Grens.Pos
Jaargang 18 - Nommer 27 - 11 September 2020 - Koninkrykstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],
Forgiveness
Sondag, 13 September is die vyftiende Sondag in Koninkrykstyd.
Die Leesroosterteks kom uit Matteus 18:21-35. Matteus maak die vergifnis wat ons ontvang het ’n lewensreël: Nou moet ons vergifnis teenoor ons naaste, vriend of vyand, uitleef. Wanneeer ons in hierdie erediens ons skuld voor Hom bely en weer bevestiging van sy vergifnis ontvang, is dit ’n oefening om in die week te gaan lewe vanuit dié vergifnis deur vergifnis te gaan gee.

In hierdie uitgawe

 • Hoe maak mens groentetuin tot voordeel van behoeftige mense? Hier is opleidingsmoontlikhede
 • Soos almal is kerke ook keelvol vir korrupsie. En politici se anti-korrupsiepraatjies. Wat sê die leierskappe van kerke?
 • Onbekend maak onbemind. Die teendeel is net so waar, en het belangrike implikasies vir Suid-Afrika.
 • Nooi sopraan Annemart Bornman gerus in Port Elizabeth en omgewing vir 'n optrede.

NG Kerk aan pres. Ramaphosa: "Praat is nie genoeg nie"

Kerklike verset teen korrupsie neem toe

makgoba-corruption
"As kerke stilbly oor korrupsie, sal die klippe dit uitroep", sê aartsbiskop Thabo Makgoba van die Anglikaanse kerk in 'n publieke boodskap aan pres. Cyril Ramaphosa. Ons beleef 'n publieke krisis. Geld wat tydens die Covid-lewe aan armes moet gee, is op blatante wyse gesteel. Dit is meer as steel. Dit is 'n vernietiging van die armes se lewe. Dit kom op 'n menseslagting neer.

"Mr President, corrupt bigwigs who have joined your party, not to serve the common good, but to enrich themselves, act with impunity." Daarom trek kerke nou 'n streep en sê die skynheiliges en diewe moet die armes se gesteelde geld teruggee. Hulle moet oranje oorpakke kry.

Die SA Raad van Kerke, waarvan die NG Kerk lid is, het op 24 Augustus saam met nie-regeringsorganisasies soos die Ahmed Kathrada-stig­ting, Desmond en Leah Tutu-er­fe­nis­stig­ting, Nelson Man­dela-stigting ’n aantal ANC-leiers gaan sien. Baie druk is op die party geplaas om tot aksie oor te gaan.

Op 2 September het die SARK ook 'n skrywe aan pres. Ramaphosa gerig.

Verklaring deur NG Kerk

Die NG Kerk het vandeesweek 'n verklaring oor korrupsie uitgereik. Dit is nie genoeg dat die president bloot praat oor korrupsie nie, sê die kerk. Die volgende is 'n uittreksel uit die verklaring:

"Alhoewel president Ramaphosa reeds herhaaldelik gewaarsku het dat diegene wat die wet oortree en hulleself verryk, vervolg sal word, oordeel die NG Kerk dat hierdie uitsprake nie genoegsaam is nie. Die NG Kerk doen vervolgens ’n beroep op die regering om:
 • voort te gaan met die onmiddellike skorsing, ondersoek, arrestasies en vervolging van die betrokkenes, ongeag wie hulle is;
 • doeltreffende meganismes vir tenderprosesse in te stel om verdere risiko’s te bekamp;
 • spesiale anti-korrupsie-taakspanne wat tenderbedrog ondersoek en oortreders vervolg, in die lewe te roep;
 • spesiale howe toe te wys om tenderbedrog te hanteer;
 • inligting oor die oortreders van tenderbedrog te publiseer en bekend te maak;
 • veilige ruimtes te verseker vir fluitjieblasers.
Die NG Kerk onderneem verder om:
 • haar lidmate aan te moedig om weerstand te bied teen die versoeking van korrupsie;
 • onvermoeid profetiese kritiek te lewer teen korrupsie en oneffektiewe metodes om korrupsie te vermy;
 • ekumeniese samewerking met ander kerke te soek met die oog op die monitering van getuienis teen korrupsie op plaaslike vlak;
 • etiese leierskap op elke vlak van die samelewing te bevorder deur bestaande inisiatiewe te ondersteun. Vanuit die Hugenote Kollege se Skool vir Goeie Regering in Afrika word nou ook ’n beweging, Integritas, met die oog op die herstel van die integriteit van plaaslike regerings geloods. Die beweging fokus op die bou van eerbare persoonlike waardes, skoon regering, en projekte waar die onderlinge verbondenheid in gemeenskappe versterk word rondom gedeelde waardes.
Lees die volledige verklaring hier.

