RSS Feed

Archive for May, 2010

Grusame taxi-ongeluk bring die beste in boere na vore

2010/05/27 by Danie Mouton 3 Comments »

Vier kinders sterf op slag toe die taxi voor ‘n vragmotor beland.  Dié tragedie speel af op ’n herfsmiddag in Mei 2009, terwyl die taxi skoolkinders na Elliot, ’n klein dorpie in die Noord-Oos-Kaap, vervoer.

Daar is vyftien kinders in die bussie, waarvan ’n paar ook ernstig beseer word.  Die meeste benodig noodbehandeling.  ’n Aantal boere uit die omgewing is eerste op die toneel.  Hulle spring aan die werk en vervoer die kinders na die hospitaal op Elliot.  Dadelik – dieselfde middag – word genoeg geld ingesamel en ambulanse gereël om die erg-beseerdes Oos-Londen toe te neem, honderde kilometer vêr.

Die wrak van die taxi waarin 4 kinders gesterf en talle beseer is

Die volgende oggend stig die plaaslike NG gemeente ’n rampfonds ten bate van die slagoffers.  Die opbrengs word gebruik om die begrafniskoste van die oorlede kinders te dra, hospitaal- en mediese uitgawes te dek, en nuwe skoolklere te koop vir die beseerdes, meeste van wie net oor ’n enkele stel skoolklere beskik het.  Verskeie boere maak onder andere ruim bydraes tot die rampfonds.

Hierdie spontane Christelike liefdesdiens en ondersteuning is kleurblind.  In die onbeskryflike smart van ouers wat kinders verloor, of wie se kinders ernstig beseer word, is dit bloot medemens wat medemens bystaan.  Niemand sou die uitkoms kon voorsien nie….

Dis nou ’n jaar later.  “Wat is die gevolg van di’ hulpvaardigheid in die gemeenskap?” vra ek vandeesweek vir ds Conrad Thomas, plaaslike leraar van Elliot.

“Verstommende gevolge.  Daar is ’n dramatiese toename in onderlinge vertroue in die gemeenskap,” antwoord hy.  “Die taxi-vereniging op Elliot se houding het radikaal verander teenoor spesifiek die boere-gemeenskap, maar ook die blanke bevolking in die algemeen.  Taxi-bestuurders help ons byvoorbeeld nou misdaad bekamp.  Wanneer hulle bewus word van persone wat onwettige goedere vervoer, word dit aangemeld.  Verskeie taxi-operateurs beskik oor landbougrond en boer ook self.  Boere het ingespring en hulle gehelp om die grond om te ploeg en die lande vir die saaityd voor te berei.  In die afgelope oestyd het boere ook hul stropers ingestuur om die mielies te help oes.”

Daar is ’n besliste afname in misdaad op Elliot.  “Dit staan in skrille kontras met die spanning wat daar ’n paar jaar gelde op Elliot geheers het”, vertel ds Thomas.  “Terwyl die Here nie ongelukke stuur nie, het die Here tog hierdie ongeluk gebruik om die situasie op ons dorp om te keer.”

Kyk hier hoe Conrad Thomas vertel wat gebeur het:

[vimeo 11549950 480 270]

 

Tussen die triomferende heiliges van die Grieks-Ortodokse tradisie

by Danie Mouton 3 Comments »

Dié ding het só begin:  ons gesels oor John Zizioulas, die patriarg van Pergamum en briljante Grieks-ortodokse teoloog,  se siening van die Triniteit.  Nou stap ons deur die deure van die Grieks-Ortodokse Kerk in Port Elizabeth, vasbeslote om meer uit te vind oor die Grieks-Ortodokse tradisie.

Die “ons” is ‘n groep nagraadse studente van die Universiteit van Stellenbosch wat vandeesweek hier by my innie Baai besig is met ‘n module oor die Triniteit.

