Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 7 - 5 Maart 2021 - Lydenstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

  • Algemene Sinode soek strukturele oplossings vir die geskil met die Moreleta Kairos Netwerk
  • Kyk net hoe lekker hou Jansenville inry-kerk - met groot sukses!
  • Heelwat gemeentes se inkomste styg tydens Covid-19 | Bakleiery by die kerk toe Polisie Covid-oortreders vasvat | Teologiese Gids vir lidmate oor Covid-19-immunisering | Oos-Kaapse kerke geloof vir ondersteuning tydens Covid-19
  • Somerset-Oos het 'n termynbepaalde vakature vir 'n gekwalifiseerde brugpredikant
  • Wat moet ons weet van die nuwe Popi-wet (beskerming van persoonlike inligting)?

Kairos Netwerk in gesprek met Algemene Sinodale Moderamen

Algemene Sinode wil formele ruimte skep vir ander standpunte, soos dié van die (Moreleta) Kairos Netwerk

network
Tydens 'n virtuele vergadering van die ASM (Algemene Sinodale Moderamen) op 3 Maart 2020 is verslag gedoen oor gesprekke met die Moreleta Kairos Netwerk, wat deesdae net as die Kairos Netwerk (KN) bekendstaan.

Die KN is bekend vir sy kritiek op die Skrifbeskouing- en hantering agter besluite van die Algemene Sinode, op teologiese opleiding in die kerk, en op die Algemene Sinode se 2019-besluit oor selfdegeslagverhoudinge. Daar is ook kritiek op kerkordelike prosesse. Die KN is ook die stukrag agter die beweging onder gemeentes om te doleer (treur).

Tydens 'n gesprek tussen verteenwoordigers van die ASM en die KN op 22-23 Februarie 2021 het die KN gevra vir 'n spoedige buitengewone vergadering van die Algemene Sinode om die 2019-besluit oor selfdegeslagverhoudinge te hersien. Die KN meen duisende lidmate sal die kerk verlaat indien dit nie gebeur nie. "Daar word ook reeds gesprekke gevoer tussen dolerende gemeentes met die oog op afskeiding", sê KN volgens die verslag wat by die ASM gedien het.

Tydens die ASM-vergadering is geen steun vir 'n buitengewone sinode uitgespreek nie. Dit word nie as 'n oplossing vir die impasse gesien nie. Die versoek is gevolglik afgewys.

Uit die gesprek het begrip geblyk dat groepe lidmate en gemeentes ervaar dat hul standpunte in die kerk gemarginaliseer word. Daar is nie institusionele ruimte wat hul standpunte verteenwoordig nie. Tydens die gesprek het dr Frederick Marais, voorsitter van die Algemene Kuratorium (die liggaam wat toesig oor teologiese opleiding hou), gesê die kerk is in 'n nuwe seisoen waar diverse standpunte beide institusioneel geakkommodeer en gelegitimeer moet word. Wanneer ons met kerkmense wat verskil praat, moet hulle ervaar daar is ruimte wat hul standpunte legitimeer, het Frederick gesê.

Die voorsitter, ds Nelis Janse van Rensburg, het beklemtoon dat die netwerk groot steun onder talle NG lidmate geniet. Daarom moet die KN ernstig geneem en na geluister word, het hy gesê.

Hierdie aanvoeling is een van die redes waarom die ASM die moontlikheid ondersoek om "nuwe netwerke van gedeelde oortuigings binne die raamwerk van die kerk se belydenis en orde" te skep. Daar is besluit om die Algemene Taakspan Regte te versoek om spoedeisend aandag te gee aan voorstelle om die kerkorde te wysig, en om die KN by gesprekke hieroor te betrek.

Daar is ook besluit dat die Algemene Kuratorium "versoek word om enige belangstellende belangegroep, insluitende die Kairos Netwerk, te betrek by die verdere besinning oor teologiese opleiding en gesprekke oor prosesse om die beste opleidingsuitkomste te behaal."

Steekproef onder predikante

Gemeentes se inkomste oorwegend stabiel of styg tydens Covid-19

Volgens 'n steekproef wat in Oktober 2020 onder 10% van predikante gedoen is, rapporteer 22% van gemeentes dat hul inkomste tydens Covid-19 gestyg het, 44% se inkomste het min of meer dieselfde gebly, met 'n derde van gemeentes wie se inkomste gedaal het.
inkomste
Inkomste van tweederdes van gemeentes het teen Oktober 2020 óf dieselfde gebly, óf gestyg. 60% van gemeentes rapporteer hul uitgawes het gedaal.
Só rapporteer prof Kobus Schoeman van die NG Kerk se navorsingspan in 'n verslag aan die Algemene Sinodale Moderamen. Klik hier om die Powerpoint af te laai.