Sipho Ndevu, ooggebrek en al, is die Here se voorsiening vir Rietvlei-gemeente

Ds Christo Wooding vertel:

In 1954 word daar 'n seuntjie, Sipho Ndevu, gebore naby Rietvlei sendingstasie in die Transkei. Die eerste sendingwerk is reeds in 1929 daar gedoen, en vandag is Rietvlei een van die grootste VGK gemeentes in die Transkei. Sipho se ouers was van die eerste bekeerlinge op Rietvlei en sy pa het op die sendingstasie gewerk. In 1955 word Sipho gedoop op Rietvlei, nog deur my Vader wat destyds daar sendeling was. Sy ouers was aktiewe lidmate van ons kerk en Sipho het as 't ware in die kerk grootgeword. Later het hy ook begin skoolgaan by die skooltjie op die sendingstasie.

Sipho is ongelukkig met 'n ooggebrek gebore en het gesukkel om te lees. Gevolglik was sy vordering op skool nie na wense nie. Tog het die sendingonderwyseres besef dat Sipho baie intelligent was, en slegs met sy sig gesukkel het. Daar is toe besluit om hom na Efata, die kerk se skool vir blinde en dowe kinders, te stuur.
rietvlei 002
Een van Rietvlei-gemeente se 16 buiteposte. Rietvlei is 'n VGK-gemeente in die voormalige Transkei.
Teen die 1950's was daar nog geen skool vir Xhosa kinders met gesigs en gehoor gestremdhede in Suid-Afrika nie. Kinders is na Worcester gestuur, maar die afstand en die taal was groot struikelblokke. Die NG Kerk besluit toe om 'n skool vir blinde en dowe kinders in die Transkei te bou, en wel net buite Mthatha op Decoligny sendingstasie. Die skool is in 1958 begin met Mej. OJ Morrison as eerste skoolhoof. Deur die jare het die skool uitgebrei, en is ook 'n welsynsafdeling bygevoeg waar die kinders na skool vaardighede kon leer, en ook kon werk. Die naam van die skool, Efata, beteken : Gaan oop! ( Mark 7:34. Die spelling is volgens die Xhosa Bybel). Later het die kerk die skool oorgegee aan die staat.

Sipho het sy skoolopleiding aan Efata voortgesit. Na matriek is hy verder opgelei by die welsynsafdeling van Efata. Hy begin werk in die kantoor van die sending- hospitaal op Rietvlei. Spoedig open hy ook 'n winkel op Rietvlei. Na 'n paar jaar bedank hy sy werk en spits hom voltyds toe op sy besighede. Nog winkels word geopen. Hy begin ook 'n groot konstruksie bedryf. Vandag is Mnr. Ndevu 'n miljoener sakeman met uitgebreide besigheids belange. Sy dogter is 'n mediese dokter. Sy een seun 'n ingeneur. Die ander kinders is betrokke in sy besighede.

