NG Kerk weer lid van die Wêreldraad van Kerke

Die NG Kerk het, na bykans 55 jaar, weer lid geword van die Wêreldraad van Kerke (WRK). Ds Nelis van Rensburg, moderator van die jongste Algemene Sinode (op die foto agter die kateder) en dr Gustav Claassen (links op die foto), algemene sekretaris, het die terugkeer namens die NG Kerk se leierskap gevier. Na die tragiese gebeure by Sharpville in […]