RSS Feed

Posts Tagged ‘bid’

Biddag by die Kougadam

2010/02/08 by Danie Mouton 2 Comments »

‘n Publieke biddag vir die droogte op 7 Februarie 2010, reg by die Kougadam, neffens Patensie, is deur 3,000 mense bygewoon.  Die plaaslike NG leraar, Stephen Sass, het ‘n leiersrol in hierdie interkerklike biduur gespeel.

Kan julle dink hoe baie is 3,000 mense vir ‘n plattelandse gemeenskap?  Hoe ver en wyd die grense oorgesteek is – werkgewers, arbeiders, NG Kerkmense, eendragtig bymekaar.  ‘n Wonderlike getuienis!

Stephen en sy kollegas uit ander kerke help my verstaan hoe belangrik ‘n publieke bediening vir plaaslike gemeentes is.  Publiek beteken dat die gemeente haar eie grense oorsteek en in die leefwêreld van die gemeenskap betrokke raak.  Watter nood is daar?  Hoe wil God deur die kerk in die gemeenskap teenwoordig wees?  Wat wil God, deur sy gemeente, vir die gemeenskap wees?

Die Kougadam naby Patensie in beter dae. Aan die begin van 2010, by die skryf hiervan, is dit dolleeg.

By die Kougadam het Gamtoosvallei-Oos Gemeente, waar Stephen as leraar dien, die gemeenskap gehelp om hul harte voor die Here uit te stort.  Die 3,000 mense het namens God se skepping (mens, dier, plant) gesmeek om uitkoms.  Dit is wonderlike dienswerk.

In Handelinge word daar telkens verhaal hoe die gelowiges die goedgesindheid van die gemeenskap geniet het (daar is natuurlik ook teenoorgestelde insidente).  Die punt is dat ‘n gemeente wat omgee – met praktiese dade – ongelooflik aan geloofwaardigheid wen.