Mnr. Ndevu is 'n diep gelowige mens wat baie lief is vir sy kerk en medegelowiges. Hy is die hoofouderling van Rietvlei en dien hy ook op ons ringskommissie. Deur moeilike tye sonder leraars het hy Rietvlei finansieel help dra. Hy het ook deur die jare 'n bydrae gemaak tot die salarisse van die leraars op Rietvlei. Sy maatskappy doen ook gereeld herstelwerk aan die kerk en pastorie van die gemeente.

Die kind wat destyds deur die kerk op sy voete gehelp is, help vandag om die gemeente van Rietvlei staande te hou.

Hierdie verhaal laat my dink aan Jesus se gelykenis van die saaier in Matt. 13. Ons roeping is om die saad te saai - in die goeie tye, maar ook in die moeilike tye soos wat ons vandag beleef. Ja, baie van die saad val op harde en onvrugbare grond, en vergaan. Maar, daar is altyd die saad wat op goeie grond val en 'n oes oplewer, tot honderdvoudig…

Eerwaarde Grobler het destyds nog per perdekar op Rietvlei aangeland, en het die saad van die Evangelie daar begin saai. Hy leef lankal nie meer nie, maar sou vandag verstom staan by aanskoue van die oes!

Leer meer oor brugbediening

Brugbediening gaan oor 'n predikant wat aangestel word in 'n brugbedieningspos vir 'n bepaalde termyn (6-18 maande) met die spesifieke opdrag om 'n gemeente te begelei in die oorgangsproses van een bedieningsituasie na die volgende. Soos 'n gids of konsultant kan 'n brugleraar ’n gemeente help om self in die kortste moontlike tyd nuwe ontdekkings te maak. Dit is waardevol vir alle gemeentes, maar veral waar die vorige leraar vir 'n lang tyd daar was, of waar die gemeente nuwe energie en fokus vir die toekoms soek. Maak 'n nota om hierdie Sondag in te skakel op RSG se joernaalprogram 07:10-08:55. Hulle voer 'n onderhoud met ds Fanie Steyn oor brugbediening.

Ds Fanie Steyn is 'n opgeleide brugpredikant onlangs 'n suksesvolle brugbediening afgehandel het. In die Kerkbode van 6 Junie 2020 is 'n Vraag-en-Antwoord sessie met hom oor brugbediening.

Opleiding beskikbaar

Maak groentetuin tot voordeel van die gemeenskap

Hoe kan gemeentes of lidmate op gepaste manier 'n groentetuin maak tot voordeel van die gemeenskap? Hoe organiseer mens dit, wat plant jy aan en hoe bedryf jy hierdie diens om voedselnood te verlig?
farming
Farming God's Way is 'n organisasie wat gemeentes leer hoe. Hulle bied opleiding aan vir belangstellendes. Klik gerus om hul webblad of (veral) hul facebookblad te besoek.
Die besonderhede van die opleiding is as volg:
Opleidingsdatums
16 September
07 Oktober
21 Oktober
Registrasie is verpligtend
info@farming-gods-way.org
of whatsapp 072 852 8215

Vooroordeel: Onbekend is inderdaad onbemind

Max du Preez skryf vandeesweek 'n insiggewende rubriek oor vooroordeel en rassisme in Vrye Weekblad, die moeite werd om te lees:

WAT is die wortels van vooroordeel en rassisme?

Die kort antwoord is: 'n gebrek aan kontak tussen mense.

Dit klink erg simplisties, maar daar is goeie getuienis daarvoor. Dit is die moeite werd om dit verder te ontgin; vir ons hier aan die suidpunt van Afrika, maar ook vir gepolariseerde gemeenskappe soos dié in Amerika.

Die idee dat 'n gebrek aan kontak tussen mense die wortel van vooroordeel, haat en rassisme is, is een wat al meer as vyf dekades gelede deur die Amerikaanse sielkundige Gordon Allport voorgestel is. Hy het Suid-Afrika in 1956 besoek en gesê apartheid was nie die oplossing vir die land se probleme nie, maar die oorsaak daarvan. Swart, bruin en wit moes mekaar beter op skool, by die werk en in die kerk leer ken om mekaar beter te kan verstaan, want ons veralgemeen wild oor mense wat ons nie ken nie.

