Die NG Kerk en grondhervorming

Maart 2018 Inleidend Die onderwerp van die aarde en die wyse waarop dit as grondgebied bewoon, bewerk en bewaar word deur die nasies, is ‘n sentrale tema in die Bybel. Talle verhale in die Ou Testament word oor die belofte en besit van ‘n spesifieke grondgebied vertel. Baie keer ook uit die hoek van die verlies daarvan weens politieke, sosiale […]