RSS Feed

Waar word jy vanjaar gebore?

2010/12/02 by Danie Mouton 1 Comment »

Gebore op die verkeerde plek?  Meeste van ons sou dalk in Sandton, of in ’n Londense ryksmansbuurt soos Kensington gebore wou word.  Dalk as lid van ’n beroemde koningsgesin?

Jesus is in Betlehem gebore, ’n geringe plekkie.  Nie in Jerusalem, die stad van konings nie, maar so 14 km van die koninklike teiken af, in die nederige Bethlehem.

Die Mfengu-stam, ’n Xhosa-groepering, is in die 18e eeu deur die Britse goewerneur in die Grensgebied “geplaas” (rondom Oos-Londen, King William’s Town, Stutterheim) as buffer tussen die Britse settlaars en die Xhosas.  Mfengu beteken “bedelaar”.  Ons ken hulle vandag as die Fingos.  Hulle was op verskeie maniere die slagoffers van die Zulus en die Xhosas, sommige sê hulle was Xhosa-slawe.

Die Mfengu is met Britse dwang na nuwe geboorteplekke verskuif.

Desmond Tutu is ‘n Mfengu. Hy kom dus uit ‘n baie lae gerekende stam. Sy krisis is dat hy boonop in die ou Transvaal gebore is. Jy word nog laer gereken as jy buite jou tradisionele stamgebied gebore is. So goed soos mense wat van Nasaret en Bethlehem kom.

Verkeerde stam, verkeerde geboorteplek.

Hoe leer sulke mense die Here dank vir die “plek” waar jy gebore is, en hoe ander bekeer word van die plek waar hulle gebore is (as dit Sandton, Houghton, Kensington of Stellenbosch is?). Hoe moet jy gered word uit jou stam, of bevry word van jou (sf)stam(ming)?

Max du Preez sê hy is in die Vrystaat gebore en het daar grootgeword. Daarom is een van sy voorvaders – hy kies hulle – ook Moshoeshoe, die briljante Sotho opperhoof wat die Sotho deur vergifnis en die skep van sosiale gemeenskap tot ‘n nasie verenig het.

Dit laat my dink: kan ek ook vir my bykomende geboorteplekke kies? Dalk Bethelehem?  Kwazakehle?  Sharpeville?  Langa?  Robbeneiland?  Golgota?

En kan ek deur hierdie keuse die kersverhaal of Filippense 2 beliggaam? In navolging van Jesus?  Vra my geloofskeuse, wat God in my werk, om op Kopbeenplek en in die leë graf gebore te word, nie van my om oor en oor gebore te word, te identifiseer, met die plekke wat die Geneesheer deur my aanraak nie?

Waar gaan ek vanjaar gebore word?  Met wie gaan ek assossieer?  Onder wie se nood gaan ek my skouer plaas?

 

One Response to “Waar word jy vanjaar gebore?”

  1. Dieter says:

    Dankie Danie vir die insig! Dit gee my goeie stof tot nadenke waar ek vandaan kom en ook waarheen God met sy mense oppad is. Om oppad te wees, moet jy van iewers kom. Jesus het geweet waar hy vandaan kom en so kon hy homself orienteer in die toekoms.

Leave a Reply