Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 8 - 18 Maart 2021 - Lydenstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

  • Padberade word vanjaar aanlyn gehou, hier is die datums en indeling
  • Ds Hermie Vermaak oorlede
  • Help jou omgewing skoonmaak - 'n uitdaging aan elkeen van ons
  • Hartseer oor die dood van 'n hond, kat of parkiet? Hier is 'n gebed
  • Verskeie interessante VBO's vind plaas, dalk veral een oor kollektiewe trauma (aanlyn)
  • Reik uit met (gratis) geloofsboeke van Bybel-Media, soos na 'n tuiste vir seniors

#VirJulleDagboeke

Padberade vanjaar aanlyn gehou

View From Behind As CEO Addresses Meeting In Boardroom
Lede van die sinodale kommissie besoek ringe jaarliks by wyse van verskeie streeksbyeenkomste. Weens Covid en die risiko dat sulke byeenkomste, waar leiers oor groot afstande bymekaar kom, in super-verspreiders kan ontaard, word die padberade vanjaar aanlyn gehou.

Die geleenthede word ontwerp vir leraars, kerkraadslede en gemeenteleiers. Meer inligting oor die inhoud word later bekendgemaak.

Teken solank die datum waarop jou ring aan die beurt kom aan, en kommunikeer die datum met die kerkraad en bedieningsleiers in jul gemeente:

Maandag, 19 April 2021 (09:00 - 12:00)
Ringe van Algoa, Uitenhage en Cradock

Dinsdag, 20 April 2021 (09:00 - 12:00)
Ringe van Burgersdorp, Port Elizabeth en Sondagsrivier

Woensdag, 21 April 2021 (09:00 - 12:00)
Ringe van Humansdorp, Graaff-Reinet en Oos-Londen

Vrydag, 23 April 2021 (09:00 - 12:00)
Ringe van Albanie, Port Elizabeth-Wes en Dordrecht

Meer besonderhede volg.

Uitdaging aan lidmate en gemeentes

Kan ons ons stad in een dag skoonmaak?

Die inwoners van Nelson Mandelabaai word uitgedaag om elkeen 'n bydrae te lewer om die metro op 22 Maart behoorlik skoon te maak.

Dit is 'n uitdaging wat in enige stad of dorp gerig kan word.
grootboom
Lid vir openbare gesondheid in die uitvoerende komitee van die Nelson Mandelabaai munisipaliteit, Lance Grootboom, besig om skoon te maak.
Lance Grootboom, uitvoerende komiteelid vir openbare gesondheid, roep die metro se 1,3 miljoen inwoners op om elkeen op Vryheidsdag, 22 Maart, 4 uur van hul tyd te spandeer om in hul omgewing skoon te maak.

Die veldtog staan bekend as "Can a City be cleaned in one day?". Dit is deel van 'n projek om inwoners rondom onwettige storting op te voed en gedragsverandering aan te kweek. Onwettige storting hou ook verband met swak vullisverwydering. Die metro is vasberade om hierdie situasie aan te spreek.

Grootboom moedig inwoners aan om verantwoordelikheid te neem vir die ruimtes rondom hulle. Begin deur jou sypaadjie skoon te maak, dan ook 'n park naby jou of die skool in jou omgewing. Dit geld ook besighede wat moet toesien dat vullis nie hul omgewing ontsier nie.

Grootboom, self 'n toegewyde kerklidmaat, moedig gemeentes aan om projekte te loods wat 'n verskil kan maak. 'n Mooi omgewing bevorder trots en maak die stad 'n aantrekliker bestemming. Dit skep ook werk, aangesien beleggers eerder in 'n funksionele omgewing met goeie sisteme wil belê.

Almal wat skoonmaak word versoek om foto's van hulle werk op sosiale media te plaas en dit te merk met "#NMBLoveWhereYouLive #CleaningNMBTogether #CleanCity1day om ander aan te moedig om deel te neem.

Die veldtog is 'n onderdeel van 'n groter projek om sisteme op te knap sodat fabrieke en besighede afval reg hanteer en munisipale vullisverwydering opgeknap kan word.

Wat gebeur in ander dorpe en stede?
cancitycleaned

God se koninkryk kom deur mense - reg onder ons neuse

In 'n onlangse artikel in The Herald vertel Daan Botha van NMB die inspirerende verhale van soveel mense in die plaaslike omgewing wat hulle lewe gee om ander se omstandighede te verbeter. Hy vertel van sakeman Pieter Kleinschmidt, Boet en Annatjie Walker, die mense agter Gardens of Faithfullness, Work4ALiving en die lewensveranderende opleiding wat hulle bied. Lees hier.

Daan kry dit reg om ons verbeelding te verruim. Ons moet versigtig wees dat ons nie so teen probleme vaskyk dat ons God mis nie. Dat ons vergeet om ons lewe vir ander te gee, soos Jesus gedoen het.

