RSS Feed

Posts Tagged ‘konteks’

Reisgesprek met Jesus

2010/01/31 by Danie Mouton 1 Comment »

Lukas 24:15 is ‘n belofte vir gemeenteleiers wat worstel met die roeping van die gemeente en na rigting en hernude energie soek.

Onderweg na Emmaus – op die dag van Jesus se opstanding uit die dood – is twee dissipels onderweg na Emmaus.  Hulle is verward en soek na die waarheid.  “Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nadergekom en met hulle saamgeloop…”

Lukas vertel dan hoedat hierdie twee disspels algaande leer om Jesus in te herken.  Hulle word met energie en krag vervul.  Hulle kry nuwe hoop.  Dit gebeur in gesprek met mekaar en met Jesus.  Die gesprek sluit verskeie temas en rituele in:

  • Gesprek oor die dinge wat rondom hulle gebeur (konteks);
  • soos verstaan in die lig van die Woord;
  • binne ruimte wat deur gasvryheid geskep word (hulle nooi die Vreemdeling in); en
  • by die breek van die brood, die teken van Jesus en sy volgelinge se selfontlediging en prysgawe.

Ek is oortuig dat gemeentes die waarde van soekende en ondersoekende gesprek grootliks onderskat.  Gesprekke op reis, onseker gesprekke, die uitruil van tentatiewe gedagtes, gesels oor die moontlikhede vir die toekoms saam met Jesus.  Gesprek oor die toekoms wat wag om gebore te word.

Uit hierdie oop, van-Jesus-afhanklike, nederige gesprekke word God se voorkeur-toekoms vir sy gemeente gebore. Dikwels op verrassende wyse.  Hierdie gesprekke, waarin ons leer om Jesus rondom ons te herken, word die bron van geestelike energie waaruit ons lewe.

Pasop vir vergaderings en gesprekke wat ten alle koste besluite te wil neem.  Gesels liewer oor die pad vorentoe met die Bybel in die een hand en die konteks in die ander.  En gesels met vreemdelinge wat oor julle pad kom.