Jaargang 21 - Nommer 17 - 4 Augustus 2023
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

  • Jy kan kinders se kanse in die lewe aansienlik verbeter deur vir hulle stories te vertel
  • Augustusmaand vier die Bybel in Afrikaans en dis ook Vrouemaand - hier is wenke
  • Verskeie gemeentes in die Baai adverteer predikantsposte
  • Leraars beweeg

Deur stories deel en speel leer gemeentes hoe om 'n verskil te maak

Lidmate uit die gemeentes Jeffreysbaai, Sherwood en Kraggakamma op 'n uitreik na Nyathi in die ou Transkei het gaan ontdek hoe om 'n volhoubare verskil te maak

Ds Joe Janse van Rensburg vertel:

Die afgelope Junie/Julie-vakansie het lidmate van NG Gemeente Jeffreysbaai, Sherwood en Kraggakamma uitgereik na Nyathi (Transkei) vir om verkennend te gaan ontdek hoe ons ’n volhoubare verskil in die hierdie gemeenskap kan maak.

As ’n gemengde span van jonk tot oud, uit verskillende agtergronde en kulture, het die Here dit so beplan dat ons in ons diversitiet ’n wonderlike sinergie en eenheid kon beleef waar elkeen se unieke gawes gebruik is om die mense van Nyathi te dien.

Ons het met “Heartlines” se inistiatief gewerk met: What’s your Story? Dit het ons in staat gestel om met groter begrip, samehorigheid, vertroue en versoening deur middel van mense se stories verhoudings te kon bou. Ons het agtergekom dat stories nie-bedreigend is daar waar ons egte gesprekke kon voer om mekaar beter te verstaan nie.

Die span het veral stories van kinders, leiers en van manne en vroue uit die gemeenskap gehoor. In hierdie ontdekking het ons stories van armoede, afwesige ouers, stories van verliese en gebrokenheid gehoor en werklik besef: “Die oes is groot, maar die arbeiders min”.

In ons ontdekking het dit weer duidelik na vore gekom dat dissipelskap en leierskaptoerusting, asook die identifisering en bemagtiging van leiers in die gemeenskap die fokus moet wees. Ons wil ook nader aan die VGK kerk in Lusikisiki beweeg om hulle hande sterker te maak om die gemeenskap van Nyathi meer effektief te kan dien.

Ons kan baie geloofstories vertel oor hierdie afgelope uitreik, maar sommige stories can’t be taught, it must be caught en daarom nooi ons jou uit om nuwe stories saam met ons tydens ons volgende uitreik te kom ontdek.

Hou gerus die Grenspos dop vir meer inligting oor ons volgende uitreik.
Die Nyathi-uitreikspanm Julie 2023

Little Seeds Vroeëkindontwikkeling

Hier is 'n praktiese manier om 'n verskil in kinders se lewens te maak - Nioma Venter

Gelowiges kan 'n geweldige verskil maak in jong kinders se lewens. Dit hoef ook nie ingewikkeld te wees nie. Daar is bloot mense nodig wat 'n verskil wil maak, daarby spanwerk en praktiese diens. Stig bv 'n storievertelgroep om deur die vertel van stories vroeë geletterdheid by klein kinders aan te moedig.

Lees in hierdie onderhoud met ds Nioma Venter hoe eenvoudig dit is om 'n groot verskil te maak.
Lees ook:Om ' n kind 'n kans te gee

Dis Augustus 2023 en ons vier 90 jaar van die Afrikaanse Bybel

Presies negentig jaar gelede is die eerste Afrikaanse Bybelvertaling op 27 Augustus 1933 landswyd feestelik ontvang. Die 90 ste verjaardag van die vertaling val hierdie jaar weer op 27 Augustus. Ons sal baie dankbaar wees as elke kerk en gemeente in die streek op daardie dag, of as hulle dalk ‘n ander datum wil gebruik, iets spesiaals sal maak van die 90ste verjaardag.

Lees gerus hoe die bekende Dana Snyman vertel wat die 1933-Afrikaanse vertaling vir hom beteken.

Die Bybelgenootskap het wonderlike hulpmiddels, selfs 'n preekskets, vir gebruik om die 90ste verjaardag van die Afrikaanse Bybel te vier - klik hier.

