Hoe om vir gelowiges in Afghanistan te bid

Met die val van Afghanistan in die hande van die Taliban is dit feitlik seker dat die toekoms van Christene duister is. As Christene het ons die verantwoordelikheid om vir ons broers en susters in die Here in Afghanistan te bid. Hierdie artikel vertel hoe om te bid.