Nagraadse studente op besoek aan die Grieks-Ortodokse Kerk in Port Elizabeth. Die groep staan voor die ikonestasis. Vlnr Leon Klate, Dolf Loots, Pieter Nel, Leon Cronjé, Dimitri Paizes (gids) en Steve Briggs

Zizioulas fassineer ons.  Hy praat oor God as ‘n sosiale, verhoudingswese.  Daar is diversiteit en wederkerige verhoudinge in God.  Die persone in die Triniteit reik uit na mekaar, het mekaar lief, dien mekaar.  Hulle is in die volle sin van die woord Persone, sê Zizioulas.  ‘n “Persoon”  is iets anders as ‘n indiwidu, persoon-wees is ‘n verhoudingsterm.  Mense is indiwidue totdat hulle uitreik na mekaar, oor die grens van die self leef, en in dienende gemeenskap staan met ander.  Persoon-wees word begrond in God, waar die persone in die Triniteit op hierdie manier Persone is.

God is “Being in Communion”, en die kerk – as die kinders van God – word ook geroep om só te lewe, aangesien ons in Christus en deur die werk van die Gees lewe binne die lewe van die Drie-eenheid.

Geïnspireer deur die krag van hierdie Godsbegrip vir die lewe en bediening van die kerk, wil ons as groep meer weet oor die kerklike tradisie waaruit Zizioulas kom.  Vandaar die besoek aan die Grieks-Ortodokse Kerk, waar ons gids, Dimitri Paizes, ons inwag.

Vir die volgende uur beweeg ons tussen die ikone rond, waar heiliges uitgebeeld word.  Die skoonheid en sintuiglike impak van die gebou en die liturgie spreek ons sterk aan.  Gelowiges, die strydende kerk, meng letterlik tydens die erediens, via die ikone, met die triomferende kerk, diegene wat ons vooruitgegaan het en nou by God is.  Hulle lewe word die venster waardeur ons die geestelike realiteit van God, en die koms van sy koninkryk, kan raaksien.

Ons besigtig ook die ikonostasis en die ruimte daaragter, wat in die Ortodokse tradisie die hemel uitbeeld.  Ons hoor meer oor die liturgie en die bediening van dié kerk.  Simboliek is uiters belangrik, en spesiale feeste deur die jaar hou verband met simboliese handelinge wat die evangelie ‘n werklikheid maak.

Uit Dimitri se vertelling spreek deurlopend ‘n sterk bewussyn van die aktiewe teenwoordigheid van God in ons lewens.  Dit word beleef en gevier in die kerk se ryk, aanskoulike liturgiese tradisie.

Luister hier na ‘n klankopname van Dimitri se vertelling.

Aan die einde van ons gesprek is ons verryk huis toe.  Nie een van ons oorweeg om Grieks-Ortodoks te word nie, en ons het ook ernstige kritiese vrae, maar ons dink die tradisie het baie om ons te leer.

Luister hier na die groep se evaluerende gesprek oor die besoek.

 

Ugie bereik 350 kinders met KidsGames

2010/05/07 by Danie Mouton 1 Comment »

Die NG Kerk Ugie is klein. Die gemeente bestaan uit 134 belydende lidmate en 33 kinders.

Hierdie gemeente het die Wêreldbeker 2010 aangegryp as geleentheid om die gemeenskap, en omliggende dorpe, se kinders met die evangelie te bereik.

Op Sondag 2 Mei 2010 het 350 kinders op Ugie-skool se sportterrein bymekaar gekom om saam te speel en na die evangelie te luister.  Rondom ‘n sokkerbal.

Ds Willie Schoeman, gemeenteleraar, het die opleiding as Kids-Games-fasiliteerder deurloop.  Op sy inisiatief is al die kinders uit Ugie en die omliggende gemeenskappe, soos Elliot en Maclear, genooi om ‘n Kids-Games-geleentheid op die sportveld by te woon.

Luister hoe Willie vertel wat alles dié dag gebeur het:

[vimeo 11536632 480 270]

Dit is aangrypend om te hoor hoe grense oorgesteek is.  Kinders uit die totale gemeenskap is bymekaargebring, en kon saam met mekaar speel.  Dink net wat die vrugte is wat dit vir die toekoms in ‘n dikwels verdeelde Suid-Afrika sal oplewer.

Kinders kon van Jesus leer. Kon kon mekaar leer ken.  Kinders kon die kerk leer ken.  Die kerk kon die kinders van die gemeenskap leer ken.  Verhoudinge is gebou, vriendskappe is gevestig.  Sport, in hierdie geval sokker, vermeng met belangstelling, kan geweldig baie vermag.  Tot in die kleinste gemeenskappies.