Bregman illustreer die probleem aan die hand van die storie van die bekende Suid-Afrikaanse identiese tweeling Braam en Constand Viljoen. Lees verder.

Sopraan Annemart Bornman beskikbaar vir optredes

Sopraan Annemart Bornman (Rossouw) is beskikbaar om as soliste in Port Elizabeth en omgewing op te tree, laat weet Elsa van Rooyen.

Annemart is ‘n boorling van Port Elizabeth. Sy was lid van die Oos-Kaapse Kinderkoor waar sy as soliste onder die hand van mnr. Lionel van Zyl opgetree het. Tydens haar hoërskooljare was sy ‘n lid van die Oos-Kaapse Jeugkoor waar sy ook as soliste opgetree het. Na haar matriekjaar het sy haar studies voortgesit aan die Universiteit van Stellenbosch ten einde onderwys te studeer en ook gespesialiseerde sang. Annemart was van die min studente wat Nellie du Toit gekeur het om onderrig in sang te gee, aangesien sy haar studente drasties ingekort het. Annemart het vier jaar by Nellie du Toit onderrig ontvang.

Na haar terugkeer na Port Elizabeth, het sy van beroep verander, later getrou en nog later twee seuntjies grootgemaak. Sy is nou weer gereed vir openbare optredes.

Annemart is ‘n aangename persoon om mee te werk, vertel Elsa. Sy tree kosteloos binne die grense van Port Elizabeth kosteloos op. Gemeentes kan gerus n honorarium vir brandstof te gee synde ons brandstofprys wat so wipplank ry', sê Elsa. Annemart se kontaknommer is 084 703 9299.

Insette wat die moeite werd is

6 Habits of people with high social skills

Good social skills are important for building deeper and meaningful relationships and succeeding in your career. Think of social skills as the interpersonal skills that make interactions with others mutually rewarding and beneficial. But what are the six most prominent habits of people with high social skills?

The Marriage Course

The marriage course is available online and you can run it yourselves or link in with others who are running them. Tom Miles shared with us the insights of the course in general, but most especially how you can run this yourselves for the people in your community! It is vitally important to do, and the resources are there to assist you! The training, the materials and the sessions are all available online.

Faith Sharing with new people:

Alpha is a very useful evangelism tool that is available online and can be run online using Zoom, Skype or other online platforms. Testimonies are on the website from those who have been doing this already and we can learn from them. The tools to use this are found here with training and couching available for you. You can start right now in September with a group of people, especially young people!

Pastors not compelled, but what about civil marriage officers?

Civil Union Amendment Bill removes conscientious objection clause

In this opinion piece prof Helena van Coller (Faculty of Law at Rhodes University ( expert on Administrative Law and aspects of Law and Religion) discusses recent changes made in the Civil Union Amendment Bill.

The South African Parliament passed the Civil Union Act 17 of 2006 to extend marriage rights to same-sex couples. The Act accommodated religious views by creating an exemption for religious ministers, who are not forced to solemnise a civil union under the Act.

The right to manifest one’s belief as part of the right to freedom of religion is not only a right reserved for religious ministers but everyone, including a public servant. The Constitutional Court specifically recognised this right and acknowledged the fact that the state could apply the principle of reasonable accommodation to protect this right. By doing so, civil marriage officers who had sincere religious objections to officiating same-sex marriages would not themselves be obliged to do so if this resulted in a violation of their conscience.

However, the government is now backtracking regarding civil marriage officers. Parliament passed the Civil Union Amendment Bill removing the conscientious objection clause from the Act. Religious marriage officers are still exempted under the Civil Union Act, and the Repeal Act only applies to designated marriage officers, who will be compelled to solemnise same-sex unions. Read further.
facebook twitter