Vergoeding vir preekbeurte op uitnodiging

November 2019 Gemeentes vra dikwels hoeveel ‘n besoekende predikant wat ‘n erediens kom lei, vergoed moet word. Veneto Keyter wys uit die Hervormde Kerk het die volgende riglyne, wat net so op die NG Kerk van toepassing gemaak kan word: Om billikheid teenoor leraars, in diens asook emeriti wat dikwels hieronder vergoed word te laat geskied, gee ons graag die […]