Gebede by die groot momente van die lewe

"Prayer at the loss of a living thing"

Ons het almal al 'n troeteldier aan die dood afgestaan, 'n wesenlike verlies vir ons almal. Troeteldiere is gesinslede, vriende, vertrouelinge. Hier is 'n pragtige gebed by so 'n verlies. Dit is deel van 'n Youtube-kanaal, The Rabbit Room, met verskeie persoonlike liturgiese gebede.
zoe
Hier is Zoe Mouton, 'n Belgiese herdershond. Sy is geteel deur dr Schalk du Toit, voormalige aktuarius van die Oos-Kaaplandse Sinode en op Murraysburg gebore tydens 'n buitengewone sinodesitting in Julie 2005. Zoe was meer as 'n hond, sy was vir 10 jaar n familielid van die Mouton-gesin.

Reik uit met boeke

Skenk 'n boks gratis boeke en bemoedig mense in hulle geloof

Ons het soveel sukses behaal met ons BybelBoekBokse-projek dat Bybel-Media besluit het om in hierdie uitdagende tyd na nog meer mense uit te reik met gratis boeke.

Word ons vennoot in hierdie projek om mense, oud en jonk, in hulle geloof te bemoedig.
bybelboekboks
'n Groep senior lidmate met gratis geestelike boeke wat hulle as deel van Bybel-Media se BybelBoekBoks-projek ontvang het, Gemeentes kan gerus van hierdie geleentheid gebruik maak.

Hoe kan jy ons help om nog geestelike boeke by mense uit te kry?

Al wat jy moet doen, is om die koerierkoste van R99 te borg en Bybel-Media skenk ’n boks vol GRATIS Christelike boeke en Bybels. Stuur aan ons die adres waar die boks boeke afgelewer moet word, of kom haal ’n BybelBoekBoks by ons kantoor op Wellington.

Gemeentes en organisasies kan hierdie bokse met boeke gebruik om uit te reik na gemeentelede, versorgingsoorde, skuilings, skole, en so meer.

Met jou bydrae kan jy ’n groot impak op mense se lewe en geloofsreis maak.
Jy kan ’n direkte inbetaling maak of ’n elektroniese oorplasing (EFT) na Bybel-Media se bankrekening.

Bybel-Media Handel
Absa, Wellington
Tjekrekening: 405 433 6340
Takkode: 632 005
Verwysing: e-pos en naam

Of betaal aanlyn deur hier te kliek: https://www.payfast.co.za/eng/process/payment/00948023-0590-426f-9fa5-256f8a4132bc

As jy ons met hierdie projek wil help, stuur vandag nog jou inligting aan hannelie.matthee@bmedia.co.za en ons kontak jou.

Kontak:
Amanda van der Westhuizen
Bybel-Media en LiG
Bestuurder: Bemarking en Reklame
T: 021 864 8231
amanda@bmedia.co.za
www.bybelmedia.org.za

Moeite werd om te lees

The power of story in our lives

As a young boy, Garth Japhet found his life radically shaped by the Jungle Doctor series of books. The stories so enthralled him that, against all advice, he set his heart on medicine. He could see his future – with a backdrop of savannas, golden sunsets, adventure and accolades – as a romantic figure, a healer, a hero. This fantasy sustained Garth through the challenges of medical training, but finally he arrived. He was Dr Japhet, living the dream. Except the dream was a nightmare. The reality of medicine was not the life he had hoped for. There were times when he cursed the power of the story that had so completely messed up his life. Having struggled with anxiety most of his life, he was catapulted into a deep depression.

And then it happened. Garth stumbled upon the healing power of story – fictional, factual and his own. What magic was at work here? If stories
watertofish
had changed him, could he use story to change others? This question set him on the journey described in Like Water is for Fish; a journey that led to Garth co-founding Soul City and Heartlines, and to an understanding that story, in its multiple forms, is as essential for our lives as water is for fish. When you share your story with others and they share theirs with you, barriers break down, hardened attitudes shift, and healing begins.

In memoriam

Ds Hermie Vermaak oorlede

Hermie Vermaak3
Ds Hermie Vermaak (70), vroeër van Sidwell-gemeente in Port Elizabeth en daarna leraar van Despatch-Suid, is op Sondag 14 Maart 2021 na 'n uitgerekte stryd teen kanker oorlede.

Hermie laat sy vrou Hentie, kinders en kleinkinders agter. Hermie se broer, Willem, was vroeër leraar van Sydenham-gemeente in Port Elizabeth. Ons innige simpatie met die gesin en familie.
Hermie Vermaak2
Ds Hermie Vermaak (links) en sy eggenote, Hentie (regs)

NG Kerk Somerset-Oos

Vakature vir brugleraar

Die NG Gemeente Somerset-Oos het 'n vakature vir 'n termynbepaalde brugleraarspos vir 'n periode van 9 maande. Aansoekers moet oor formele opleiding as brugleraar beskik en ook 'n getuigskrif van die instansie wat die opleiding aangebied het, inhandig. Klik hier vir die posbeskrywing. Sluitingsdatum: 19 Maart 2021.

