Jaargang 22 - Nommer 5 - 16 Februarie 2024
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

  • Lydenstyd kan hoop in aksie aanspoor
  • Gesels sinvol oor gelowiges se twyfel
  • Gemeentes genooi om saam hande te vat met ramphulp
  • Leer uit geleefde wysheid oor gesonde eetgewoontes
  • Bybelvasvra 2024 vir laer- en hoërskole

Riglyne en preekvoorstelle vir Lydenstyd

Eredienste in Lydenstyd kan oorloop van hoop in aksie

Ons is tans in Lydenstyd, dié tyd van die kerkjaar waar ons die lyding van Christus in herinnering roep en daarop reageer in voorbereiding op Paastyd. Ons onthou dat God in Christus in ons werklike nood aangekom het, en dat God op 'n besondere wyse die God van die noodlydendes, die armes en die verontregtes is.

'n Besondere publikasie, geredigeer deur prof Cas Wepener en dr Dawid Mouton bied bronne vir eredienste in hierdie seisoen van treur en identifiseer met die lyding van Christus, met die oog op heil vir die wêreld.

In 'n podsending van Kerkbode gesels prof Wepener met Kerkbodejoernalis Heléne Meissenheimer oor die boek. Hy sê: “Om ’n erediens in Lydenstyd te hou wat drup van lament is hoop in aksie”. Heléne het met hom gesels oor ’n nuwe boek wat hy saam met sy kollega, dr Dawid Mouton van die VGK, saamgestel het. Met ’n titel soos Lamenting for change en die subtitel: Worship and preaching for social impact, Resources for a season of lament in service of hope mag dit klink of die boek ’n swaarmoedige ervaring bied, maar Wepener verskil. Hy omskryf dit as ’n bron wat geloofsgemeenskappe kan help om tydens Lydenstyd op Bybelse wyse te kla juis om ons te help met die blues waarin ons is.

Die boek bevat 14 preekvoorstelle deur 13 teoloë van die Fakulteit Teologie by die Universiteit Stellenbosch. Dit kos R240 en word uitgegee deur Bybel-Media.

Pastoral care for the doubting

Christians without any doubts are either liars or overly confident. One of the deeper ironies for some Christians is that it is the Bible, “a book intended to inspire faith” that has become “the source of their doubt: they mentioned things like the violence attributed to God in scripture, it's subordination of women, it's acceptance of slavery, and its teachings about sexuality.” So Adam Hamilton in his book, Wrestling with Doubt, Finding Faith. Hamilton’s years of pastoring brought richness to this book. His doubts may not be your doubts, but the approach he brings can prove helpful for many.

Here are the topics Hamilton discusses in this small, accessible book:
Suffering and the goodness of God
Is Christianity the one true religion?
Is there really a heaven?
Does God hear and answer our prayers?
Can the Bible be trusted?
Does God really exist?
Does God really know and love me?

Continue reading

Materiaal vir Wêreldbiddag vir Vroue op 1 Maart 2024

Die materiaal vir vanjaar se Wêreldbiddag vir Vroue is op ons webblad beskikbaar: die 2024-program, die 2024-riglyne vir leiers en die geskiedenis van die dag van gebed.

Meer inligting met 'n pragtige kunswerk en video-agtergrondinligting is op die webblad van die World Day of Prayer beskikbaar.

(Met dank aan Familienuus van die Oostelike Sinode vir die Afrikaanse materiaal.)
Navrae: Kontak Hannalize Loubser by ngkerk.lorraine@gmail.com of 041-3672284

Praktiese riglyne vir hande vat

Hoe reageer gemeentes op rampe?

Tydens verlede jaar se Algemene Sinode het die NG Kerk besluit om hande te vat en deel te word van 'n nasionale netwerk waar gemeentes en kerke kan saamspan om toepaslik in ramptoestande te reageer.

