Grens.Pos
Jaargang 18 - Nommer 23 - 6 Augustus 2020 - Koninkrykstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],
joseph-sold
Sondag, 9 Augustus is die tiende Sondag in Koninkrykstyd.
Die Leesroosterteks uit Genesis 37 handel oor Josef, dromer, bedorwe brokkie en voorgetrek deur sy pa. Hy loop hom vas teen sy broers in die veld, wat hom van sy kleurvolle kleed stroop en hom as slaaf aan handelaars verkoop. So begin 'n lang pad vir Josef, 'ook n pad waardeur God vir die Godsvolk voorsiening maak.

In hierdie uitgawe

 • Hoe kan dope en huwelike tydens inperking werk?
 • Die Ring van Algoa roep alle gemeentes op om op 16 Augustus voorbidding vir knellende sake te doen.
 • Kenton-on-Sea is 'n wonderlike voorbeeld hoe die mense van 'n klein dorpie saamwerk en die bronne tot hulle beskikking te maksimaliseer in die stryd teen Covid-19.
 • Gevoel van onveiligheid neem sterk toe in landbougemeenskappe.
 • Daar is heerlike liturgiese bronne beskikbaar vir gebruik wanneer mense verlies ervaar
 • IN PAS met die lewende God - lees oor 'n aanlyngesprek waarby jy kan inskakel. Daar is ook verskeie VBO-geleenthede wink vir leraars (en lidmate).

#GereeldeVrae

Dope en huwelike tydens Covid-inperking

baptism2
baptism
Twee voorbeelde van doopbediening tydens Covid-19-inperking. Links bedien 'n Episkopaalse priester die doop. Let op die masker en handskoene. Die predikant regs behoort 'n masker te dra onder Suid-Afrikaanse regulasies.
Van die mees algemene vrae van gemeentes is hoe huweliksbevestigings en selfs doopbediening tydens inperking kan verloop.

Oor huwelike is die minister van Binnelandse Sake se voorkeur dat huweliksbevestigings (wat iets anders is as 'n tradisionele kerklike huwelikseremonie) in 'n kantoor of woonhuis plaasvind waar nie meer as 10 persone in die huis teenwoordig is nie. Die aksent val dan op die administratiewe aksie om die huwelik te sluit.

Die ander antwoord is dat huweliksbevestigings soos 'n erediens in 'n kerkgebou hanteer word. Dit beteken dat tot 50 mense teenwoordig kan wees as die gebou groot genoeg is, iets wat waar is van prakties alle NG kerkgeboue. Die gewone Covid-reëls vir eredienste geld dan - lees paragraaf 6 van hierdie skrywe. Hierdie benadering kan goed werk, maar hou die groep beperk tot nabye familie en vriende.

Daar is doopouers wat hul babas om bona fide geloofsoortuigings graag ten doop wil bring. Moenie bloot reageer deur te sê die doop kan onbeperk uitgestel word en is nie belangrik nie. Ons het nie teologies so 'n swak doopbeskouing nie. Die afmaak van die doop is 'n voorbeeld van self-sekularisasie. Die probleem lê nie by die ouers wat die doop vir hul baba begeer nie.

Leraars behoort met hierdie ouers in gesprek te tree oor reëlings om dit te doen. Kerkrade behoort ruimte te skep dat eredienste vir die bediening van so 'n doop moontlik is. Aangesien vriende en familie dit dikwels graag wil bywoon, en 'n eredienste slegs vir 50 persone voorsiening maak, kan 'n spesiale erediens vir hierdie doel gehou word.

Die kritiese moment is die gebeure by die doopvont en die aanraking van die baba deur die leraar. Een van ons kollegas vertel dat hy 'n verseëlde botteltjie water geneem en tydens die doopbediening die water oor die ouers se hande laat loop het, wie dan die baba daarmee aangeraak het. Hy het dus nie self direkte kontak met die baba gehad nie, en ook sy masker gedra terwyl hy in nabyheid van die gesin was.

Die vraag is nie of ons regulasies kan omseil nie, maar of ons verhoed dat die oordrag van die Covid-virus plaasvind.

Gemeentes moet waak teen algemene reëlings en besluite. Waar ouers voel hulle kan die doop uitstel, is dit ook in orde. Waar die behoefte om die regte redes bestaan, is dit die moeite werd om vir daardie spesifieke ouers voorsiening te maak.

O ja, daardie spotprent van die dominee wat die baba met 'n watergeweer skiet: dis nie 'n goeie idee nie.

Hoe 'n klein dorpie saamspan om Covid-19 te beveg en mense te ondersteun

coastalkindness
In 'n klein Oos-Kaapse kusdorpie, Kenton-on-Sea, span die hele gemeenskap saam om die omgewing se enkele dokters, verpleegsters en gesondheidswerkers - alreeds fisiek en geestelik ooreis deur die pandemie - by te staan.

