RSS Feed

Al op die randte, in die kantlyne, ontplof die Christelike geloof

2010/11/03 by Danie Mouton 1 Comment »

“Die intense beplanning het toe nie die verwagte resultate opgelewer nie.  Die optimistiese voorspellings van waar, hoe en met watter strategieë die evangelie die wêreld sou verower, het nie so gerealiseer nie.”

Aan die woord is prof Scott Sunquist vandeesweek in Port Elizabeth oor die wêreldwye verspreiding van die Christelike geloof.  Hy het gepraat tydens ’n post-Lausanne gesprek oor die groei van die evangelie in die twintigste eeu.  Sunquist, ’n Presbiteriaan, beklee ’n leerstoel in World Christianity by die Pittsburgh Teologiese Seminarium in die VSA.

“Om die waarheid te sê, die beplanning is vér oortref,”vervolg Sunquist, “maar op plekke in die wêreld waar dit nie voorsien of verwag is nie.”

Sunquist verwys natuurlik na die wêreldwye sendingkonferensie in 1910 te Edinburgh.  Die sendingwêreld was optimisties dat die Christelike geloof beskawing sou bring na verskeie plekke in die wêreld.  Maar vir Afrika was daar nie veel hoop nie.  Trouens,uit Afrika was daar by Edinburg 1910 net een verteenwoordiger, en niemand uit Suid-Amerika nie.  Dit sou in die 20ste eeu twee van die kontinente word waar die Christelike geloof letterlik sou ontplof.  Ook in China en in lande soos Nepal was daar verrassende, nee verstommende, groei in die geloof.  Alles in die kantlyne, op die randte van kerklike beplanning en verwagting.

Dit leer ons dat die missie in die eerste plek God s’n is.  Die groei van geloof is ’n werk van God, waarby mense ingeskakel is, maar wat nie met menselike tegnologie vasgevang of geprojekteer kan word nie.

Scott is ’n katalogus van stories.  Hy het vertel van dramatiese bekerings van Moslems in verskeie lande, dikwels op grond van gesigte en drome, maar ook weens die oordra van die evangelie. Op baie plekke word mense, wat nie kan lees of skryf nie, met merwaardige resultate bereik bloot deur Bybelverhale te vertel.

….Sy voordrag het groot belangstelling in PE ontlok.  Predikante en sendelinge van alle denominasies en groepering het dit bygewoon.  Daar was lewendige diskussie, ook informeel met dié wellewende, dinamiese professor.

Scott Sunquist se lesing is op ons webblad beskikbaar – klik hier.

 

One Response to “Al op die randte, in die kantlyne, ontplof die Christelike geloof”

  1. Louis says:

    Danie

    Ek is nie so seker ek stem saam nie. Dis maklik vir die christendom om te groei in onderontwikkelde en by implikasie lande waar wetenskap onderdruk is. Maw die gemiddelde ou in China, Indië, Afrika en ander onder ontwikkelde areas het nog geen verklaring vir siektes ens. nie. So dis maklik om ‘n bo-natuurlike mag as bron uit te wys en dit of god of duiwel te noem. Die ontvanklikheid vir die meta-fisiese en bo-natuurlike is baie hoog.

    Die teendeel is waar vir ontwikkelde lande. Hier het mense groter insig en verstaan nie alleen die bron van siektes ens. as nie bo-natuurlik nie, maar ook ander verskeinsels soos skirsofrenie, epilepsie, durf ek sê evolusie, hoe die skepping gebeur het, ens. Die ontvanklikheid vir die bo-natuurlike neem dan drasties af.

    So die maatstaf moet wees, groei die christendom VINNIGER in die onder ontwikkellende lande as ander gelowe en ek is jammer dat dit gewoon nie waar is nie. In China groei Taoisme vinniger, in Indië groei Hinduisme vinniger, in Afrika is daar dalk ‘n kans, maar dit bly ‘n brousel met tradisionele gelowe EN Moslem groei is steeds sterker.

    Alle gelowe sal tog eendag uitsterf, want dis maar net ‘n poging van die mens om dit wat hulle nie verstaan nie, te verduidelik met iets bo-natuurlik soos ‘n god.

    Die voorste wetenskaplikes verstaan almal dat daar nie ‘n god in die prentjie is nie, want hulle weet die meeste. Ek kan nie met hulle stry nie, want ek weet nie soveel soos hulle nie. Die ou cliche “ek weet dit is so want ek ERVAAR dit as so” hou ook net so lank voor dit swig voor wetenskaplike kennis.

    So ek sal nie sou gou celebrate nie. Veral nie as die christendom steeds skuldig is aan die meeste oorloë wat die wêreld nog gesien het nie…mees onlangs George W. met die bybel onder die arm Iraq en Afganisthan in…

    Dis fine as die geloof mense help heal in die kort termyn, maar in die lang termyn is die wêreld ‘n beter plek waar geloof nie meer heers nie, maar kennis. Dit is sigbaar in eerste wêreld lande, so hoekom nog daarteen veg?

    Kan nie dink dat die kommentaar gewild sal wees nie. Kyk maar net hoe word Casper de Vries gekruisig…

Leave a Reply