Die oogmerk is:

"An effective disaster, resilience, and response management capability for the entire South Africa based on Kingdom principles achieved through the contribution of diverse stakeholders from all spheres of society."

Bronne en behoeftes moet in tye van ramp op die beste manier bymekaar uitgebring word.

Dink maar aan die verwoestende droogte, ook in die Oos-Kaap, vloede in verskillende gebiede van ons land, brande wat 'n spoor van dood agterlaat, hongersnood en swaarkry. In sulke situasies is dit noodsaaklik dat almal saamspan en gekoördineerd toepaslike hulp verleen.

Dink ook aan kleiner rampe in gemeentes se onmiddellike omgewing, soos 'n brand, of 'n groot ongeluk op 'n openbare pad, 'n plaaslike vloed e.s.m. Mens kan toets of jou gemeente ramp-gereed is deur na hierdie aspekte te kyk.

Die verskillende sinodes van ons kerk reël Sinode Oos-Kaapland nou opleiding vir ringe en gemeentes om deel te word van hierdie netwerk. Die datum vir die Oos-Kaapse is 4 tot 5 Junie 2024 by die sinodale kantoor.

Die opleiding word deur Lester Sedras van die RESPOND-Netwerk aangebied. Ons stuur later meer inligting uit, maar teken asb nou reeds die datum aan. Kyk ook gerus na die aanbieding wat tydens die Algemene Sinode in sitting gemaak is.

Leer meer oor gesonde eetgewoontes

Was jou nuwejaarsvoorneme ook gesonde eetgewoontes?

Wel WOW @ Hoogland skop weer volgende Woensdag 21 Februarie af juis met hierdie tema – Gesonder Eetgewoontes

WAT is WOW ?

WOW is ʼn gemaklike, opwindende ruimte wat HOOGLAND op Woensdae skep, waar daar gemaklik om 'n glasie wyn (of lekker yskoue water) saam gesels en gesoek word na geleefde wysheid vir die lewe.

Besprekings is belangrik - so stuur gerus n WhatsApp na 079 815 9325 met jou naam en hoeveel persone, sodat daar genoeg voorsiening gemaak kan word.

WIE kan kom ?
Een & elkeen is baie welkom om te kom saam gesels. Deel gerus Hoogland se WOW-advertensie wyd onder jou vriende en familie
Daar is egter ‘n fooi @ R50 per persoon per geleentheid wat jou wyn en 'n versnapering insluit.

WAAR is dit?
18.30 @Hoogland se Jeuglokaal, Isobellaan 1, Charlo (die jeuglokaal is agter die kerkgebou geleë, jy sal die lokaal aan sy skoorstene vir braaiplekke herken).
Kom luister hoe kundiges én gewone mense gesels uit hulle eie verwysingsraamwerk oor verskillende kwessies.
Kom kuier gerus volgende Woensdag, 21 Februarie saam!
ONTHOU ASSEBLIEF NET OM TE RSVP na leandra@pehoogland.co.za

Bybelvasvra 2024 vir laer- en hoërskole

Terwyl ons weet baie leerders kan baat by beter Bybelkennis bied die Junior Rapportryers se Bybelvasvra vir 2024 'n lekker avontuurlike leergeleentheid. Klik hier vir 'n baie volledige inligtingstuk.

PE-Hoogland hou "Bikers Run"

Alle Motorfietsryers is welkom om saam met Pieter Nel so 'n draai te gaan ry op hulle ysterperde. Stuur asseblief net ʼn WhatsApp na 079 815 9325 met jou naam as jy wil saam ry.