VBO Kollektiewe en inter-generasionele trauma

trauma
Dink Covid-19, Senekal 2020, Boereoorlog, Grensoorlog, 2008-finansiële ineenstorting, verarming, krisisse in gesin en familie, grootskaalse verstedeliking, ontvolking van die platteland, natuurrampe, trekarbeid, en kolonialisasie. Dit is alles voorbeelde van kollektiewe trauma, hoe gemeenskappe en selfs bevolkings in trauma gedompel word. Die effekte van hierdie trauma word ook aan volgende geslagte oorgedra. Kollektiewe trauma kom ook in die lewens van gemeentes en dorpe voor.

'n VBO word eersdaags aangebied wat leraars bemagtig om kollektiewe trauma te herken, sensitief te wees vir die effekte daarvan, en om stappe te neem in die genesing daarvan.

Teken solank vier datums aan: 8, 15 en 22 April, en 6 Mei. Meer besonderhede volg.

VBO: DinkJeug werkswinkel oor die skryf van tekste vir 'n Poppekas

poppekas
DinkJeug bied op 24 Maart ’n gratis werkswinkel (5 VBO-punte) oor poppekas script writing aan. Kom hoor hoe ’n poppekas op verskillende maniere tot ’n boodskap kan bydra en kry wenke hoe om hierdie draaiboek te skryf.

Hierdie werkswinkel sal ook ’n praktiese gedeelte insluit. Die fokus sal op die skryf van die teks wees en nie die maak of hantering van poppe nie.

Die aanbieder is Siegfried Louw – predikant by NG Kerk Proteahoogte, life coach, spelterapeut en die stem agter “Sakkie en Sieg.”

Klik op die skakel om te registreer hier.

VBO: Werkswinkel in Bedieningsdiagnose in Gemeentes

Excelsus gaan in die volgende jaar ‘n reeks werkswinkels op verskillende plekke aanbied waar predikante en ander gemeenteleiers opgelei word as begeleiers van ‘n Bedieningsdiagnose in gemeentes.

Die werkswinkel berus op die werkboek “Bediening in en van Missionale Gemeentes” wat in 2016 deur Malan Nel en Kennon L Callahan gepubliseer is. Klik hier vir meer inligting en prof Malan Nel, aanbieder, se motivering vir die opleiding.

Pastorale begeleiding van persone met Parkinson-siekte en demensie

Saterdag 17 April 2021
Potchefstroom
Prof Wentzel Coetzer

Een van die hoof aanleidende oorsake tot Parkinson-siekte blyk die blootstelling te wees aan plaagdoders wat vir baie jare reeds gebruik is in die landbou; so ook blootstelling aan verskeie ander chemiese stowwe wat in toenemende mate die afgelope dekades reeds baie algemeen in verskeie industrieë gebruik is; hiermee saam ook aspekte soos lugbesoedeling, hoofbeserings, gebrek aan voldoende slaap, oormatige vlakke van stres en angs, ’n swak dieet, substans misbruik, gebrek aan fisiese oefening en ook gebrek aan intellektuele- en geestes stimulasie, ens. Soos in die geval van Alzheimer se siekte, is demensie ook ʼn beduidende faktor by Parkinson-siekte en daar word op talle areas gewys waar voorkomend en helend te werk gegaan kan word.

Die oogpunt van hierdie kursus is vervolgens om teen die agtergrond van die jongste navorsing met betrekking tot neurologiese agteruitgang en demensie, insigte aan die orde te stel wat ’n nuwe perspektief en hoop tot gevolg kan hê.

Vanuit die oogpunt van die pastoraat ten opsigte van die probleem van demensie, word daar in hierdie kursus ook ’n kommunikasiemodel aan die orde gestel met die klem op ’n sogenaamde ‘bediening van herinneringe’.

Plek: Studente Hervormde Kerk – Silwer str 19, Potch (net langs klein kragstasie)
Datum: Saterdag 17 April 2021 – sluit in verversings en sleutelnotas
Tyd: 08.00 – 13.00
Akkreditering: 5x VBO punte - 4x CPSC punte – ook AFM CPD akkreditasie
GPS koördinate: Suid: 26.41.590 - Oos: 27.5.079
Koste: R350 pp (egpare: R600)
Handboek te koop - opsioneel: R150 (posgeld ekstra)
Om te bespreek: U moet vooraf die nodige fooie inbetaal by:
Capitec spaar rek: 1487438425 - takkode: 470010
Rek naam: Prof WC Coetzer (bevestig dan asb. daarna per e-pos)
Navrae: 0836600409 of 0825778810 of e-pos: wentzelc@gmail.com
(Prof. Wentzel Coetzer: Dept. Praktiese Teologie – Fakulteit Teologie Noordwes-Universiteit)

Leraars beweeg

Dr Deon Els het sy afskeidspreek op 14 Maart in Kraggakamma-gemeente gelewer. Hy het 'n beroep na Helderberg-gemeente in Somerset-Wes aangeneem.

Dr Kobus Bohnen is in 'n termynkontrakpos by Humansdorp-gemeente aangestel.

Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter