Kategesewerkswinkel vir leraars, kategete en ouers

Die Ring van PE-Wes bied op 26 en 27 Januarie ‘n kategesewerkswinkel vir predikante, kategete en ook ouers aan. ALLE leraars en gemeentes uit ons sinodale gebied is welkom. Dit word by die NG Kerk PE-Heideveld gehou, en aangebied deur ds Johan Avenant, die leier van die NG Kerk se kategesetaakspan. As deel van die werkswinkel word ook oor die […]

Gemengde reaksie op Matriekuitslae 2015

Die uitslae van 2015 se matriekuitslae is met gemengde reaksie deur die media en rolspelers ervaar. Onderwysersvakbonde, beheerliggaamorganisasies en politieke partye het positief en negatief, kommentaar gelewer oor die matriekslaagsyfer wat met 5,1 persentasiepunte gedaal het. Hoewel daar ‘n daling was van die matriekslaagsyfer, het sowat 52 000 méér leerlinge die eksamen geslaag. In dié opsig het die deurvloeikoers verbeter, […]