Kerk vier Vrouemaand in Augustus

Baie Suid-Afrikaners is maar net te dankbaar vir ‘n vakansiedag op 9 Augustus, sonder om stil te staan by wat ons op daardie dag vier.

Hierdie vakansiedag word sedert 1994 gevier en herdenk die optog van 1956 waar ongeveer 20 000 vroue na die Uniegebou in Pretoria gestap het en betoog het, met ‘n petisies van meer as 100 000 handtekeninge, en aangedring het op regte vir vroue.

Die vreeslose vroue het buite die gebou in stilte gestaan om hul stil stemme dik te maak, en so die toekoms verander.

Jaarliks dra ons Augustus op aan die vroue in ons land. Hierdie jaar fokus die Taakspan Gendergeregtigheid op die tema: Take up space. Terwyl ons hierdie maand die braafheid en prestasies van vroue in ons land vier, besef ons dat in die verlede en steeds nou, hulle braafheid en prestasies deur skeefgetrekte persepsies en gendervooroordeel oorskadu, onderdruk en afgemaak word as minderwaardig.
Ons dink hierdie maand aan vroue wat opstaan vir menswaardigheid, geregtigheid en billikheid vir almal en so hulle plek inneem, hulle self laat geld en hulle roeping uitleef.

Reis saam in Augustus met ‘n weeklikse Bybelstudie wat handel oor ‘n vrou in die Bybel wat haar stem laat geld het en haar spasie opgeneem het. Ons gaan kyk na die waardes wat ons by hulle leer, en inoefen hoe ons hierdie waardes kan uit oefen sodat ons getrou kan bly aan die visie van die vroue reg oor die jare: to “Take up space!”

Weekliks sal daar op Maandae 'n Liturgiese wenk/gebed gestuur geplaas word op Facebook wat Sondae tydens die erediens gebruik kan word. Hierdie teks en tema sluit aan by die leesrooster.

Daar sal ook deur die week paar gedagtes oor ons karakter van die week geplaas word, sowel as praktiese idees hoe daar in Vrouemaand 'n verskil gemaak kan word.

Al die materiaal, 'n 5 weke Bybelstudie Handleiding, sowel as die sosiale media stukke is aflaaibaar by hierdie skakel.

Uitnodiging na die CMR-Jaarvergadering op 10 Augustus

Me Magda von Solms, direkteur van die Christelike Maatskaplike Raad in die Baai, skryf:

Goeie middag Ds, Kerkraad en gemeentelede

Ek maak graag van die geleentheid gebruik om u uit te nooi na die Algemene Jaarvergadering van die CMR Port Elizabeth.

Datum – Donderdagoggend 10 Augustus om 10:00
Plek- NG Patmos gemeente – Kaapweg 79, Port Elizabeth.

Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om terugvoering te gee tov ons dienste die afgelope jaar.

Die ondersteuning wat ons van u gemeente ontvang, is van onskatbare waarde en om hierdie rede wil ons ook ons dank betuig aan elke gemeentelid en gemeente wat ons ondersteun!

Dit is vir ons belangrik om ons verhouding en band met ons gemeentes te verstewig. Dus sal ek dit waardeer indien u hierdie inligting ook aan u gemeentelede dan deurgee.

Ons sal werklik u ondersteuning van hierdie byeenkoms, waardeer.
Click here for a list activities around Diability Awareness Sunday

Loop saam met ander deur die gemeenskap vir Hoop op Erfenisdag

Klik hier vir 'n vorm waar jy jou Lopp vir Hoop-projek kan registreer.

VBO oor Trauma: Pastorale begeleiding en heling na trauma-ervarings

In hierdie aanlyn-kursus word daar gefokus op die pastorale begeleidingsproses tot heling en herstel na traumatiese ervarings soos plaasmoorde, motorkapings, aanranding, verkragting, bankrowe, geweldsmisdaad, ens.

Die kursus word op Zoom deur prof Wentzel Coetzer aangebied.

Talle praktiese voor- beelde sal bespreek word aan die hand van aspekte soos die volgende:
- Wat gebeur wanneer ʼn persoon trauma beleef?
- Post-traumatiese stresversteuring
- Die noue verband tussen liggaam, gees en emosies
- Faktore wat die genesingsproses kan bevorder
- Hoe bid ons saam met ʼn getraumatiseerde persoon?
- Die sin-vraag na trauma
- ʼn Pastorale model vir die begeleiding van trauma slagoffers
- Toegerus om toekomstige trauma te hanteer

Meer inligting en die INSKRYWINGSVORM is hier beskikbaar.

