Jaargang 21 - Nommer 20 - 1 September 2023
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

  • Eens verlore seuns vind die Here, en hul roeping
  • Gemeentes vier 90 jaar van die Bybel in Afrikaans
  • Kerklike fees- en vakansiedae vir 2024
  • Vakante predikantsposte
  • Leraars beweeg

Die verlore seun vannie Gaatjie deel sy getuienis in die Baai

Ds Ivor en Nadine Swartz, met hul seuntjie Luther

Ds Ivor Swartz, 'n diensleraar van die NG Kerk Oosterlig, se paadjie loop vanaf die Gaatjie ('n arm woonbuurt in Grabouw) verby sy moord op sy geweldadige ouer broer, tyd in die tronk, sy bekering, 'n worstelstryd met depressie, 'n geseënde huwelik met Nadine en 'n pragtige kleinding, Luther. Hy het op 27 Augustus sy lewensverhaal en getuienis in die Baai kom deel. Kyk na sy getuienis as deel van die erediens van Kraggakamma-gemeente. Hy begin praat by minuut 18:45 op hierdie opname van die erediens.

Swartz is die skrywer van twee boeke, Die Verlore Seun vannie Gaatjie, en Kies die lewe - leer dans in depressie. Hy praat graag met kinders en jongmense en leer hulle om voluit te leer lewe as dissipels van Jesus Christus.

Ivor tree van 8-10 September by Nahoon-gemeente op (sien bekendstelling hieronder in Grens.Pos). Almal in Oos-Londen en omstreke kan gerus die geleentheid benut. Bring ook die jeug.

Worcester-bomplanter keer sy lewe om, werk nou vir versoening en gemeenskapsopbou

Stefaans Coetzee was maar 19 jaar oud toe hy om 24 Desember 1996 'n bom in Worcester se Shoprite geplant het. Vier mense sterf en baie is beseer. Stefaans vertel dat hy destyds kort na die ontploffing teleurgesteld was toe hy hoor dat so min mense dood en beseer is. Hy was deel van 'n verregse groep, Israelvisie, en het geglo swart mense is die vyand.

Oorspronklik gevonnis tot 40 jaar gevangenisstraf, is Stefaans na 18 jaar in interaksie met die geaffekteerde gemeenskap op parool vrygelaat. Sy vernuwing het in die tronk plaasgevind, hoofsaaklik vanweë kontak met swart mense wie hy die eerste keer as mense leer ken het.

Vandag plant Stefaans groente in gemeenskapsprojekte in townships eerder as bomme. Twee boeke het reeds uit sy pen verskyn, Wit Wolf (waarin hy die storie van sy bevryding vertel) en Onbeskryflike genade waarin hy oor sy lewe en sy nuwe selfdefinisie as volgeling van Jesus Christus praat.

'n Gespreksgroep in Gqeberha wat streef na gemeenskapsimpak en versoening het vandeesweek met hom gesels. Coetzee glo ons tyd vra vir versoenende harte en dienende hande.

Die versoeningsproses met die Worcester-gemeenskap en Stefaans se lewensverhaal is in die dokumentêr Black Christmas vertel - kyk dit hier. Jaco Strydom van Kerkbode het ook 'n onderhoud met Stefaans gevoer - klik hier om daarna te luister.

Gemeentes vier 90 jaar van die Afrikaanse Bybel

Op 27 Augustus 2023, Bybelsondag, het gemeentes die 90 jaar wat verloop het sedert die eerste vertaling van die Bybel in Afrikaans verskyn het feestelik gevier. Hier is 'n paar foto's wat die verhaal vertel.
Algoa Gemeenskapskerk het die Afrikaanse Bybel liturgies gevier. Lidmate kon ook hulle gunsteling Bybelverse teen 'n aansteekmuur gaan plaas en hulle handtekeninge voor in 'n 1933-Bybel plaas.
Maclear het die Afrikaanse Bybel met 'n muntlegging gevier. Daar was soveel munte dat die getal "90" drie keer volgepak is. Die gemeente het ook sondag se bankkollekte aan die Bybelgenootskap bewillig.
Despatch-Suid-gemeente het die 90ste verjaardag van die Afrikaanse Bybel behoorlik met balonne en cupcakes gevier!

Konferensie oor inter-generasionele bediening

Hoe om jongmense en kinders in gemeentes tuis te laat kom

Ds Anriëtte de Ridder, predikant in sinodale diens vir Jeug- en Kinderbediening, tree eersdaags by drie geleenthede in die Oos-Kaap op. Anriëtte is een van die voorste navorsers en fasiliteerders wanneer dit by familie en Jeugbediening kom. Nie net het sy ontsaglik baie bedieningservaring nie, maar is ook deel van ‘n netwerk wat op die voorpunt van navorsing, tendense en idees is.

1. Boekbekendstelling: "Ontmoet die Toekoms:12 Rigtingwysers oor Jong Volwassenes, die Kerk en Spritualiteit deur Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé

“Hoekom is daar al hoe minder jong volwassenes wat deel is van die kerk?”
Hierdie brandende vraag het aanleiding gegee tot ’n vyf jaar lange navorsingsprojek waarvan hierdie boek een van die uitkomste is. Die boek wil die vraag probeer antwoord dat as jong volwassenes nie meer in die ruimtes van die tradisionele kerk tuiskom nie, het hulle nog ’n behoefte aan geloof en gemeenskap as volgelinge van Jesus? En indien wel, hoe lyk dit?

Ontmoet die Toekoms is gemik op jong volwassenes en enige persoon wat nuuskierig is oor hoe ‘n nuwe kerk gestalte gaan vind. As ons luister na jonger mense se ervarings van geloof, kan dit ons help om die toekoms te ontdek. Hierdie boek som 12 rigtingwysers op oor jongmense, die kerk en spiritualiteit. Die formaat van die boek nooi die leser uit om deel te word van ‘n reis na die toekoms. Dit wil jou inspireer om deel te neem aan die gesprek. Ontmoet die Toekoms wil jou uitdaag om te eksperimenteer en te innoveer in jou eie konteks.

Jy kan meer lees oor die boek deur die webtuiste te besoek of na van die stories te gaan loer op die boek se Youtube Kanaal. Registreer aanlyn deur die skakel te volg. Die geleentheid sal in Gqeberha (PE) wees sal aan die persone wat geregisteer het bekend gemaak word.

2. Dink nuut oor jeug- en familiebediening - Gesprek op Alexandria

Hierdie aanbieding word deur die Ring van Albanie gereël.
Plek: NG Gemeente Alexandria
Datum: Saterdag 16 September 2023
Tyd: 09:00-14:00
RSVP: 8 September 2023 (Ruan: 082 562 6451)

Tema: Familie en Jeugbediening – skuif aan ons grense?

Aanbieder: Anriëtte de Ridder (PSD Weskaapland: Familie en Jeugbediening)
Hoe dink ons nuut oor familie en jeug bediening in kontekste wat aanhoudend aan die verander is. Anriëtte gaan ons in ‘n praktiese werkswinkel begelei en fasiliteer om juis hierdie vraag sinvol te antwoord.
Vir meer inligting, kontak Ruan Nieuwenhuizen by 082 562 6451 of ds.ruan@outlook.com

3. Gesprek oor Inter-generasionele bediening

Sondag 17 September 2023
Intergenerasionele bediening gesprek
Plek: TBC (Port Elizabeth)
Tyd: 15:00-17:00

Gesprekleier: Anriëtte de Ridder (PSD Weskaapland: Familie en Jeugbediening)
'n Oop gesprek oor Familie en Jeugbediening wat spasie skep om idees, uitdagings en tendense te deel. Hierdie spasie skenk ons die geleentheid na mekaar te luister en by mekaar te leer.
Vir meer inligting, kontak Ruan Nieuwenhuizen by 082 562 6451 of ds.ruan@outlook.com
RSVP: 14 September 2023 (Ruan: 082 562 6451)

Kerklike feesdae en vakansiedae vir 2024

Klik hier vir 'n lysie van 2024 se kerklike fees- en vakansiedae, met skoolkwartale daarby.

Queenstown-gemeente benodig aflospredikers

Queenstown-gemeente benodig aflospredikers wanneer die plaaslike leraar met verlof is. Die datums is:
Oggenddiens 8 Oktober 2023
Oggenddiens - 31 Desember 2023
Oggenddienste 7 & 14 Januarie 2024

Belangstellendes kan die kerkkantoor direk kontak by kantoorngk@gmail.com of 045 838 1891.

Stap en draf vir die Bybelgenootskap - 2 Sept

Ivor Swartz 8-10 Sept by Nahoon-gemeente in Oos-Londen

VBO: Jaarlikse Lentekonferensie by Tukkies

Die Lentekonferensie word van 19-21 September in persoon by Universiteitsoord en die Universiteit van Pretoria aangebied.
Die brosjure en die program vir die konferensie is beskikbaar op Excelsus se webblad. Gebruik die brosjure om jou keuses op die aanlyn inskrywingsvorm te maak.

Om in te skryf, volg asseblief hierdie skakel.

Vir enige navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

Vakature: Predikantspos by NGK Gamtoosvallei


Die NG Gemeente Gamtoosvallei (Kwagga) is geleë in die prentjiemooi plattelandse dorp genaamd Patensie in die natuurskoon van die Oos-Kaap. Dit is hoofsaaklik ’n sitrusproduserende gemeenskap. Die gemeente bedien die gemeenskap van Patensie. Die gemeente is 87 km vanaf Gqeberha en 43 km vanaf Humansdorp geleë. Die sluitingsdatum is 30 September 2023. Klik hier om die posbekendstelling te lees.

Vakature: Predikantspos by NGK Grasvoëlkop

Die kerkraad van Grasvoëlkop-gemeente in die Baai nooi biddend gelegitimeerde leraars van die NG Kerk (of studente wat in November 2023 gelegitimeer word) uit om aansoek te doen vir 'n opwindende pos.

Sluitingsdatum: 29 September 2023

Grasvoëlkop-gemeente bestaan uit 119 belydende en 21 dooplidmate. Ons is 'n omgee-gemeente, na binne en buite, wat 'n hoë premie op goeie verhoudinge, versorging en ondersteuning plaas.
Die gemeente is in Gqeberha (Port Elizabeth) geleë. Lees die volledige posbekendstelling. Die sluitingsdatum is 29 September 2023.

Vakature: Predikantspos by gekombineerde gemeentes Algoapark en Sydenham

Die gemeentes van Algoapark en Sydenham in Gqeberha (Port Elizabeth) het 'n formele bedieningsooreenkoms gesluit om gesamentlik een predikant te beroep. Die gemeentes nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk (ook studente wat eers in November 2023 gelegitimeer word) uit om aansoek te doen vir 'n termynpos van drie jaar.

Die twee gemeentes lê weerskante van die N2, maar word deur 'n hoofroete aan mekaar verbind. Algoapark is 'n voorstedelike gemeente met goeie skole. Die woonbuurte van Sydenham word afgewissel met besighede, nywerhede, studentehuise en 'n laer- en hoërskool digby die kerkgebou. Daar is verskeie tuistes vir bejaardes. Lees die posbekendstelling. Die sluitingsdatum is 8 September 2023.

Leraars beweeg

ds Lelani van Zyl word op 3 September in die NG gemeente Sondagsrivier-Suid bevestig.

Ds Jan Grobbelaar word op 3 September 2023 in Patmos as predikant bevestig.

Kerkkantore word herinner om die Direkteur Sinode in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter