Grens.Pos
Jaargang 18 - Nommer 25 - 20 Augustus 2020 - Koninkrykstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],
psalm-124-2
Sondag, 23 Augustus is die twaalfde Sondag in Koninkrykstyd.
Die Leesroosterteks kom uit Psalm 124. "As die Here ons nie gehelp het nie …" is die bekende woorde waarmee hierdie geliefde open. In dié psalm is God die helper en die bevryder. Gelowiges, op hulle beurt, bely en loof.

In hierdie uitgawe

 • Gemeentes begin nou weer byeenkomste in kerkgeboue hervat en ringe vergader ook. Hoewel dinge beslis nie soos voor inperking is nie, is dit tog 'n heerlike ervaring om met gelowiges te kan vergader
 • Wat die aantal verdagte kontrakte betref, blyk dit dat die meeste Covid-19-korrupsie in die Oos-Kaap voorkom. Lees hoe kerke saamspan om publiek hierteen te getuig. En: maak die staat vordering teen korrupsie? Lees wat die swaargewig analis JP Landman sê - met vers en kapittel begrond. Protesteer ook saam met Thuli Madonsela.
 • Die Christelike Lektuurfonds stel een miljoen rand aan gemeentes beskikbaar vir voedselhulp. Lees meer en kry die skakel na die aansoekvorm.
 • Lees oor merkwaardige vroue in ons kerk se geskiedenis en vier 200 jaar van diens saam met die Bybelgenootskap.
 • Wat is die posisie rondom voorgeskrewe bates vir pensioenfondse?
 • Skakel in by 'n interessante paneelbespreking oor rassisme (en verdien VBO-punte).

Talle gemeentes begin kerk hou onder Vlak 2

Met die aanbreek van Vlak 2 van inperking begin talle gemeentes nou weer eredienste hou.

Dieselfde reëls vir eredienste op Vlak 3 bly geld op Vlak 2 en die maksimum aantal persone bly op 50 vasgestel. Wanneer die maatreëls nagevolg word, word oordrag beperk deurdat niemand in direkte kontak met ander kom nie. Sosiale afstand bly behoue, simptome gekontrolleer, maskers gedra, goeie ventilasie toegepas en ontsmetting van die gebou toegepas (veral oppervlakke waaraan gereeld gevat word, soos deurhandvatsels, toilethandvatsels e.s.m.).

Geen koffie of tee en eetgoed word ook bedien nie. Indien meer as een erediens gehou word, word 'n halfuur tussen die byeenkomste toegelaat. (Hierdie skrywe bevat die volledige instruksies - kyk na punt 6.)

Inry-eredienste bly met reg baie gewild en baie veilig.

Daar is ook reeds kerkrade wat begin vergader, begrafnisse wat plaasvind en ringsittings wat beplan word. Alles gebeur onderhewig aan toepaslike Covid-reëls.

Huwelike kan nou ook gevier word op dieselfde basis as eredienste. Die maksimum getal bly 50.

Sterkte op hierdie pad!

Kan ringe vanjaar vergader?

Die Kerkorde bepaal dat ringe jaarliks voor 31 Oktober vergader, maar in die lig van Covid-19 kan ringe ook besluit om 'n fisieke vergadering tot later in die jaar uit te stel.

Daar is tans minstens vier opsies vir ringe:
 • Vergader aanlyn – deur Skype, Zoom, Google Meet of Microsoft Teams;
 • Vergader fisies – onderhewig aan die beperking van 50 persone in 'n gebou wat groot genoeg is, met al die Covid-maatreëls;
 • Hanteer ringsverslae en -finansies deur goedkeuring per e-pos;
 • 'n Kombinasie van twee of meer van bogenoemde opsies, waaronder die uitstel van die vergadering na 'n datum later in die jaar.
Aanlyn
Verskeie kerkvergaderings vind deesdae aanlyn plaas, by voorkeur op Zoom omdat dit so eenvoudig is. Die sekuriteit is ook uitstekend. Daar is twee handleidings op ons webblad indien julle hiervan gebruik wil maak – die eerste handel oor hoe om Zoom te installeer en op te stel en die tweede oor die regte optrede tydens Zoomvergaderings. Selfs verdeling in kleingroepe is moontlik (en maklik) op Zoom. Ons beveel egter aan dat ringe die betaalde opsie gebruik (USD 15 vir 'n maand) omdat dit 'n onbeperkte tydsduur vir die vergadering bied. Gemeet teen reiskoste is dit byna verniet.

Fisiese teenwoordigheid
Die meeste ringe is klein genoeg om onderhewig aan die maksimum van 50 persone (ver genoeg van mekaar) te vergader. As die afstand tussen persone 2.5 meter is, kan persone sonder maskers deelneem.
Voedselvoorsiening moet aangepas word, want buffet-etes kan oordrag bevorder. Selfhelpstasies vir koffie en tee moet voorsien word.

E-pos
Verslae kan deur e-pos goedgekeur word. Dit word na al die afgevaardigdes gestuur en persone kan hul goedkeuring aandui.

Kombinasie
Aanlyn vergaderings, e-pos en selfs fisieke teenwoordigheid kan gekombineer word.

Stemming oor persone
Stemming oor persone per e-pos is ietwat van 'n dilemma, omdat stemming oor persone geslote is en gewoonlik plaasvind wanneer almal tegelyk in een ruimte aanwesig is. Die stembrief en die individu wat stem moet ook nie met mekaar verbind kan word nie, veral wanneer dit oor ampsdraers handel.

Moontlik kan die ringslede deur e-pos kondoneer dat die bestaande ringskommissie en ander ringskommissies vir 'n bykomende jaar voortgaan in die rol. Indien die ring dit goedkeur, kan daar in noodsaaklike gevalle elektronies gestem word vir nuwe ampsdraers, hoewel dit nie as die ideaal gesien word nie.

Stephan Joubert en Ross Lockhart

Kerk-wees en Covid-19

joubert
Prof Stephan Joubert oor die impak van Covid-19
'n Gesprek met proff Stephan Joubert en Ross Lockhart verken die impak van Covid-19 op die kerk en vra wat gemeente-wees en dissipelskap in 'n tyd soos hierdie beteken.

Elkeen van die sprekers het aan die volgende drie vrae aandag gegee:
Hoe het die pandemie ons verstaan van kerk-wees verander?
Wat leer dit ons van leierskap?
Wat is die impak van die pandemie op bediening soos ons dit ken?

Dit is die moeite werd. Klik hier om daarna te kyk.

Kerke moet nou saam getuig en protesteer

Meeste Covid-19 bedrog in die Oos-Kaap

Die Spesiale Ondersoekeenheid wat aangestel is om bedrog met Covid-19 kontrakte te ondersoek, is tans besig met ondersoeke na 658 kontrakte met 'n gesamentlike waarde van R5-biljoen, berig News24. Die bedrae betrokke kan nog substansieel styg.

Die meeste van die kontrakte is deur die Oos-Kaapse Departement van Gesondheid aangegaan. 239 kontrakte ter waarde van R622.4 miljoen word ondersoek. Wat die aantal kontrakte betref, is die meeste gevalle van bedrog dus in die Oos-Kaap gepleeg. Andy Mothibi, hoof van die SOE, sê die eenheid bespoedig hierdie ondersoeke.

Intussen beplan die ekumeniese kerk in Port Elizabeth publieke aksie teen korrupsie, spesifiek rondom Covid-19. Een van die inisiatiewe is om die SA Raad van Kerke se "unburdening panel", wat staatskaping in 2016 help ontbloot het, in die metropool te aktiveer.

Nog 'n moontlikheid is dat kerke hul gewig agter publieke gebedsaksie vir God se geregtigheid en die val van korrupsie ingooi. Die val van kommunisme in die ou Oos-Duitsland is in 'n groot mate aangepor deur 'n weeklikse publieke gebedsbyeenkoms Maandae in die bekende Nikolaikerk in Leipzig. Hieruit het gelowiges die moed geput om teen ongeregtigheid op te staan. Hierdie aksie ondersteun en bemoedig ook eerlike amptenare wat wil opstaan teen korrupsie.

Kom Zoom saam
'n Zoom-vergadering vir alle belangstellende kerkleiers word op Woensdag, 26 Augustus om 09:00 gehou. RSVP na sinode@ngkok.co.za en ons stuur vir jou die Zoom-skakel na die gesprek.

Protesteer met Thuli
'n Belangrike opsie is om in te skakel by die aksie van ander stigtings en nie-regeringsorganisasies. Hieronder verskyn 'n uitnodiging na so 'n aksie deur die Ahmed Kathrada-stigting. Prof Thuli Madonsela is een van die sprekers.

Wat sê Thuli oor Covid-19-korrupsie?

Hieronder die skakel na 'n anti-korrupsie geleentheid wat soveel moontlik Christene moet ondersteun. Dit help nie ons kla net nie. Bekende sprekers soos prof Thuli Madonsela, vorige openbare beskermer, en eerwaarde Frank Chikane, tree op. Die besonderhede is as volg:

Datum: 21 Augustus 2020 om 19:00 - 21:00
Zoom registrasie by hierdie skakel.
Die byeenkoms word ook lewendig op Facebook uitgesaai.
letsstopcorruption

#SkepMoed

Daar is op regeringsvlak wel vordering in die stryd teen korrupsie

Die bekende ontleder, JP Landman, skryf op sy blog oor die tasbare woede in die land oor korrupsie. Die woede fokus veral op wat die ANC doen en nalaat om te doen. Kom ons skei vir 'n oomblik, sê Landman, die ANC as politieke partye van die staat. Kom ons kyk wat sê die telbord wat die staat sover uitgerig het in die stryd teen korrupsie.

Landman (regs op foto) wys op die volgende:
jp-landman
 • Die voormalige kommissaris van die SAID, Tom Moyane, is in November 2018 die deur gewys. Na talle hofgevegte om sy geoliede stoel terug te kry, moes hy gaan met leë hande. Die SAID is besig om te herstel met Edward Kieswetter as nuwe kommissaris.
 • By die Openbare Beleggingskorporasie het nie minder nie as 17 raadslede en senior bestuurslui hul ry gekry tussen Junie 2018 en April 2019. Die Mpati-kommissie se verslag word tans geïmplementeer en die eerste dagvaardings vir terugbetalings is reeds gedien.
 • Transnet het 'n nuwe raad gekry en 15 senior bestuurders is vort. South China Rail het R618 miljoen terugbetaal, Transnet se twee pensioenfondse het R1,168 biljoen teruggekry en bates van R232 miljoen van 'n voormalige Gupta-vertroueling is bevries.
Ongelukkig is nie alle entiteite so suksesvol uitgesorteer nie. PRASA, Denel, die SAL en SA Express sukkel nog. Denel het nou 'n baie bekwame raad, maar sal waarskynlik nie gered kan word nie.

Landman wys met heelwat detail op die vordering by die Nasionale Vervolgingsgesag. Hy wys uit dat instellings wat tot in die grond afgebreek is moeilik herbou word, maar dat daar baie bemoedigende vordering is.

Lees Landman se blog gerus hier. Dit is die moeite werd.

Gemeentes kan aansoek doen

CLF gee graag "Woord" en "Brood"

CLF Gratitude Fund_FB_FINAL
Charmaine Stoffberg van die Christelike Lektuurfonds skryf:

Vir reeds meer as 60 jaar gee CLF die Woord van die Here gratis aan miljoene mense is verskeie tale deur pamflette en op ander maniere. Julle maak dit moontlik! Deur julle dankoffers aan die Here en ander bydraes aan CLF word die Evangelie gebring.

CLF moes in hierdie traumatiese jaar van Covid-19 groot aanpassings maak. So byvoorbeeld moes ons die goedgekeurde uitgawebegroting met R1 miljoen inkort. Maar gedagtig aan die Here se seën wat CLF oor al die jare ontvang het, het ons besluit om die besparing van R1 miljoen as voedselhulp beskikbaar te stel. Dis R100 000 per maand vir 10 maande.

Instansies soos gemeentes kan met die geld kospakkies aan honger behoeftiges gee. En daarmee saam gee ons pamflette vir geestelike en emosionele opbou. Julle ontvang hierby die aansoekvorm oor hoe om aansoek te doen, en die reëls vir toekennings uit die CLF Dankbaarheidsfonds. Help ons asseblief om Jakobus 2:14-17 uit te voer.

Kommentaar op missionale kerkorde gevra

Die Algemene Taakspan Regte (ATR) is besig om 'n nuwe missionale kerkorde voor te berei. Dit is as konsep beskikbaar. Kommentaar word op die dokument gevra. Stuur jou kommentaar asb aan danie@ngkok.co.za sodat dit aan die Algemene Sinode besorg kan word.

Bybelgenootskap vier op 23 Augustus 200 jaar

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA), 'n maatskappy sonder winsoogmerk, en ouer as onder andere die oudste bestaande hospitaal, koerante en banke in die land, herdenk op 23 Augustus 2020 sy 200ste bestaansjaar.
Die jaar 2020 staan amptelik as die Jaar van die Bybel bekend en baie Christenkerke fokus vanjaar opnuut op die Bybel en die werk van die Bybelgenootskap. Weens 'n groot behoefte aan Bybels in die land, het die Bybelgenootskap ook besluit om hierdie besondere geleentheid te gebruik om fondse in te samel om 2 miljoen Bybels beskikbaar te stel aan diegene wat dit nie kan bekostig nie.
bybelgenootskap
Die BSA is op 23 Augustus 1820 in die destydse "Government House", vandag Tuynhuys, as die "South African Bible Society" gestig. Die Genootskap is as 'n hulpvereniging van die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap begin met die doel om te verseker dat die Bybel vir die inwoners van die Kaap in hulle eie tale, hoofsaaklik Engels en Nederlands, teen bekostigbare pryse beskikbaar was. Reeds van die vroegste tye, het die Genootskap ook Bybels in ander tale ingevoer, onder andere Nuwe Testamente in Maleis vir van die slawe en Franse en Duitse Bybels vir soldate. Die eerste Skrifgedeelte in 'n plaaslike taal wat te koop aangebied is, was die Nuwe Testament in isiXhosa in 1858.

Deur die jare het dit die missie van die Bybelgenootskap gebly om bekostigbare Bybels te voorsien vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap van die Woord mag ervaar. Ongeveer 45 miljoen Bybels is die afgelope 200 jaar, nie net in die Kaap nie, maar regoor Suid-Afrika versprei. Bybels word nie net in gedrukte formaat versprei nie, maar ook in byvoorbeeld braille, oudioformaat, asook verskeie digitale formate geskik vir die selfoon, rekenaar en e-leser.

Die hart van Bybelgenootskapwerk is die vertaling van die Bybel uit die brontekste (Hebreeus, Aramees en Grieks) in die verskillende tale. In Suid-Afrika beskik al elf die amptelike tale oor die Bybel en van die verskyning van die heel eerste Bybel in 'n plaaslike taal, Setswana in 1857, was die Bybelgenootskap op een of ander manier betrokke. Die laaste van die amptelike tale om 'n Bybel te ontvang, was isiNdebele in 2012. Daar word tans gewerk aan die vertaling van die volledige Bybel in !Xun en Khwedam, asook aan verskeie hersienings. As deel van die feesjaar, word twee nuwe vertalings ook vanjaar bekendgestel, in isiZulu en Afrikaans.

Op 22 en 23 Augustus word 'n Virtuele Hardloop en Stap vir Hoop aangebied. Besoek gerus www.bybelgenootskap.co.za om te registreer vir die afstand van jou keuse (5 km, 10 km, 21 km of 42 km) en help so om die Boek van lewende hoop beskikbaar te maak.

Op 22 Augustus vind daar by die vyf Bybelhuise in die land (Bellville, Kempton Park, Bloemfontein, Durban en Port Elizabeth) spesiale verbyryverjaarsdagpartytjies plaas. Mense word genooi om van die oggend 09:00 by hulle naaste Bybelhuis 'n draai te maak en sommer vir die Bybelgenootskap 'n geskenk saam te bring.

Op Sondag, 23 Augustus, is daar spesiale radio-uitsaaidienste op SAfm en RSG, asook 'n dankdiens wat om 09:00 in Bybelhuis, Bellville gehou word. Mense regoor die land, en inderwaarheid die wêreld, sal die diens regstreeks op Facebook en Youtube kan volg. Die middag om 15:00 vind 'n virtuele Songs of Praise-konsert onder leiding van Richard Cock plaas. Die geleentheid sal ook op bogenoemde platforms gevolg kan word. Toegang is gratis, maar kykers word aangemoedig om die 2 Miljoen Bybels-projek te ondersteun.

Volgende keer as jy jou Bybel oopslaan, wees dankbaar vir die Bybelgenootskap wat reeds vir 200 jaar in Suid-Afrika werk om Bybels te vertaal, te publiseer en te versprei.

Merkwaardige vroue in ons kerk

"My kindjie is heeltemal gesond!"

In haar reeks oor merkwaardige vroue in ons kerk vertel dr Isabelle Murray vandeesweek van vroue as mediese dokters, verpleegsusters en hulpwerkers op die sendingveld.

Die Koningsbode van Februarie 1929 vertel die volgende verhaal: Hy was vroeër onderwyser in een van ons sendingskole en is 'n Christen. Sy dogtertjie was baie ernstig siek toe hy en die moeder haar na die sendinghospitaal te Mvera gebring het. Daar word sy met sorg behandel, maar die inflammasie van die longetjies wou nie verminder nie. Haar koors bly by 103-104 grade Fahrenheit. Na ‘n week moet die vader teruggaan na sy werk. ‘n Paar uur na sy vertrek, val die koors en die kindjie se lewe is gered.

Dr Jeanette Murray ontvang ‘n rukkie later die volgende brief:

Juffrou. Verskoon my asseblief dat ek in Engels skryf, maar dit is omdat ek wil hê dat u goed moet verstaan wat ek meen.
Ek is baie, baie bly om u te laat weet dat my vrou veilig hier aangekom het met my liefste Effie, en dat die kindjie heeltemal gesond is.
Ek het nie woorde om my dankbaarheid uit te spreek nie, en ek is ontelbaar dank aan u verskuldig, vir u moederlike hulp en vriendelikheid aan ons kind, solank sy onder u behandeling was in die hospitaal. Ek stuur daarom hiermee ‘n sommetjie geld, 4 sjielings, net om my opregte dank jeens die Heer te bewys.
Ek is, juffrou, u gehoorsame dienskneg,
Justin Ntabe.”
Verpleging studente & pasient
Dr Pauline Murray & haar motor (2)
Links: Verpleegstudente in opleiding
Bo: Dr Pauline Murray en haar motor
Dr Jeanette FL Murray is in 1925 die eerste vroulike mediese dokter in die NG Kerk Buitelandse Sending te Mvera. Teen 1928 is Pauline Murray[2] op Malanda en kan hul soms lekker saamwerk. Jeannette vertel:
“Pauline doen daar ‘n groot werk, en het ‘n verpleegster baie nodig. Wanneer sal ons van ons Mede Sending Arbeidsters hier sien as verpleegsters? Is daar niemand wat wil kom, om in hierdie heerlike werk te deel nie? Ons het ten minste vyf verpleegsters nodig.”

