Pinksterreeks 2016 beskikbaar

In aansluiting by die NG Kerkfamilie se Seisoen van Menswaardigheid wat tans op dreef kom, dink ons met vanjaar se Pinksterreeks as kerkfamilie saam daaroor dat die Here alle mense na sy beeld geskape het en dat Jesus sy kerk in ons tyd opnuut van dié waarheid bewus maak. As dissipels van Jesus hoor ons die waarheid van God se […]