RSS Feed

Oor die blog

2010/01/31 by Danie Mouton No Comments »

Reisgeselskap blog oor gemeentes onderweg na God se beloofde voorkeurtoekoms.  Dit vertel die stories van gewone gemeentes wat God op verrassende manier in hulle konteks leer ken.  Gemeentes deur wie God verrasende dinge doen, ver meer en groter as wat hulle ooit kon dink of droom.

Die titel is ontleen aan Lukas 24:15 waar twee volgelinge van Jesus Hom ontmoet op reis na Emmaus.  Dit is Opstandingsondag.  Hulle herken Hom nie, maar so al reisende en geselsende breek die herkenning deur. Dit geskied deur die Woord, die gesprek oor die konteks, deur gasvryheid teenoor die Vreemdeling, en by die breek van die brood.

Hoop, vreugde en krag is beskikbaar vir gemeentes.  Solank ons bly gesels, met mekaar, oor wat God doen, oor die gebeure rondom ons, in die lig van die Woord.

 

Leave a Reply

*/