Geloofsreis vir predikante in 2024 aangebied

Ds Gys van Schoor en sy vrou, Thea, (voorheen van Somerstrand- en Durbanville-gemeentes) van die Sentrum van Geloofsvorming (Greyton) het al meer as 300 predikante landswyd op die geloofsreis begelei. Hulle is ook genooi om dit in 2024 vir predikante in Namibië aan te bid.
Van die onderwerpe waaraan daar aandag gegee word is:
-Die herontdekking van Jesus en sy Koninkryksevangelie.
-Is jou "doing" besig om jou "being" te verlam?
-Emosioneel gesonde spiritualiteit.
-Hoe ontwikkel jy 'n langasem vir die bediening?
-Dissipelskap as geloofsvormende reis.
-Om met groter vryheid te leef.
-Hoe vind karaktertransformasie plaas?
-en ander.

Vele predikante vra hiervoor. Die lang gekoesterde ideaal word in 2024 werklikheid wanneer ds Gys van Schoor van die Sentrum vir geloofsvorming die geestelike reis vir predikante in die Oos-Kaap kom aanbied. Predikante word aangemoedig om in te skakel.

Predikante wat hierby ingeskakel het getuig met lof van die impak daarvan op hulle lewe.

Die reis duur oor drie jaar, met twee retraites per jaar. Teken solank die datums aan: Retraite 1: 18-21 Maart 2024 en Retraite 2, 21-24 Oktober 2024.

Die koste beloop R1,850 per retraite, maar daar is 'n 50% subsidie beskikbaar vir predikante wat betyds inskakel.

Die KEERDATUM vir aansoeke is 29 Februarie 2024/

Klik hier vir meer inligting, en voltooi die inskrywingsvorm as jy belangstel.

Aanlyn kursus oor die Enneagram

NG gemeente Jeffreysbaai

Twee vakatures: Herder (opdrag siekesorg, sterwensbegeleiding en pastoraat

Ds Joe Janse van Rensburg vertel op Jeffreysbaai is tans ‘n groot behoefte aan pastorale begeleiding en ondersteuning van lidmate in die gemeente. Jeffreysbaai beskik oor verskeie aftree-oorde in die omgewing en groot getalle senior lidmate wat in hulle eie wonings woon. Die behoefte aan algehele pastorale versorging bly ook ‘n hoë prioriteit. Hierdie pos is geskik vir ‘n diensleraar, pastorale versorger, afgetrede leraar of proponent wat hierdie rol kan vervul.

Klik hier om die posbekendstelling te lees.

Vakature Leraarspos: NGK Grasvoëlkop (permanent, deeltyds)

Grasvoëlkop-gemeente bestaan uit 119 belydende en 21 dooplidmate. Ons is 'n omgee-gemeente, na binne en buite, wat 'n hoë premie op goeie verhoudinge, versorging en ondersteuning plaas.
Die gemeente is in Gqeberha (Port Elizabeth) geleë.

Ons leraar help ons geestelik groei, bind ons saam en gaan ons voor in die dien van die Here, van mekaar en in uitreik na die groter gemeenskap. Hy of sy het 'n lewende verhouding met die Here, kan leiding neem, pas goeie selfbestuur toe, is 'n spanwerker en werk ook saam met kollegas in die ring.
Ons gemeente plaas die fokus op jong ouers en gesinne wat ons graag by ons bediening wil betrek.

Die sluitingsdatum is 23 Februarie 2024. Klik hier vir die posbekendstelling.

Vakature: Voltydse leraar Uitenhage

Moedergemeente Uitenhage beskik oor ‘n pos vir ‘n predikant van die NG Kerk. Naas die vaardighede om uitvoering aan Artikel 9 te gee, sal dit ‘n aanbeveling wees as die leraar ook oor bestuursvaardighede beskik.
Die gemeente bestaan uit 120 belydende lidmate en ‘n klein groep doop- lidmate. Die gemeente besit oor twee geboue, bestaande uit woonstel- eenhede en sakegeboue: Huis Senburg en Pro Ecclesia.
Bestuurservaring en -kundigheid sal as aanbeveling dien.

Die sluitingsdatum is 23 Februarie 2024. Lees die volledige posbekendstelling.

Leraars beweeg


Kerkkantore word herinner om die Direkteur Sinode in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter