Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 1 - 22 Januarie 2021 - Koninkrykstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

  • Nuwe gebruiksvoorwaardes laat mens wonder hoe ons vorentoe met Whatsapp gaan maak?
  • Nuutste nuus oor beroepe en bevestigings
  • Hoe moet Christene op immunisasie en al die suspisie wat oor Covid gesaai word reageer?

Gebed vir 2021

gebed2021
Grens.Pos wens al sy lesers 'n geseënde 2021 toe.

Ons bid dat die Here ons vanjaar op die regte paaie sal lei. Saam met Psalm 23:3 bely ons: "Die Here gee ons nuwe krag. Hy lei ons op die regte paaie tot eer van sy Naam".

Woorde is min aan die begin van 2021. Ons voel maar verflenterd, om dit sag te stel. Ons leer die waarheid van die woorde uit Jakobus 4:13-15 wat sê ons is maar 'n miswolkie wat vir 'n oomblik verskyn en dan weer verdwyn.

Tog weet ons die Here het ons lief en niks kan ons skei van die liefde van Christus nie - ook nie vanjaar se swaarkry nie.
1611226987916_verse_image

Dit is 'n tyd vir vasbyt en moed hou

2021 het op 'n swaarmoedig noot begin, ook in die Oos-Kaap. Die finansiële impak van die provinsie se brandpuntstatus het baie 'n gevoelige knou toegedien. Dit kom in die volgstroom van die ellende wat 2020 reeds meegebring het.

Gemeentes kom ook onder druk. Ingeperkte bediening en rieme wat finansieel fyn gesny moet word, is 'n werklikheid. Talle leraars en kerkrade spreek dank en verwondering uit vir lidmate wat getrou bly bydra en die gemeente se voortbestaan verseker. Ons dank ook die Here hiervoor.

Die twee gemeentes (stedelik en diep platteland) wat op die oomblik met beroepingsprosesse besig is, bevestig dat daar lewe ander Covid-19 is.

Uit terugvoer wat ek in die sinodale kantoor ontvang, blyk duidelik leiers moet waak teen optrede wat uit pessimisme en angstigheid gebore word. Soms het leiers die verwagting dat alles besig is om in duie te stort, en begin dan oral "tekens" hiervan raaksien. Ons worstel dan om die beste van ons omstandighede te maak.

Dit is nie so nie. Gemeentes is oor die algemeen veerkragtig en oorkom baie struikelblokke. Dit gebeur weer in die Covid-tyd. Die belangrike is om op die wesenlike te fokus, dit wat ons kan doen reg te doen, binne die beperkings wat op ons geplaas word te presteer en te innoveer, en te bly hoop en bid.

Dit is veel makliker gesê as gedaan. Ons plaas dag vir dag ons hoop op die Here.

En: hoe gouer ons almal verantwoordelik bly optree, hoe gouer sal die virus sy greep op ons verloor. Kom ons bly mekaar aanmoedig om maskers te dra, afstand te handhaaf en ons hande te was.

Die Oos-Kaap is as provinsie 'n baie goeie voorbeeld hoe die regte optrede die infekteringskoers drasties kan laat daal. Ons het dit oor die afgelope weke reggekry. Hoewel nog heeltemal te hoog, is ons infekteringskoers per kapita op die oomblik van die laagste in die land. Ons moet verantwoordelik bly en dit bly afbestuur.

President Jan Brand wat in die 19de eeu van die Vrystaat 'n model-republiek gemaak het, se leuse was: "Alles sal regkom as iedereen sy plig doen." Dis mooi saamgevat.

Vasbyt.

Ds Marius Lourens

Vanstadensrivier verloor geliefde leraar

Ds Marius Lourens (64), bekende skilder, beeldhouer en geliefde predikant van Vanstadensrivier is aan die begin van Desember 2020 aan Covid-19 oorlede.

Marius was vir 33 jaar die leraar van Vanstadensrivier.

Hy laat sy eggenoot, Mariana en drie kinders agter.

Lourens was ook lief vir sang en musiek en het as solis saam met kore opgetree.

Ons innige simpatie aan Mariana, die kinders en familie.

Lees ook hierdie onderhoud wat Kerkbode met Marius gevoer het op die vooraand van 'n onlangse uitstalling op Franschhoek.
mariuslourens
Ds Marius Lourens van Vanstadensrivier is in Desember 2020 oorlede. Hier is hy by een van sy bekende kunswerke.

Me Augusta de Jager

Predikantsvrou van Grahamstad oorlede

Me Augusta de Jager, eggenoot van ds Strauss de Jager van Albanie-gemeente te Grahamstad, is op 9 Desember 2020 aan Covid-19 oorlede.

Die egpaar was vir meer as 40 jaar saam.

Strauss vertel hoeveel persone van die lewenslustige en kunssinnige Augusta sê sy was die soort van mens van wie mens gedink het sy sal nie eintlik sterf nie.