61% van gemeentes se uitgawes het gedaal, sowat 35% s'n het dieselfde gebly en 4.7% se uitgawes het gestyg.

Op die stelling, "Die pandemie gaan veroorsaak dat hierdie gemeente nie kan oorleef nie", sê 2% hulle stem beslis saam en 3% hulle stem saam. 6% van die respondente is onseker, met 89% wat nie saamstem nie. Respondente uit plattelandse gemeentes is oor die algemeen meer onseker oor hul voortbestaan as stedelike gemeentes.

Jansenville hou heerlik inry-kerk, en die mense kom!

jansenville
Ds Willie Smith van NG Gemeente Jansenville vertel die gemeente het sedert Augustus 2020 begin om inry-kerk te hou. Die leraar staan onder die afdak, en 'n paar voetgangers sit saam met hom onder die dak, onder andere 'n egpaar uit die VGK. Lidmate geniet dit en baie mense wat jare nooit in 'n diens was nie, kom nou ook kerk toe. Ons bywoning wissel van 65 en meer, daar was selfs al 90 mense teenwoordig.

Klik hierbo om na 'n kort video van 'n pragtige toneel te kyk.

(Lees ook die volgende berig - kerk-hou in Covid-tyd verloop nie oral so mak soos op Jansenville nie.)

Vier ontvang hospitaalbehandeling

Lidmate val die polisie aan toe hulle Covid-regulasies afdwing

aanval
Een van die pastore van die United Fellowship Church in Soweto word na bewering weens Covid-19-oortredings in hegtenis geneem
Twee polisiebeamptes en twee lidmate is beseer toe polisiebeamptes op Sondag 28 Februarie 2021 weens klagtes oor lawaai en die verbreking van Covid-19 regulasies by 'n kerk in Midway, Soweto, opgedaag het. Lidmate van die United Fellowship Church het gereageer deur beledigings na die polisie en regeringsamptenare te slinger en hardop te sing. Manlike lidmate het ook die patrollievoertuie geskud, berig Daily Maverick.

Honderde lidmate was by die kerk saamgetrek, terwyl die toegelate perk slegs 50 is. Polisie moes rubberkoeëls gebruik om die skare onder beheer te bring. Verskeie lidmate is gearresteer, waaronder 'n pastoor.

Die kerk word gelei deur pastoor Mpfariseni Mukhuba, 'n bekende in kerklike kringe in Soweto. Haar gesig pryk ook op van die kerk se voertuie.

Daily Maverick berig een van die lidmate het geskree hulle sal die kerk teen hierdie "demoniese regering en polisie beskerm". 'n Ander het gesê daar is 'n aanslag op die kerk regdeur die land. Toe lidmate gevra is waarom hulle noodregulasies oortree, het hulle met beledigings gereageer. Nog 'n lidmaat meen hulle doen God se werk en hy sien niks fout met die groot getalle nie.

Dis 'n Sondag wat nog lank in daardie gemeente onthou sal word.

SA Raad van Kerke

Inenting: 'n Teologiese gids vir lidmate

covidimmunisation
Met talle vrae wat oor Covid-19 immunisasie gevra word - ook geloofsvra- het die SA Raad van Kerke 'n teologiese gids daaroor saamgestel. Soveel suspisie word deur sosiale media aangedryf dat dit die moeite werd is om hierdie gids onder lidmate se aandag te bring - klik hier.

Yuval Noah Harari

Lessons from a year of Covid

In a year of scientific breakthroughs — and political failures — what can we learn for the future?
lessons
How can we summarise the Covid year from a broad historical perspective? Many people believe that the terrible toll coronavirus has taken demonstrates humanity’s helplessness in the face of nature’s might. In fact, 2020 has shown that humanity is far from helpless. Epidemics are no longer uncontrollable forces of nature. Science has turned them into a manageable challenge.

Why, then, has there been so much death and suffering? Because of bad political decisions.

In previous eras, when humans faced a plague such as the Black Death, they had no idea what caused it or how it could be stopped. When the 1918 influenza struck, the best scientists in the world couldn’t identify the deadly virus, many of the countermeasures adopted were useless, and attempts to develop an effective vaccine proved futile.

Afgryse oor Zuma en Magashule, maar

Oos-Kaapse kerke geloof vir Covid-19 ondersteuning

In sy verslag aan die Oos-Kaapse provinsiale leierskap van die SA Raad van Kerke (SARK-OK) wys die president, Lulama Ntshingwa, op groot waardering uitgespreek deur die Direkteur-Generaal van Gesondheid, Mbulelo Sogoni, vir die rol wat kerke speel om gesondheidswerkers en gemeenskapslede tydens Covid-19 te ondersteun. Die leierskap het op 2 Maart virtueel vergader.

