Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 6 - 25 Februarie 2021 - Lydenstyd
Beste Magdel,

In hierdie uitgawe

 • "Ek kies steeds vir geloof" - prof Anton van Niekerk
 • Agtergrond vir die Wêreldbbiddag vir Vroue op 5 Maart 2021
 • Die geheim vir 'n flinker brein lê in jou boep (of die afwesigheid daarvan)
 • Oom Andries Fourie, die "goeie ou soort en pastorievriend van formaat" vier sy 81ste verjaardag in die Noorsdoringveld van Jansenville - in 1929
 • Kursus vir jong leraars: Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies?
 • Hoe kan begrip vir jou temperament jou help om troos en bemoediging te vind?

Dr Ben du Toit "speel klaar" met God

Daar is meer: die wetenskap het nie monopolie op betroubare kennis

In 'n onlangse rubriek vir Netwerk24 skryf prof Anton van Niekerk in reaksie op dr Ben du Toit se nuwe boek (God - is daar 'n ander antwoord?) dat hy - anders as Du Toit - nog nie by die punt is om van God afskeid te neem nie.
In sy boek speel Du Toit met God klaar, skryf Van Niekerk. "Wat oorbly, is 'n mens met 'n brein, iemand wat self al sy vrae kan beantwoord, iemand wat sy bevryding van God beleef as die oopsluit van 'n plaashek en die betreding van 'n gans nuwe, bevryde wêreld."

Self kan of wil hy nie van God afskeid neem nie, sê Van Niekerk. Geloof is 'n integrerende deel van sy menswees en hy kon nog nooit oortuig word dat ál wat ons kan weet, in die wetenskap opgesluit lê nie. Hoe groot die vrug van wetenskaplike ontwikkeling ook al is, het die wetenskap nie 'n monopolie op betroubare kennis nie. Alles wat oor ons as mense gesê kan word, is ook nie in die wetenskap opgesluit nie.

As natuurlike soekers na sin vra ons na meer as waarop die wetenskap antwoorde kan bied. Ons het eksistensiële kennis, kennis van die hart. nodig. Lees verder.
vanniekerk
Prof Anton van Niekerk doseer filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch

Ek is nog nie by die punt waar ek van God afskeid kan of wil neem nie

Vrydag, 5 Maart

Wêreldbbiddag vir Vroue

Vanjaar se materiaal vir die Wêreldbbidag van Vroue word deur die vroue van Vanuatu ontwikkel. Die materiaal sal voor 5 Maart hier op die web gepubliseer word. Die tema is "Build on a strong foundation". Die volgend agtergrond tot die tema verskyn op die Wêreldbiddag se webblad:

Through the worship service we hear the voices of the Vanuatu women, whom invite us to focus on the Bible story in Matthew 7:24-27. Jesus tells a story about the kingdom of heaven using the image of a house and the land on which the house is built. Choosing the land on which to build the house is an important decision for people in Vanuatu. The combination of considering the terrain and the climate is crucial in a tropical archipelago located in the South Pacific Ocean prone to earthquakes, cyclones, volcanic eruptions and rising sea levels. ​On April 6th, 2020, Vanuatu was hit by Cyclone Harold, which had made its way across the Pacific destroying many islands in its wake.

Vanuatu's susceptibility to cyclones is highlighted in the painting chosen to represent WDP 2021, titled “Cyclone Pam II: 13th of March, 2015”. It shows a mother bending and praying over her child. The waves crash over her but a palm tree bends protectively over them. The woman's skirt is modeled after the traditional clothing on Erromango. On the horizon you can see small crosses representing the lives taken by cyclone Pam in 2015.
26-vanuatu-artwork-juliette-pita_orig
Hierdie aangrypende grafika beeld die verwoesting van 'n sikloon in Vanuatu uit, en onderstreep die noodsaak om ons lewens op 'n stewige fondament te bou. Die kunstenaar is Juliette Pita.

