Voorbidding vir Sinode van Oos-Kaapland se sitting gevra

Gemeentes in Oos-Kaapland begin gewoonlik vier Sondae voor die sinode byeenkom om voorbidding daarvoor te doen. Dit beteken dat gemeentes gevra word om vanaf Sondag 2 Oktober vir die Sinode voorbidding te doen. Die vergadering vind van 31 Oktober tot 3 November 2016 plaas. Dit is die twaalfde gewone vergadering. Die sakelys is hier elektronies beskikbaar. Ds Eldré Bester tree […]

Biddag vir Reën : 2 Oktober

Die Moderamen van die Algemene Sinode versoek gemeentes om op Sondag 2 Oktober, tydens eredienste, voorbidding te doen vir reën. Groot dele van ons land is vasgevang in ‘n knellende droogte wat mens en dier raak. Die ergste droogte in 112 jaar veroorsaak geweldige uitdagings oor ‘n wye spektrum. Voedselsekuriteit, die skuldlas van kommersiële en opkomende boere en die las […]

Sakelys vir Oos-Kaaplandse Sinode 2016 beskikbaar

Die Sakelys / Agendaboek vir die Twaalfde Vergadering van die Sinode van die NG Kerk in Oos-Kaapland word hiermee digitaal gepubliseer. Die vergadering vind van 31 Oktober tot 3 November 2016 by die Willows-Konferensiesentrum naby Port Elizabeth plaas. Klik hier om die Sakelys / Agenda af te laai. Die papiergebaseerde Sakelys word aan die begin van Oktober na kerkkantore gepos […]