Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 11 - 16 April 2021 - Paastyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

 • Die Alpha-kursus beskik oor pragtige pasgemaakte materiaal waarmee gemeentes Alpha vir die jeug of vir volwassenes kan aanbied - hier is wenke
 • Waarom groei die Nones (kerklik onverbonde persone) in Suid-Afrika? 'n Leser deel haar ervaring
 • Kom ons vier Aardedag op 22 April en raak ekologies ingelig met Nasa se Earth Now-app
 • Ontmoet ds Mias Nortier van Despath-Eendrag-gemeente
 • Skakel in by 'n Padberaad en leer oor Vaderskap en hoe om dit te bevorder

Vaders is belangrik

Gesels saam hoe ons vaderskap kan bevorder

Padberade3
Die jaarlikse Padberade is 'n Oos-Kaaplandse instelling waartydens die sinodale leierskap en ringe saamgesels.

Vanjaar gee ons aandag aan 'n gesprek oor vaderskap, na aanleiding van Fathers Matter, 'n projek van Heartlines waaraan gemeentes gerus kan deelneem.

Gemeentes word gevra om ook opvoedkundiges, maatskaplike werkers en ander kundiges te nooi om aan die gesprek oor vaderskap o.l.v. ds. Seth Naicker deel te neem.

Ons gaan ook gesels oor die bediening en hoe dit gaan.

Skryf in: https://forms.gle/SVDdtVYac2NVcUUD7
Meer info: https://ngkok.co.za/padberade/2021

Die Alpha-kursus

'n Praktiese, lekker manier om die evangelie te deel, ook met jongmense

alpha3
Verskeie gemeentes gebruik die Alpha-kursus vir hulle lidmate, vir jeugbediening, in kategesegroepe of vir evangelisasie. Dr Chris van Wyk van Somerstrand vertel hoe Alpha gebruik kan word en waar die kursusmateriaal (gratis) beskikbaar is:

Alpha fokus op die groot lewensvrae oor geloof in 'n informele en vriendelike omgewing. Nicky Gumbel van Holy Trinity Brompton het Alpha die afgelope drie dekades ontwikkel veral vir mense buite die kerk wat die Christelike geloof wou verken. Baie kerke het die materiaal egter aangegryp om hulle eie lidmate in die basiese Christelike verhaal toe te rus. Dit word regdeur die wêreld in kerke gebruik, insluitende alle hoof protestantse denominasies, die Katolieke Kerk, en die Ortodokse Kerk.

Alpha stel mense bloot aan die realiteit van wie Jesus is, gebaseer op regte vriendskappe wat oor 'n paar weke opgebou word en wat dikwels jare daarna duur. Miljoene mense het Alpha in 169 lande al bygewoon. Die inhoud is in 112 verskillende tale vertaal. Lees meer by https://southafrica.alpha.org/ (ook by http://alphasa.co.za/).
alpha2
Alpha kan volledig aanlyn (Zoom, Skype / Teams of Facebook Messenger) gedoen word, of in persoon met die aflaaibare video's, of in enige kombinasie van opsies.

Elke Alpha sessie bestaan uit drie dele: Eet, Kyk, Gesels. Met tieners word 'n vierde deel bygevoeg: FUN!

Daar is Alpha's vir enige ouderdom, tieners (13-18), jongmense (19-30), en seniors (65+). Daar is Alpha's vir verskillende situasies: Hoërskool, Werkplek, Militêre omgewings, Katoliek, selfs vir tronke.

Daar is ook talle tipe aanbiedings: 'n Alpha met Nicky Gumbel, 'n Alpha met onderhoude met wêreldbekende leiers, 'n Alpha vir tieners (onder andere in 'n Afrika konteks) en 'n Alpha "script" wat jy self kan verander en aanbied soos jy self goedvind.

Die normale Alpha beslaan 16 sessies en duur 11 weke met 'n naweek waar meer sessies ingepas word. Die jeug Alpha beslaan 13 sessies en duur 9 weke ook met 'n naweek waar meer sessies ingepas word.