Temperament en gemoedstemming

Wanneer jy troos en bemoediging nodig het

Baie persone is bekend met die Myers-Briggs temperamentsanalise. Dié instrument meet individuele voorkeure binne die spektrum van normale gedrag. Dit dui aan hoe jy jou bewussyn aanwend.

Op dié manier kan mense se temperamente as een van sestien soorte beskryf word.

Terwyl ons soveel uitdagende tye beleef, is dit nogal handig om te weet watter gedrag elke temperament help om bemoedig en versterk te word. Susan Storm van Psychologyjunkie.com het 'n lekkerleesartikel hieroor geskryf - klik hier.

Wonder jy oor jou temperamentstipe en wat dit behels? Klik dan hier om die toets af te lê en meer oor jou Myers-Briggs persoonlikheidstipologie te leer.

Die geheim vir 'n flinker brein

In verlede week se Vrye Weekblad deel neurowetenskaplike Mark Solms verrassende wenke uit Sanjay Gupta se boek Keep Sharp. (Nee, Sanjay Gupta is nié een van daai Guptas nie. Hy is 'n Goeie Gupta.)

Mark Solms skryf onder meer:

Dit is een van die groot lesse van die boek: Wees versigtig vir die dekade tussen 35- en 45-jarige ouderdom; as jy dan dinge laat glip, word die kognitiewe reserwekapasiteit vinnig opgebruik. Gelukkig is die teenoorgestelde ook waar: As jy die aanbevelings van hierdie boek volg, wat ek nou-nou vir jou sal opsom, sal jou kognitiewe reserwes nie net bewaar word nie, maar kan jy dit selfs verbeter.

Klik hier om verder te lees.

Gretha Heymans

Eerste vrouepredikant in die NG Kerk vertel haar verhaal

Dr.-Gretha-Heymans-400x600
Dr Gretha Heymans, predikant van die NG Kerk Reddersburg, is op 20 Maart 1994 as die eerste vroue-predikant in die NG Kerk bevestig.

Sy het onlangs haar moeisame reisverhaal na die gemeentbediening, waarin baie onbegrip en teenstand oorkom moes word, vertel.

Die Algemene Sinode het die vrou in Oktober 1990 tot die amp van predikant toegelaat. Heymans is in November daardie jaar gelegitimeer, 4 jaar nadat sy klaar studeer het.

Lees haar verhaal hier.

Staatsgreep uitgevoer

Bid vir Myanmar te midde van politieke oproer

Vyf mense, onder andere 'n 19-jarige vrou is dood en honderde aangehou in uitgebreide protesaksie in Myanmar na afloop van 'n militêre staatsgreep.
2021_Myanmar_Protest_in_Hleden
Die staatsgreep volg op 'n algemene verkiesing waarin Aung San Suu Kyi en haar NLD party weereens as leier verkies is. Die weermag het die opposisie ondersteun en eis dat die verkiesing herhaal word as gevolg van bewerings van bedrog. Op 1 Februarie 2021 het gewapende magte die regering oorval en die land se verkose leier, Aung San Suu Kyi, asook talle ander van haar party in hegtenis geneem.

Sedert die gebeurtenis is die weermag in beheer en is die gesag in die hande van die opperbevelhebber, Min Aung Hlaing. Min Aung Hlaing word internasionaal veroordeel vir sy beweerde rol in die militêre aanvalle teen etniese minderhede, veral die voortdurende vervolging en volksmoord van die Rohingya.
56595074_303
Die land se burgers het reageer met massa protesaksie en boikotte met die eise dat Aung San Suu Kyi vrygelaat word, die verkiesing erken word, en demokrasie herstel word. Betogings word begroet met erge weerstand van die weermag. Lewendige ammunisie word teen skares ingespan. Internetverkeer word geblokkeer, sodat sosiale media nie teen die onregmatige regering ingespan kan word nie. Verdere protes en publisiteit word gevolglik verhoed.