VBO: Jaarlikse Lentekonferensie by Tukkies

Die Lentekonferensie word van 19-21 September in persoon by Universiteitsoord en die Universiteit van Pretoria aangebied.
Die brosjure en die program vir die konferensie is beskikbaar op Excelsus se webblad. Gebruik die brosjure om jou keuses op die aanlyn inskrywingsvorm te maak.

Om in te skryf, volg asseblief hierdie skakel.

Vir enige navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

Werkswinkels by die Lenteskool

Hier is enkele van die werkswinkels wat ook by die Lenteskool aangebied word:

Vakature: Predikantspos by NGK Grasvoëlkop

Die kerkraad van Grasvoëlkop-gemeente in die Baai nooi biddend gelegitimeerde leraars van die NG Kerk (of studente wat in November 2023 gelegitimeer word) uit om aansoek te doen vir 'n opwindende pos.

Sluitingsdatum: 29 September 2023

Grasvoëlkop-gemeente bestaan uit 119 belydende en 21 dooplidmate. Ons is 'n omgee-gemeente, na binne en buite, wat 'n hoë premie op goeie verhoudinge, versorging en ondersteuning plaas.
Die gemeente is in Gqeberha (Port Elizabeth) geleë. Lees die volledige posbekendstelling. Die sluitingsdatum is 29 September 2023.

Vakature: Predikantspos by gekombineerde gemeentes Algoapark en Sydenham

Die gemeentes van Algoapark en Sydenham in Gqeberha (Port Elizabeth) het 'n formele bedieningsooreenkoms gesluit om gesamentlik een predikant te beroep. Die gemeentes nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk (ook studente wat eers in November 2023 gelegitimeer word) uit om aansoek te doen vir 'n termynpos van drie jaar.

Die twee gemeentes lê weerskante van die N2, maar word deur 'n hoofroete aan mekaar verbind. Algoapark is 'n voorstedelike gemeente met goeie skole. Die woonbuurte van Sydenham word afgewissel met besighede, nywerhede, studentehuise en 'n laer- en hoërskool digby die kerkgebou. Daar is verskeie tuistes vir bejaardes. Lees die posbekendstelling. Die sluitingsdatum is 8 September 2023.

Vakature: Predikantspos by NGK PE-Heideveld

Heideveld gemeente is geleë aan die Westelike kant van Gqeberha aanliggend aan die N2 hoofweg na Kaapstad. Na 40 jaar is ons ʼn hegte familie met gevestigde waardes en ʼn eie styl van bediening. Ons visie stempel ons gemeente en word daagliks uitgeleef deur nederige dade van diens aan mekaar en in ons gemeenskap. Ons besef dat ons van hieruit op die drumpel van ʼn nuwe toekoms staan. Nuwe mense trek voortdurend in ons woonbuurtes in en groot sake-ontwikkelinge word in ons aanliggende omgewing voorsien. Daarom is ons oop vir innovasie, groei en vernuwing. Lees die posbekendstelling. Die sluitingsdatum is 1 September 2023 om 12:00.

Vakature: Predikantspos (onbepaalde termyn) Blouwaterbaai Familiekerk

Blouwaterbaai Familiekerk is 'n liefdesgemeenskap wat vir Jesus dissipels maak. As gestuurde gemeente is dit ons fokus om die evangelie van Jesus se liefde aan al die mense in en om ons gemeenskap te bring. Ons is tans 40 doop- en 272 belydende lidmate. Blouwaterbaai is 'n voorstad van die vriendelike Gqeberha (Port-Elizabeth).

Klik hier om die posbekendstelling te lees. Die sluitingsdatum is 11 Augustus 2023.

Vakature: Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode

Gelegitimeerde predikante van die NG Kerk word genooi om aansoek te doen vir die pos van Algemene Sekretaris. Hier is die posbekendstelling. Die sluitingsdatum is 1 September 2023.

Leraars beweeg

Ds Jan Grobbelaar van Cradock-Oos het die beroep na Patmos-gemeente in Gqeberha aanvaar. Hy tree op 1 September in diens.

Kerkkantore word herinner om die Direkteur Sinode in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter