419 3233, e-pos jwe@isat.co.za Skr: Surina van der Berg, Posbus 47, Steynsburg 5920, sel 082 560 9305, e-pos surinavdb@telkomsa.net RK: Di CS du Plessis, S van der Berg, DH Davel. Sek: Dr H van der Westhuizen, oudl O Hamman.

Cradock, Cradock, Colesberg, Middelburg-Karoo, Hofmeyr, Noupoort, Cradock-Oos, Cradock-Noord.  Voors: Ds A van Wyk, tel 048 881 2962, sel 072 455 6920, e-pos open8two8@gmail.com.  Skr: Ds JN Taljaard, Posbus 82, Colesberg 9795, tel 051 753 0034, sel 072 596 7223, e-pos japietaljaard@badisacolesberg.co.za RK: Di A van Wyk, RJ du Plooy, JN Taljaard. Sek: Di C Slabbert.

Dordrecht, Dordrecht, Barkly-Oos, Elliot, Mthatha (Voorheen Umtata), Ugie, Indwe, Maclear, Clearview.  Voors: Ds DC Thomas, tel 045 931 1009, sel 082 694 0645, e-pos ecthom@telkomsa.net.  Skriba: I Bekker, tel 045 9331189, sel 084 510 8772, e-pos ina.bekker@gmail.com.  RK: Di DC Thomas, JW Janse van Rensburg, Oudll Ina Bekker, Chrisjan Kotze.  Sek: Vakant.

Graaff-Reinet, Aberdeen, Graaff-Reinet (Grootkerk), Jansenville, Klipplaat, Murraysburg, Nieu-Bethesda, Nuwekerk (Graaff-Reinet), Rietbron, Steytlerville, Waterford, Willowmore. Voors: JJ van Eyssen, Posbus 12, Willowmore 6445, tel 044-9231034, 072 522 9598, e-pos jacongpan@hotmail.com Skr: Ds AJ Beyers, Posbus 104, Aberdeen 6270, tel 049 846 0001, e-pos abebeyers@gmail.com, sel 082 924 9551. RK: Di JJ van Eyssen, AJ Beyers. Sek: Ds EC Fourie.

Humansdorp, Humansdorp, Kareedouw, Joubertina, Loerie, Gamtoosvallei, Tsitsikamma, Misgund, Gamtoosvallei-Oos, Jeffreysbaai, Humansdorp-Oos.  Voors: Ds JJ Louw, tel 042 287 0633, sel 082 490 6340, e-pos jjasper@lantic.net.  Skr: Ds D Higgs Posbus 45, Jeffreysbaai 6330, tel 042 296 0531, sel 082 492 9032, e-pos dhiggs@cybersmart.co.za RK: Dr J Bohnen. Sek: Di W Sauer, N Greyling, JPM Stapelberg.

Oos-Londen, Oos-Londen, King William’s Town, Oos-Londen-Noord, Cambridge, Nahoon, Buffelsrivier, Oos-Londen-Wesheuwels, Gonubie.  Voors: Ds J Labuschagne, tel 043 721 0310, sel 079 700 2227, e-pos johanlb@telkomsa.net.  Skr: Ds JH Kleynhans, Posbus 5089, Greenfields, Oos-Londen, 5201 tel 043 736 3195, e-pos akleynhans@mweb.co.za, sel 083 539 6325.  RK: Di JJ Pretorius, NW Bezuidenhout.  Sek: Ds WP Petzer.

Port Elizabeth, Port Elizabeth Moedergemeente, Port Elizabeth-Sentraal/Anchor of Hope, Walmer, Kensington, Port Elizabeth-Oos, Parkheuwel, Port Elizabeth-De Duin, Port Elizabeth-Hoogland, Somerstrand.  Voors: Ds (me) M van Niekerk, Posbus 32050, Somerstrand, PE 6019, tel 041 583 5115 (k), tel 041 585 7250 (h).  Skr: Ds TL Wait, Dyasonstraat 13, Mount Croix, Port Elizabeth 6001, tel 041 374 5872, e-pos 27825214762@vodamail.co.za, sel 083 645 1840. RK: Di J van Rooyen, C Coetzee. Sek: Vakant.

Port Elizabeth-Wes,  Port Elizabeth-Heideveld, Port Elizabeth-Nooitgedacht, Port Elizabeth-Sherwood, Port Elizabeth-Sonheuwels, Port Elizabeth-Sionsrand, Sydenham, Blouwaterbaai Familiekerk (voorheen Swartkopsrivier), Vanstadensrivier. Voors: Ds IJ van Zyl, tel 041 466 1422, sel 083 564 1874, e-pos ijvz@absamail.co.za Skr: Ds DW Mouton, Cotswoldrylaan 31, Cotswold, Port Elizabeth, 6045, tel 041 365-3159 (k), sel 082 9234 178, e-pos danie@ngkok.co.za.com  RK: IJ van Zyl, DW Mouton en RM van Tonder.  Sek: Dr JP Cloete.

Queenstown, Queenstown, Tarkastad, Cathcart, Stutterheim. Voors: Ds DO Strydom, Posbus 255, Stutterheim 4930, tel 043 683 1735, faks 086 684 0442, sel 082 923 9567, e-pos deonstr@gmail.com.  Skr: Ds L Viviers, Posbus 34, Tarkastad 5370, tel: 045 846 0249, sel 082 451 4049, e-pos lizetviviers@gmail.com.  RK: Di (me) L Viviers, DO Strydom, MM Els, AC Vlok, Oudll A Rossouw, J du P Kruger. Sek: Geen.

Sondagsrivier, Sondagsrivier (Kirkwood), Sondagsrivier-Suid, Bothasrus, Retief (Despatch), Despatch-Eendrag, Despatch-Suid, Despatch-Noord, Despatch-Dagbreek.  Voors: Ds AHG Lötter, tel 041 933 2643, sel 084 371 3882, e-pos dslotter1@gmail.com Skr: D du Toit, Posbus 17, Kirkwood 6120, tel 042 230 1045, sel 071 670 3435, e-pos dbtoit@gmail.com RK: Di AHG Lötter, D du Toit, CJ van der Westhuizen. Sek: Vakant.

Uitenhage, Uitenhage, Uitenhage-De Mist, Uitenhage-Noord, Uitenhage-Oos, Uitenhage-Winterhoek, Sondagsriviermond. Voors: Ds CJ Stümke, Uysstraat 19, Uitenhage 6229, tel 041 992 4565, faks 086 618 8183, sel 073 462 1660, e-pos demist@telkomsa.net. Skr: Ds JPL van Straaten, Posbus 3002, Riebeekhoogte, Uitenhage 6231, tel 041 992 3234, faks 086 656 7200, sel 082 876 1571, e-pos ringskriba@gmail.com. RK: Di CJ Stümke, JPL van Straaten, CJ Weyers, JJD Nel. Sek: Di HJ Meyer, A Gouws, TJ van Schoor.

Print Friendly, PDF & Email