Lees meer oor die staatsgreep hier

Lees meer oor die Rohingya volksmoord hier

Christene het die verantwoordelikheid om situasies en lyding soos hierdie te bid.

Uit die argiewe

Advertensies en die "goeie ou soort" uit De Kerkbode van 24 Julie 1929

Dit is prettig om te lees waarmee kerkmense in 1929 besig was. Opvallend om te sien hoeveel advertensies De Kerkbode destyds gedra het, van paraffien, verby ploeë tot by "toiletpreparate" vir "mooi vrouens".
advertensie
'n Advertensie uit De Kerkbode van 24 Julie 1929
gelukwense
De Kerkbode funksioneer ook as sosiale mediaplatform van die dag. Só word Oom Andries Fourie van die plaas Nuwefontein in Jansenville met sy "onlangse" 81ste verjaardag gelukgewens. Hy is dus in 1848 gebore.

Oom Andries word 'n steunpilaar van gemeente en gemeenskap genoem, 'n "getroue vriend en weldoener van die pastorie". Hy is 'n presiese boer. Van hom sê Kerkbode: "Die ou soort word skaars". Gelukkig is Kerkbode op dié punt verkeerd: daar is nog baie van die goeie ou soort 'n eeu later oor.

Is daar nog van Oom Andries Fourie se nasate in die hedendaags Jansenville?

Bybelgenootskap

appelmark

Leraars nuut in die bediening:

Sertifikaatkursus in Bedieningsontwikkeling

Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies?

Jy word uitgenooi na: die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die vroeë fase van hulle bediening.

9-11 Maart 2021

In hierdie module word die volgende aspekte hanteer:
 • 'n Pastorale narratiewe raamwerk (Dr Elmo Pienaar)
 • Siekepastoraat en sterwensbegeleiding (Dr Faure Louw)
 • Gesinsberading (Dr Jo Viljoen)
 • Verhoudingsberading (Dr Pieter Visser)
 • Stres-en traumaberading in die tyd van Covid-19 (Elma Bartlett)
Plek: Aanlyn per Zoom
Koste: R95
VBO: 30 punte
Sluitingsdatum: 4 Maart 2021

Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm - klik hier)

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: ABSA
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005
Tak: PRETORIA
Verwysing: VBO naam en van
Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za

Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

Kortkursus by Hugenote Kollege

Sosiale innovasie en leierskapstoerusting

Prof Nelus Niemandt, rektor van die Hugenote kollege skryf:

"Hugenote Kollege stel met trots die nuwe Skool van Sosiale Innovasie bekend wat veral daarop gefokus is om gemeenskappe te help om beter te funksioneer. Deelname aan die werksaamhede van die Skool bied ‘n kreatiewe manier van samewerking aan gemeentes om die NG Kerk se missionale fokus uit te leef. Dit lewer 'n uitsonderlike bydrae om integriteit en deursigtige regering te bevorder en samelewingstrukture te versterk.

"Hierdie kursus sal predikante en gemeenteleiers toerus om die vaardighede te ontwikkel om ‘n missionale teologie binne gemeenskappe te implementeer. Dit is ook ideale toerusting om ‘n persoon te ontwikkel om leiding te neem rondom sake soos integriteit, deursigtige bestuur en kreatiewe oplossings vir gemeenskappe."

Die kursus kos R2,900. Lees verder.

Lewensvaardighede ontwikkel

Leer kinders hoe om boelies te hanteer

Ds Quinette Le Roux bied van 1-12 Maart 2021 groepwerk by die Laerskool Nahoon aan wat kinders leer hoe om boelies te hanteer. Volle besonderhede hieronder.
boelie1
boelie2
boelie3

Leraars beweeg

Ds Johan van Wyk van die NG Gemeente Noupoort het op 20 Desember 2020 sy emeritaat ontvang. Die gesin woon nou op Jeffreysbaai. Ons wens Johan en sy eggenote 'n heerlike aftrede toe.
facebook twitter