RSS Feed

Posts Tagged ‘waardering’

Waarderende gedagtes oor leiers van formaat

2010/02/01 by Danie Mouton No Comments »

“Wat ‘n besondere tyd saam met briljante gemeenteleiers” mymer ek verlede week in die vliegtuig op pad terug huis toe.  “Mense met ‘n sterk roepingsbewustheid en ‘n fokus op diegene wat tans nog uitgesluit is van gemeenskap met die Here en met sy kerk”.

Die gemeente ter sprake is Weltevreden, aan die Wes-Rand, waar daar oor jare stewige fondamente gelê is om ‘n geloofsgemeenskap te skep wat nie vir haarself lewe nie, maar vir die wêreld.

Die dominees van Weltevreden help my glo in die bediening, en in die werk van predikante.  Hulle werk hard, ek dink dalk te hard, maar hulle is toegewyd.  Dit is duidelik dat hulle daarin slaag om hulle persoonlike verhoudinge onderling goed te bestuur.  Daar is ‘n duidelike bewussyn van elkeen se gawes, en daar is geleentheid om dit uit te leef.

Dit was vir my lekker om deel te neem aan onderskeidende gesprekke oor die toekoms van die gemeente.  Daarvoor bedank ek julle, vriende!