RSS Feed

Archive for November, 2010

Al op die randte, in die kantlyne, ontplof die Christelike geloof

2010/11/03 by Danie Mouton 1 Comment »

“Die intense beplanning het toe nie die verwagte resultate opgelewer nie.  Die optimistiese voorspellings van waar, hoe en met watter strategieë die evangelie die wêreld sou verower, het nie so gerealiseer nie.”

Aan die woord is prof Scott Sunquist vandeesweek in Port Elizabeth oor die wêreldwye verspreiding van die Christelike geloof.  Hy het gepraat tydens ’n post-Lausanne gesprek oor die groei van die evangelie in die twintigste eeu.  Sunquist, ’n Presbiteriaan, beklee ’n leerstoel in World Christianity by die Pittsburgh Teologiese Seminarium in die VSA.

“Om die waarheid te sê, die beplanning is vér oortref,”vervolg Sunquist, “maar op plekke in die wêreld waar dit nie voorsien of verwag is nie.”

Sunquist verwys natuurlik na die wêreldwye sendingkonferensie in 1910 te Edinburgh.  Die sendingwêreld was optimisties dat die Christelike geloof beskawing sou bring na verskeie plekke in die wêreld.  Maar vir Afrika was daar nie veel hoop nie.  Trouens,uit Afrika was daar by Edinburg 1910 net een verteenwoordiger, en niemand uit Suid-Amerika nie.  Dit sou in die 20ste eeu twee van die kontinente word waar die Christelike geloof letterlik sou ontplof.  Ook in China en in lande soos Nepal was daar verrassende, nee verstommende, groei in die geloof.  Alles in die kantlyne, op die randte van kerklike beplanning en verwagting.

Dit leer ons dat die missie in die eerste plek God s’n is.  Die groei van geloof is ’n werk van God, waarby mense ingeskakel is, maar wat nie met menselike tegnologie vasgevang of geprojekteer kan word nie.

Scott is ’n katalogus van stories.  Hy het vertel van dramatiese bekerings van Moslems in verskeie lande, dikwels op grond van gesigte en drome, maar ook weens die oordra van die evangelie. Op baie plekke word mense, wat nie kan lees of skryf nie, met merwaardige resultate bereik bloot deur Bybelverhale te vertel.

….Sy voordrag het groot belangstelling in PE ontlok.  Predikante en sendelinge van alle denominasies en groepering het dit bygewoon.  Daar was lewendige diskussie, ook informeel met dié wellewende, dinamiese professor.

Scott Sunquist se lesing is op ons webblad beskikbaar – klik hier.