Al was eerste verpleegsters, Sr Durand in Nyassaland en Sr S Meyburgh in Mashonaland, bly die behoefte aan nog, konstant. Vroue sendelinge (afgestudeerdes van Hugenote Seminarium en Friedenheim) is meesal uitgestuur deur die Vrouesendingbond, terwyl Medesendingarbeidsters ‒ ‘jong dogters’ van die kerk ‒ die mediese vroue sendelinge met gebed, briewe en op materiële vlak ondersteun, byvoorbeeld ‘n eerste klein motor vir Pauline koop.

Op die skouers van hierdie vroue pionier-medici rus die volle verantwoordelikheid van die bestuur en bedryf van die hospitaal en omliggende buiteklinieke, asook opleiding van hospitaalhulpe en vroedvroue. Met die onontbeerlike van hierdie plaaslike personeel doen hulle bevallings, amputasies, gekompliseerde operasies, maar bowenal leer hul bid en vertrou. Hulle word gekonfronteer met die mag van bygelowe en toordery, wat pasiënte laat weier om behandeling te ontvang of operasies te ondergaan.

Jeannette skryf: “Bid tog vir ons Christene dat die krag van die heidendom en bygeloof in hulle lewens heeltemal gebreek mag word en dat hulle die krag van die Heilige Gees mag ontvang.”
Dr Pauline Murray met moeder & baba A 2257a
Verpleegster sterilisering Morgenster
Links: Dr Pauline Murray besig met pasiënte.
Bo: 'n Verpleegster besig met sterilisering van toerusting

Insette wat die moeite werd is

Vergader aanlyn met Christelike gasvryheid
Aanlyn-vergaderings het gekom om te bly. Hoe hanteer mens dit gasvry? "...online hospitality is the dedicated effort to create the same ethos as in-person hospitality -- but in a new land. For Christian hospitality to work -- in person or online -- it needs to be grounded in setting a place for God, paying attention, honoring participants and expecting transformation." Lees verder.

Hoe kan gemeentes die verlede regstel?
Hierdie inset kom uit die VSA, waar talle gemeentes in hul eie geskiedenis begin delf en agterkom hoe hulle deur slawerny en ander vorme van onreg bevoordeel is. Ons eie kerk kan baie hierby leer. Lees verder.

Five addictions pastors needs to overcome (to grow their churches in future
Stem jy met hierdie lys saam? Is dit ook jou verslawings?

Kudde-immuniteit teen Covid-19 is nie so 'n goeie oplossing nie
Mense sê dikwels kudde-immuniteit teen Covid-19 is 'n goeie oplossing. Toe nie. In elk geval nie sonder immunisasie nie, want 'n beduidende hoeveelheid mense wat dit kry sterf daaraan. Lees 'n begronde opinie.

Voorgeskrewe bates vir pensioenfondse?


Daar heers by baie lede van pensioenfondse kommer oor die moontlikheid dat die regering pensioenfondse sal forseer om by voorgeskrewe bates te belê. Die sinode se finansiële adviseurs, Efficient Wealth, skryf vandeesweek:

Voorgeskrewe bates is al op die regering se agenda sedert hulle in 2019 hulle verkiesingsmanifes uitgereik het. Die konsep van voorgeskrewe bates is nie nuut nie. Onder die apartheidsregering is dit tot die uiterste toe gevat deurdat pensioenfondse gedwing was om tot 77% van al hulle bates tussen staatseffekte en staatsondernemings te belê. Voorgeskrewe bates is in 1989 geskrap.

Sedert daar weer gesprekke rondom voorgeskrewe bates in 2019 begin is, is daar nog geen duidelikheid oor die spesifieke bates waarin die regering wil hê pensioenfondse moet belê nie:
 • Sal dit staatseffekte wees? Pensioenfondse sal geld aan die regering leen, wat dit dan oor 'n spesifieke tyd en teen 'n spesifieke koers moet terugbetaal; of
 • Sal dit 'n lening wees om staatsondernemings te red?
As dit inderdaad opsie 2 is, is dit na ons mening 'n baie ernstige bekommernis.

