Wat leer ons in hierdie tyd oor ras en versoening?

Die naskok oor verlede week se onrus, stroping en oproer in KwaZulu Natal duur voort. Maar wat leer ons in ‘n tyd soos hierdie spesifiek oor ras en versoening? Die Algemene Sinode se Taakspan vir Versoening en Identiteit het hieroor gesprek met kundiges en betrokkenes gevoer.