Die inisiatief staan as Coastal Kindness bekend.

Voorbereiding is een van die beste strategieë, sê dié mense. 'n Hele aantal opvoedkundige video's help die gemeenskap om infektering te voorkom. Die logika agter maskers, die was van hande, en fisieke afstand word verduidelik. Daar is ook wenke vir tuisversorging en wat isolasie presies beteken. Al die video's is in Afrikaans, Engels en isiXhosa en kan per Whatsapp versprei word.

Die groep het suurstofsilinders bymekaar gekry, en staan verswakte persone met medisyne en maaltye by. Emosionele ondersteuning word via Zoom of telefoonoproepe gebied.

Dit is 'n pragtige voorbeeld van wat gemeenskappe kan vermag. Hier is 'n berig oor die inisiatief, en hier is Coastal Kindness se webblad.

Eerste algemene sekretaris van die Algemene Sinode

Dr Kobus Gerber aan hartaanval oorlede

kobusgerber
Dr Kobus Gerber, algemene sekretaris van 2004 - 2015, in sy kantoor afgeneem net voor sy aftrede. Foto: Neels Jackson
Dr Kobus Gerber, eerste algemene sekretaris van die NG Kerk, is Donderdagoggend 6 Augustus aan 'n hartaanval oorlede.

Prof Nelus Niemandt skryf oor hom:

"Hy was die eerste Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode in die 'nuwe bedeling' na 2002, en het sy geliefde kerk op 'n uitnemende wyse gedien. Ek dink aan sy passie vir die ekumene en die groot netwerk kerklike vriende wat
hy ten bate van die NG Kerk opgebou het; sy betrokkenheid by die World Communion of Reformed Churches; sy baie harde werk om kerkeenheid in die NG kerkfamilie te dien; sy toewyding om die Belydenis van Belhar in die NG Kerk deurgevoer te probeer kry.... en so baie ander. Sterkte en troos aan Martie en Kari. Die NG Kerk neem afskeid van 'n besondere mens."

Gerber se belangrikste bydrae was die uitnemende rol wat hy gespeel het om die NG Kerk se verhoudinge met ander kerke te normaliseer en die kerk terug te begelei in internasionale, ekumeniese kerklike gemeenskappe.

Gemoedere op breekpunt

Gevoel van onveiligheid by boere neem toe

Dit raak al hoe moeiliker om die gemoedere van boerderygemeenskappe weens die vlaag van plaasaanvalle en -moorde te bestuur sê Agri SA in 'n mediaverklaring nadat die minister van Polisie, Bheki Cele, die nuutste misdaadstatistieke op 31 Julie bekendgemaak het.

"Dit is kommerwekkend dat daar volgens die polisie, 49 plaasmoorde gedurende die 2019/2020 finansiële jaar voorgekom het. Dit is 49 moorde te veel en het die land ontneem van strategiese kundigheid op boerderygebied en armer gelaat aan kundigheid wat nou nodig is om ‘n bydrae te maak tot ekonomiese groei en voedselsekerheid," aldus Agri SA.

Die verklaring wys uit dat moorde en ernstige misdaad konstant sedert 2011/12 styg. Huisrowe, motorkapings en besigheidsrowe is ook hoër.

Agri SA gee ook erkenning aan die Vaalharts-gemeenskap wat verlede week onder baie moeilike omstandighede in solidariteit na die hof verrigtinge van die beskuldigdes opgeruk het. Dit was by die verskyning van vyf beskuldigdes in die moorde op Dan (83) en Breggie (79) Brand en hul dogter, Elzabie.

"Sonder om in gewelddadige optrede betrokke te raak het hulle die land gewys hoe daar vreedsaam opgetree kan word om steeds jou stem duidelik te laat hoor sonder om te brand en te plunder. Die optrede is voorwaar ‘n les vir mede-Suid-Afrikaners. Agri SA ondersteun wetsgehoorsame optrede soos die. Ons vertrou dat die beskuldigdes by skuldig bevinding die swaarste moontlike strawwe opgelê sal word. Die mense hoort nie in die samelewing nie!" sê die verklaring.

Pandemie, geweld, droogte, misdaad, plaaslike bestuur en gesondheidsdienste

Ring van Algoa nooi gemeentes om op 16 Augustus te verenig in gebed

Dag van Gebed

Insette wat die moeite werd is

Hoe Bill Gates boeke lees
Biljardêr Bill Gates is bekend as 'n aktiewe leser wat sy kapasiteit om te innoveer lewenslank met gedissiplineerde lees uitgebou het. Maar hoe gaan hy te werk wanneer hy 'n boek lees? Lees hierdie artikel.