Hy vind troos in die woorde van Philippa aan Babette uit die film Babette's Feast (1987): "This is not the end, Babette. In paradise you will be the great artist God meant you to be, Ah, how you will enchant the angels."

Augusta was 'n opvoedkundige en kampushoof van die East Midlands College te Grahamstad.

Sy word oorleef deur Strauss en hul twee seuns.

Ons innige simpatie aan Strauss en die gesin met hierdie groot verlies.
augusta
Me Augusta de Jager

Wat maak ons met Whatsapp?

wa-telegram
Gebruikers van Whatsapp het onlangs heftig gereageer toe Facebook aangekondig het nuwe gebruiksvoorwaardes beteken dat Whatsapp wesenlike persoonlike gebruiksinligting met Facebook gaan deel. Indien gebruikers nie by die voorwaardes inval nie, kan die toepassing nie langer gebruik word nie.

Die boodskappe tussen gebruikers bly egter vertroulik.

Signal en Telegram is twee alternatiewe. Duisende gebruikers het soontoe gestroom.

Sedert inperking het Whatsapp in baie gemeentes die voorkeur sosiale media platform vir bediening geword, veral waar data en beperkte konneksie ter sprake is.

Wat beteken dit vir gemeentes?

Eerstens beskik Facebook, Google en ander reeds ongelooflik baie inligting oor jou bewegings en voorkeure. Hulle gaan nie veel nuwe besonderhede oor jou via Whatsapp in die hande kry nie.

Tweedens is die alternatiewe platforms nie sonder gevaar nie. Volgens Emma Sadleir, 'n kundige oor die regsaspekte van sosiale media, het Telegram 'n "Groups nearby"-funksie wat die gebruiker kan blootstel aan ongewenste inhoud. Sy waarsku bv oor kinders en pornografie. Die funksie van die foon wat ligging bepaal moet liefs afgeskakel wees wanneer mens Telegram gebruik. Telegram het ook 'n "people nearby"-funksie waarmee jou ligging bepaal kan word. Intussen is daar gemeentes wat reeds Telegram gebruik, met groot sukses.

Derdens het Elon Musk aanbeveel dat gebruikers na Signal oorskakel. Soveel gebruikers het soontoe gestroom dat die platform byna verswelg is. Dit word aangespreek.

Wat is die konklusie? Ons leef in ontwrigtende tye. Bly Whatsapp gebruik totdat 'n duidelik ander alternatief na vore tree?

Immunisasie, 666, en die Antichris: Wat sê die Bybel?

sjoubert-666
Prof Stephan Joubert, Nuwe Testamentikus, werp lig op die vrae wat dikwels op sosiale media en in gesprekke oor Covid-immunisasie, wetenskaplike ingrype en aksies deur regerings gevra word.

Waarom behoort Christene hulle teen Covid-19 te laat inent?

inenting

'n Omvattende Christelike perspektief

Covid-19, Immunisasie en Ivermectin

Dr Arnau van Wyngaard is 'n predikant in Swaziland met 'n lang betrokkenheid en kundigheid oor die voorkoming en hantering van MIV. Hy is ook diep ingegrawe in die verspreiding van Covid-19 en 'n gepaste sosiaal-maatskaplike respons daarop.

Arnau het 'n uitstekende artikel op sy blog geplaas waarin hy talle kwelvrae oor Cvoid-19, immunisasie en medikasie soos Ivermectin bespreek. Dit is waarskynlik die enkele mees gebalanseerde en omvattende blik op die uitdaging. Lees dit gerus hier.

Hoop vir Kinders

Kinderopleiding vir 2021 op video beskikbaar

eeiii
EE-III se gewilde Hoop vir Kinders opleiding is vanaf 2021 ook op video beskikbaar, spesifiek in die lig van Covid-19 en die implikasies daarvan vir skole en kerke.

Die eerste videopakket vir Voorskoolse tot preprimêre groepe is reeds beskikbaar vir gebruik by skole en kerke.

EE III se kwartaalverslag vertel van hierdie en wonderlike ander inisiatiewe. Klik gerus hier om dit te lees. Kontak ds Cobus Fourie vir meer inligting by wcjfourie@gmail.com.

Leraars beweeg

Baie geluk aan ds Rethie van Niekerk wat op Sondag, 24 Januarie 2021 in 'n aanlyn-erediens as leraar van Blouwaterbaai Familiekerk bevestig word.

Ds Johan Orsmond van Somerset-Oos het 'n beroep na Riviersonderend aanvaar.

Dr Deon Els het 'n beroep na Helderberg-gemeente in Somerset-Wes ontvang en moet eersdaags daarop antwoord.

Ds Anton van Jaarsveld, voorheen van PE-Sherwood, tree op 1 Februarie 2021 in diens by Vanstadensrivier-gemeente.

Ds Mynhardt van Pletzen het uit diens getree by PE-Lorraine, maar is steeds beroepbaar. Hy en sy gesin het verhuis na Stellenbosch om 'n sakegeleentheid op te volg.
facebook twitter