Pensioenfondse mag tans in alternatiewe bates belê maar hulle het 'n keuse in watter produkte hulle wil belê. Hulle kan ook die nodige navorsing en noulettendheid doen voordat hulle beleggingsbesluite neem. As regulasie 28 verander word, kan dit daartoe lei dat fondse nie hulle eie diskresie kan gebruik oor waar hulle lede se geld wil belê nie. Dit sal 'n ongelooflike negatiewe impak op lede se beleggingsrisiko's hê.

Die regering het nie die beste reputasie as dit by verantwoordelike besteding kom nie en dit is die grootste vrees onderliggend aan voorgeskrewe bates.

Presies waarvoor gaan die geld gebruik word en deur wie? Gaan die plunder van staatsbates voortgaan, of gaan die geld verantwoordelik gespandeer word? Indien nie, gaan pensioenfondse in beleggings geforseer word waar lede potensieel hulle geld kan verloor.

Totdat die regering hulle plan finaliseer, en spesifiseer watter instrumente gebruik moet word, hoe die geld aangewend gaan word en deur wie, bly dit 'n groot bekommernis vir alle Suid-Afrikaners met beleggings in pensioenfondse.

Ons verwag erge weerstand vanuit die pensioengemeenskap, en kan nie sien dat voorgeskrewe bates oornag ingestel gaan word nie. Ons sal jou op hoogte hou sodat jy al die inligting het om ingeligte besluite te neem.

Intussen, moenie oorhaastige besluite neem of op gerugte reageer nie.

Vir persone wat tans in lewende annuïteite belê is, is dit belangrik om te onthou dat die regering regulasie 28 gaan moet verander as hulle pensioenfondse wil forseer om in sekere bateklasse te belê. Lewende annuïteite gaan nie daardeur geaffekteer word nie, want regulasie 28 is nie daarop van toepassing nie.

Uitnodiging: Algemene Jaarvergadering van die CMR Port Elizabeth

Datum – Donderdagoggend 27 Augustus om 10:00

Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om terugvoering te gee tov ons dienste die afgelope jaar. Die ondersteuning wat ons van gemeentes ontvang, is van onskatbare waarde en om hierdie rede wil ons ook ons dank betuig aan elke gemeentelid en gemeente wat ons ondersteun!

Met ons veranderde COVID omstandigheid is daar 2 opsies tov die bywoning van die geleentheid:
 • Persoonlike bywoning te Patmos gemeente – Kaapweg 79. Aangesien ons alleen 50 persone kan ontvang, versoek ons dat u persoonlike bywoning bevestig word teen 20 Augustus 2020.
 • Zoom- bywoning - Bevestig asb by cmr-pe@webafrica.org.za tov u inskakeling via Zoom. Ons sal die Zoom-skakel vir u epos.
Dit is vir ons belangrik om ons verhouding en band met ons gemeentes te verstewig.

VBO: Rassisme, die ander virus van ons tyd

Die VBO-forum bied 'n paneelbespreking aan met die tema, I can't breathe, op Woensdag 26 Augustus 0m 14:00. André Bartlett tree as gespreksleier op met 'n diverse paneel. Mee inligting hieronder. Klik hier om in te teken.
rassisme

VBO: Brosjure vir Lentekonferensie beskikbaar

Roetekaart: Van wond tot verwondering

Lentekonferensie2020
Die konferensie begin Maandag 14 September en eindig Vrydag 18 September. Klik hier om die brosjure te lees.
Om in te skryf, stuur e-pos aan excelsus@up.ac.za
Stuur hierdie epos met brosjure gerus aan belangstellende lidmate.
Vir enige navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za
facebook twitter