RSS Feed

Posts Tagged ‘ngk’

PE-Noord staan op uit die as

2010/03/18 by Danie Mouton 1 Comment »

Die dae van glorie is lankal verby. PE-Noord, vroeër een van die groot en gerespekteerde NG gemeentes in Port Elizabeth, moes die knie buig voor industrieë en fabrieke. Talle woonhuise is afgebreek en die gelaat van die landskap het onherroeplik verander. Waar kinders vroeër gespeel het, brul swaar vragmotors nou. Waar bure saans ná werk gemoedelik met mekaar staan en gesels het, is daar nou hoë grensmure, parkeerareas, sake-ondernemings en sakebedrywigheid teen die snelheid van lig.

Slegs hier en daar staan nog woonhuise. Pensioenarisse, in wie se gedagtes die aangename herinneringe van die goeie ou dae voortleef, woon daarin.

PE-Noord is een van die gelukkige gemeentes wat oorleef het. Meer as een ander moes die knie buig en hulle deure sluit. Gemeentes soos Sidwell en Noordeinde het alles verloor en ontbind. Baie van hierdie lidmate het by PE-Noord ingeskakel. Hulle wag en wonder wanneer PE-Noord óók sy deure gaan sluit. read more…

 

“Ek is bemagtig deur gasvryheid en samesyn”

2010/02/14 by Danie Mouton No Comments »

Ds Thabane, voorsitter van die VGK se Ring van Port Elizabeth, vertel hoe hy ‘n paar jaar gelede op Joubertina in die Langkloof bevestig is.

Hy is aan die woord tydens ‘n NG Familiegesprek tussen gemeentes van die drie NG Ringe en een VG Ring in Port Elizabeth.  Die vraag tydens die Familiegesprek is hoe die gemeentes onderlinge vertroue en kontak kan bevorder.  Die gemeentes dink ook na hoe God deur hulle in die gemeenskap teenwoordig wil wees.

“Op Joubertina aangekom, loop ek my in die ander predikante se gasvryheid en vriendskap vas”, vertel ds Thabane. “Julle kan dink hoe moeilik dit vir my sou wees om die NG Kerk op die dorp se domein te betree, of – vir alle praktiese doeleindes – in die leefwêreld van die ander kerke op die dorp in te kom.  Nie dat dit nodig was nie, want die ope arms en harte het beteken dat ek dadelik in die leraarskring van die dorp opgeneem is.”

Nou word Thabane se vertelling eintlik ‘n getuienis.  Hy vertel hoe al die dominees op Maandae vir ‘n uur of twee bymekaar gekom het om oor hulle bediening en oor die dorp te gesels.  Die atmosfeer was altyd vriendelik en nie-kompeterend.  Mens kon jou hart oopmaak, praat oor die dinge wat druk, en gesels oor die dorp en gemeenskap self.  Tydens die gesprekke is daadwerklike nuwe visie én aksie ten bate van die gemeenskap, en dus die koninkryk, gebore.

Hy wonder hardop wat sal gebeur as dominees van die NG Familie in Port Elizabeth op gereelde basis as vriende bymekaar kom, en net gesels? Gesels oor die nood en behoeftes, maar ook die vreugdes van die gemeenskap, en saam daaroor bid?  En nie net die NG Familiedominees nie, maar sommer die gemeenskappe in die stad en omgewing se leraars?

Mens kan dieselfde vra oor enige ander dorp en plek:  wat sal gebeur as gemeenteleiers saam gesels en vra hoe die Here deur die geloofsgemeenskappe wat hulle verteenwoordig in die gemeenskap aanwesig wil wees?

Ek wonder saam met ds Thabane.