Insette oor #FeesMustFall

Tydens die Oos-Kaaplandse Sinode (31 Oktober tot 3 November 2016), met #FeesMustFall in die branding, het dr Theuns Eloff ‘n insiggewende inset kom lewer. Hy is die voormalige rektor van die Noordwes-Universiteit en tans uitvoerende direkteur van die FW de Klerk-Stigting. ‘n Swart studenteleier en NG-lidmaat, Olubunmi (Amos) Ngalimani het ‘n respons gelewer. Ook dit was besonder geartikuleerd en insiggewend. […]