RSS Feed

Posts Tagged ‘pastor’

Drie dae met John de Gruchy: Woord, Gees, Sakrament en Beeld

2010/03/27 by Danie Mouton No Comments »

Hoe lyk ‘n verstaan van die evangelie wat gemeentes werklik transformeer?  Wat is die teologie, die praktyke, die liturgiese gewoontes, die inhoud van die Woordverkondiging, die Bybelse houdings en gesindhede wat ‘n gemeente nader aan God se beloofde toekoms vir sy kerk skuif?  Wat is die verband tussen ‘n gasvrye, gemeenskapsgerigte (missionale) gemeente en die bediening van liturgie, Woord, sakrament en beeld / kuns?

Vandeesweek het 35 dominees werklik drie transformerende dae met prof John de Gruchy, emeritus-professor in Christelike Studies aan die Universiteit van Kaapstad, en buitengewone professor aan die Universiteit van Stellenbosch, spandeer.

Professor John de Gruchy

Prof John de Gruchy tydens 'n predikante-konferensie in die Oos-KAap

Die sentrale tema van sy voordrag was: The Reformed Pastor as Theologian. So het Calvyn homself gesien: ‘n reformerende pastor wat ‘n teoloog is. (En het ons nuwe dinge oor Calvyn geleer!  Dit is duidelik dat die Calvyn wat ons deur ons studies leer ken het, en die ware Calvyn, twee verskillende mense is, het baie dominees gesê.)

De Gruchy is die skrywer van ‘n nuwe boek oor Calvyn, John Calvin – Christian Humansit and Evangelical Reformer (Lux Verbi.BM 2009).

De Gruchy het dié onderwerp verder uitgewerk deur van drie subtemas gebruik te maak:

  • Woord en Gees
  • Woord en Sakrament
  • Woord en Beeld (Eikon).

Uit sy vertelling van Calvyn se verhaal het duidelik geblyk hoeveel skeefgetrek perspektiewe oor dié man bestaan.  Hy het ‘n merkwaardige invloed wat, vandag nog, in groot dele van die wêreld ‘n impak maak.  In sekere opsigte is selfs die Rooms-Katolieke kerk beslissend deur hom beïnvloed.  ‘n Europa in transisie, onderworpe aan baie veranderings, was die agtergrond van Calvyn se lewe, teologie en bediening.  Hierdieomstandighede verskil nie veel van ons moderne wêreld met sy vele oorgange nie.  Sy erfenis is beide ‘n boek (die Institusie), of boeke, want Calvyn het baie geskryf, en ‘n stad, Geneve.  Die helfte van Geneve se inwoners was vlugtelinge, wat beteken het dat die integrasie en belange van ontwortelde nuwelinge versus gevestigde inwoners ‘n sentrale tema was.  Hoe word ‘n Christelike samelewing onder sulke omstandighede ingerig?  Wat is die rol van die kerk?  Calvyn se lewe en werk bied merkwaardige perspektiewe wat ook vir ons van belang is. read more…

 

Ouderling lei vier pastors in Motherwell op

2010/03/14 by Danie Mouton 2 Comments »

George Terblanche laat my dankbaar, verwonderd en hoopvol voel.  As oud-streeksbestuurder van SAL, later dosent in toerisme, en jarelange kerkraadslid, het hy besluit om sy gawes te deel met mense wat hom nodig gehad het.

Dit het so gewerk: Liesel du Plessis, ‘n vriendin, was betrokke by ‘n behuisingsprojek in Motherwell, die grootste swart township in Port Elizabeth.  Daar ontmoet sy plaaslike inwoners, leer van hulle baie goed ken op die gemeenskapskomitee wat die behuisingsprojek begelei, en raak bewus van die behoefte by pastors wat gemeentes lei, maar geen teologiese opleiding het nie.  Hulle wou graag groei in hulle kapasiteit om hulle gemeentes te lei.

Sy vra toe George of hy nie, as ouderling en kerkmens van formaat, by hierdie pastors betrokke wil raak nie.  Hulle kies toe die Timoteus-Bybelinstituut se opleidingmateriaal, en George begin ‘n pad loop met ‘n groep van die pastors.

Drie van die vier pastors wat sertifikate in gemeenteleierskap van die Timoteus-Instituut ontvang het. Vlnrs: George Terblanche (opleier), Phumzile Langman, Lindile Vani en Auckland Notsheba.

Uiteindelik voltooi vier van hulle die opleiding (op NQF Vlak 4), en ontvang hulle sertifikate op 14 Maart 2010 in die NG Kerk PE-Hoogland, waar George lidmaat is.  (Eddie, die vierde pastor, was siek en dus afwesig by die oorhandiging.)

Die opleiding kan in drie jaar voltooi word, maar George en die groep het byna 5 jaar geneem.  Veral die omstandighede in Motherwell, waar hulle lank in ‘n shack-kerkgebou moes werk, was nie altyd bevordelik vir die studieprojek nie.  Later kon hulle die Eluthandweni-projek se gebou benut, en toe het dit aansienlik beter gegaan.

Volgens George het hy geleer dat God waarlik nie onderskeid tussen mense maak nie.  Dit was vir hom ‘n geloofsverdiepende ervaring om te sien hoe die mense ontwikkel, en hoe die pastors, wat reeds gemeentes bedien, groei in hulle vaardighede en kennis.  Die omvattende kursus fokus op dissipelskap en dissipelvorming, maar ook aspekte soos kerkadministrasie insluit.

‘n Groot groep familie en vriende het ook die geleentheid kom bywoon:

'n Groot groep familie en vriende het die sertifikaat-oorhandiging kom bywoon.

George het ook baie van die Xhosa-kultuur geleer.  Selfs het hy natuurlik teologies ook baie gegroei. Ek dink George moes ook ‘n sertifikaat gekry het!

Hoe hoopvol is dit nie wanneer mense oor grense betrokke raak en ‘n betekenisvolle ding doen nie!