Ringsprojekte 2017-18 : Aanbevelings op die web beskikbaar

Die aansoeke wat ringe vir 2017-18 by die Sinodale Kommissie ingedien het, is geƫvalueer en aanbevelings vir goedkeuring op 1 Desember 2016 is gefinaliseer. Klik hier om die aanbevelings te besigtig. Ringe kan vertoƫ oor die bedrag wat aanbeveel word, per epos rig aan die Direkteur Sinode. Dit moet voor 15 November 2016 gedoen word.