Geweef deur God vir ‘n tyd soos nou – belang van die Kolossensebrief vir die kerk vandag

Prof Marius Nel het tydens die onlangse Oos-Kaaplandse Sinode die dagwydings uit die Kolossensebrief hanteer. Hy het sentrale temas uit Kolossense uitgelig en die tekste met mekaar vergelyk om aan te dui hoe belangrik die boodskap van hierdie brief vir die kerk vandag is. Afgevaardigdes is diep getref en geïnspireer deur sy insette. Ons het verskeie navrae vir die dagwydings […]

So glo, leer en getuig ons in die NG Kerk

Die dagbestuur van die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) het ‘n reeks van sowat 13 video’s vervaardig waarin gesels word oor hoe ons glo, leer en getuig in die NG Kerk. Die dagbestuur het bewus geword van die onsekerheid  ten opsigte van die oortuigings, standpunte en werkswyse van die NG Kerk. Die dagbestuur het vervolgens besluit om ‘n reeks videos beskikbaar […]

Riglyne vir gesprek deur predikante op sosiale media

Predikante se gesprekke op sosiale media behoort altyd kenmerkend te wees van ’n Christelike etos wat gedra word deur Bybelse waardes soos respek, liefde, waarheid, eenheid, luister en ’n besef van eie broosheid en feilbaarheid. As getuies van Jesus Christus behoort geen gesprek op sosiale media enige kommentaar te bevat wat hiermee bots nie. Lees hier watter riglyne die NG Kerk vir leraars en proponente kies.