Lidmate opgeroep om hoop te bring tydens die munisipale verkiesing

Die 2016-munisipale verkiesing op 3 Augustus word wyd beskou as een van die moeilikste en belangrikste verkiesings tot op datum. Dit feit dat tweehonderd meer partye vanjaar deelneem as tydens die vorige verkiesing in 2011 is waarskynlik tekenend hiervan. Die verkiesing vind plaas teen die agtergrond van die ekonomiese gaping tussen ryk en arm wat in die huidige ekonomiese bedeling […]

Afskeid van Oos-Kaaplandse aktuarius, ds Deon Oelofse

Dagbestuurslede van die Sinodale Kommissie, asook lede van die Regskommissie, het op 18 Julie 2016 afskeid geneem van ds Deon Oelofse. Hy was vir die afgelope 4 jaar die Oos-Kaaplandse aktuarius (kerkregadviseur). Ds Oelofse het ‘n beroep na Skotland aanvaar, waar hy in Kinlochbervie en Darness gaan werk. Ons beste wense en seënbede vergesel die gesin, wat aan die begin […]