Die vergadering is ook ontevrede met dubbele standaarde in wetstoepassing. Tydens die begrafnis van minister Jackson Mthembu het Limpopo se premier sonder 'n masker verskyn en is liggies oor die vingers getik. As 'n gewone burger op die Kaapse vlakte dieselfde doen, is dit 'n ander storie. In die Kaap is bejaardes in rye by die Sassa-kantoor met waterkanonne bygekom. Berigte word kort-kort ontvang van polisiebrutaliteit wanneer geloofsbyeenkomste of begrafnisse na bewering regulasies verbreek.
support
Kerke in die Oos-Kaap word waardeer vir ondersteuning tydens Covid-19
Hierdie ondersteuning word beskryf as psigo-sosiale bystand en behels berading, geestelike begeleiding en pastorale versorging. Uit die lesse wat ons leer uit hierdie krisistyd moet die kerk leer sodat die effek van trauma en sielkundige uitdagings in die post-Covid-tyd hanteer sal kan word, het Ntshingwa gesê.

Die SARK-OK het oor die afgelope jaar 'n oop kanaal na verskeie provinsiale regeringsdepartemente en die kantoor van die premier gehad. Soms moes die kerk haar stem oor afgryslike werklikhede laat hoor, soos swak dieet en selfs uithongering is sekere hospitale.

Tydens die vergadering is afgryse uitgespreek oor oud-president Jacob Zuma se weiering om voor die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping te verskyn. Dit is 'n bedreiging vir ons grondwetlike bedeling. Net so is die sekretaris-generaal van die ANC se verskyning in die hof 'n aanduiding van leiers wat koers verloor en verantwoordbaarheid bedreig, is gesê.
Die vergadering is ook ontevrede met dubbele standaarde in wetstoepassing. Tydens die begrafnis van minister Jackson Mthembu het Limpopo se premier sonder 'n masker verskyn en is liggies oor die vingers getik. As 'n gewone burger op die Kaapse vlakte dieselfde doen, is dit 'n ander storie. In die Kaap is bejaardes in rye by die Sassa-kantoor met waterkanonne bygekom. Berigte word kort-kort ontvang van polisiebrutaliteit wanneer geloofsbyeenkomste of begrafnisse na bewering regulasies verbreek.

Nuwe wet op beskerming van persoonlike inligting

Wat moet ons weet oor die nuwe Wet op Beskerming van Persoonlike inligting? Gustav Claassen van die algemene sinode het 'n verklaring hieroor uitgereik met handige inligting. Daar word ook opleidingsmateriaal ontwikkel wat vorentoe vir gemeentes beskikbaar sal wees.

NG Kerk Somerset-Oos

Vakature vir brugleraar

Die NG Gemeente Somerset-Oos het 'n vakature vir 'n termynbepaalde brugleraarspos vir 'n periode van 9 maande. Aansoekers moet oor formele opleiding as brugleraar beskik en ook 'n getuigskrif van die instansie wat die opleiding aangebied het, inhandig. Klik hier vir die posbeskrywing.

Leraars nuut in die bediening:

Sertifikaatkursus in Bedieningsontwikkeling

Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies?

Jy word uitgenooi na: die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die vroeë fase van hulle bediening.

9-11 Maart 2021

In hierdie module word die volgende aspekte hanteer:
  • 'n Pastorale narratiewe raamwerk (Dr Elmo Pienaar)
  • Siekepastoraat en sterwensbegeleiding (Dr Faure Louw)
  • Gesinsberading (Dr Jo Viljoen)
  • Verhoudingsberading (Dr Pieter Visser)
  • Stres-en traumaberading in die tyd van Covid-19 (Elma Bartlett)
Plek: Aanlyn per Zoom
Koste: R95
VBO: 30 punte
Sluitingsdatum: 4 Maart 2021

Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm - klik hier)

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: ABSA
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005
Tak: PRETORIA
Verwysing: VBO naam en van
Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za

Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za
Virtuele opedag Afrikaans

Leraars beweeg

Die volgende kennisgewing is op 26 Februarie 2021 van me Jolene du Plessis, gemeentebestuurder van die NG Gemeente Somerset-Oos ontvang: "Ek wil julle net graag in kennis stel dat ds. Suzette Luwes by ons gemeente bedank het en haar laaste dag die 28ste Februarie 2021 sal wees. Haar akte van demissie word Maandag aan haar oorhandig."

Ds Mias Nortier word op Sondag, 7 Maart in Despatch-Eendrag bevestig.
facebook twitter