From the Calvin Institute for Christian Worship: COVID-19 and worship
As the COVID-19 pandemic stretches on and continues to affect worshiping communities, we are updating this web page with new COVID-related resources on a variety of topics.
COVID-19 and Worship: Resources for Churches Adapting to Social Isolation

Worship resources for pregnancy loss and infertility
Many church members stay silent about miscarriages and other common reproductive losses. Yet it’s relatively easy for congregations to start accompanying those who mourn these losses, because Christian traditions already contain helpful books and worship resources. We just have to tap into them.
Worship Resources for Pregnancy Loss and Infertility.
Steytlervile-nuut

IN PAS: Gesprek oor hoe gemeentes God kan navolg

inpas
IN PAS is 'n handleiding wat gemeentes deur ritmes en gewoontes help om in pas met God te leef en Jesus na te volg. Dit is 'n praktiese, bemagtigende gids vir gemeenteleiers. Laai die handleiding hier af.

'n Aanlyngesprek met gemeenteleiers vind op Dinsdag 11 Augustus 14:00 -16:00 plaas, met gemeenteleiers wat wil inskakel.

Julle is baie welkom om hierdie uitnodiging aan te stuur na leiers in julle gemeentes wat julle wil deel maak van die reis. En ook na kollegas en vriende in ander gemeentes.

Hier is die skakel:
Topic: IN PAS: gesprek met gemeenteleiers
Time: Aug 11, 2020 02:00 PM Harare, Pretoria
https://us02web.zoom.us/j/87208306039?pwd=S3BEUk5kd3VtM1ZMZnJtMDdFMjNqZz09
Meeting ID: 872 0830 6039
Passcode: 423664

Ons wil die gesprek met julle inrig aan die hand van die volgende temas:
 • Wat is julle indruk van IN PAS? Wat sien jy as jy na die boek kyk? (Die skakel om dit af te laai is hierbo geplaas).
 • Hoe dink ons oor die manier waarop ons saam reis.
 • Hoe vind kultuurverandering in ‘n gemeente plaas.
 • Oor die 3 voorstelle in die boek om ‘n leergemeenskap in te rig - wat sal vir julle gemeente kan werk?
 • Wat maak mens met die Waarderende Ondersoek (die vraelys).
 • Wat is die volgende stap vir julle gemeente?

Om lekker deel te neem, vra ons dat jy asseblief voorberei deur die volgende te doen. Alles is op die webblad:

VBO: Hoe om as waardegedrewe gemeenskap 'n impak teen korrupsie te maak

corruption

VBO: Brosjure vir Lentekonferensie beskikbaar

Roetekaart: Van wond tot verwondering

Lentekonferensie2020
Die konferensie begin Maandag 14 September en eindig Vrydag 18 September. Klik hier om die brosjure te lees.
Om in te skryf, volg asseblief hierdie skakel:
https://forms.gle/kBGxBnYJtyBB2aL89
Stuur hierdie epos met brosjure gerus aan belangstellende lidmate.
Vir enige navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

VBO: Verlies tydens Covid-19

Die Covid-19-pandemie het lidmate op verskeie vlakke geraak en almal ervaar een of ander vorm van emosionele verlies. Die uitgerekte grendeltyd, die onsekerheid oor die toekoms, verlies aan inkomste, groter wordende werksloosheid in gemeenskappe, skole se aanpassings met nuwe regulasies en nog baie meer, het bygedra tot mense se ervarings van spanning en verlies.

Hierdie is die eerste van ‘n reeks van drie webinare. Communitas nooi lidmate en predikante uit om te kom luister na ’n paneel wat in hulle daaglikse werk met lidmate, kollegas en werknemers hiermee moet omgaan.

Deelname is gratis, maar skryf asseblief so gou moontlik in, aangesien daar ‘n beperking in getalle is vir die Zoom webinaar. Predikante kan vyf VBO punte verdien.

Klik hier om te registeer. Meer inligting hieronder.
communitas

VBO: Kursus in Spirituele Begeleiding

Stel jy belang om op diepgaande wyse aandag te gee aan jou persoonlike en spirituele ontwikkeling? Soek jy na 'n geleentheid om beide die teorie en praktyk van spirituele begeleiding te bemeester? Dan mag jy belangstel in 'n kursus van 15 maande onder leiding van die Ring van Suidoos-Pretoria. Dit begin op 22 Februairie 2021. Klik hier vir meer besonderhede.

VBO: Excelsus se VBO-jaarprogram vir 2020

ExcelsusLogo
Klik hier om Excelsus, die VBO-sentrum aan die Universiteit van Pretoria, se 2020-jaarprogram vir VBO af te laai. Danksy Covid-19 vind die meeste opleiding aanlyn plaas, en is dus maklik toeganklik en bekostigbaar.

KLIK HIER OM TE SKENK
facebook twitter