Die beste weg om te volg is te registreer by https://run.alphasa.co.za/ en al die opsies te ondersoek.
alpha

Ons verantwoordelikheid teenoor God se skepping

Vanjaar vier ons Aardedag op 22 April

aarde
Volgende week vind die jaarlikse Aardedag plaas op Donderdag 22 April. Aardedag is 'n beweging wat al vir meer as 50 jaar bestaan; die eerste Aardedag is al in 1970 gevier.

Aardedag se missie is om diversiteit, opvoeding en ‘n wêreldwye omgewingsbeweging te aktiveer. Tans is dit die grootste omgewingsbeweging wat met meer as 75,000 vennote saamwerk in meer as 190 lande om aksies te dryf wat ‘n positiewe impak op ons planeet het.

Elkeen speel 'n rol in die omgewingskrisis. Daarom is dit belangrik vir ons as geloofsgemeenskappe om ‘n positiewe rol te speel in die opleiding en bewusmaking daarvan vir ons naaste. As Christene sluit ons naaste egter ook meer in as net ons menslike bure. God verklaar in Genesis die hele skepping as goed. Boonop gee die Here ons die opdrag om verantwoordelik op te tree en nie ons mag te misbruik as mense nie. Tog sou ons onsself kon afvra of ons werklik leef asof die Aarde goed is.

Ter viering van Aardedag deel die Groenspan vanjaar oordenkings oor watter impak ons aksies op plante, diere en die res van die skepping het. Hierdie gedagtes is baie prakties en wil elkeen van ons uitdaag om op 22 April bietjie na te dink oor ons verhouding met die skepping op ‘n prettige manier.

Klik op die skakels vir pragtige plakkate met inligting:

Gratis app van Nasa

Earth Now beeld ekologiese data uit

Earth Now
Laai gerus die Earth Now-app van Nasa gratis van die Playstore of Appstore af wat wesenlike inligting oor die gesondheid van ons planeet verskaf, soos:
 • die temperatuur van die atmosfeer
 • verspreiding en konsentrasie van koolstofdioksied
 • verspreiding en konsentrasie van koolstofmonoksied
 • gravitasieveld om die aarde
 • osoonlaag
 • vlak van die see
 • die grond se vog- en soutkonsentrasie
 • konsentrasie en verspreiding van waterstof in die atmosfeer.
Al hierdie inligting word met kleurkaarte weergegee en is maklik om te verstaan en te lees.

Die belangrike vraag is natuurlik of ons wat in Jesus Christus glo genoeg vir die aarde omgee om elkeen persoonlik ons bloot te stel aan die data wat Earth Now oor die welsyn van die aarde en haar atmosfeer vir ons gee. Ons moet eenvoudig, in navolging van Jesus Christus, ons lewenswyse so eenvoudig moontlik maak. Ons moet liggies op die aarde lewe. Lees verder.

Leser se kommentaar: waarom kies mense teen godsdiens?

Waarom het Suid-Afrika groeiende getalle "Nones"?

Die vorige uitgawe van Grens.Pos (9 April) het die redes genoem wat Ryan Burge in 'n uitstekende nuwe publikasie verskaf waarom mense in die VSA van kerk en godsdiens afskeid neem.

Na aanleiding hiervan vertel Elske Britz van Maclear waarom mense volgens haar ervaring van God self afskeid neem. Sy skryf:

Ons ken tans 'n hele paar mense wat glad nie meer in God glo nie en ek deel hierdie twv inligting wat die kerk dalk kan gebruik:
 • Die verskillende denominasies se verskillende interpretasies en verklarings van dieselfde tekste
 • Die feit dat baie denominasies nie selfde geslag verhoudings goedkeur nie. Hulle beleef dit as oordeel vd persoon se seksualiteit, iets waaroor die persoon nie beheer het nie
 • Evolusie wat nog steeds nie aanvaar word nie, al is daar soveel bewyse deur die wetenskap
 • 'n God wat besnydenis as 'n teken van Sy volk kan kies - dis pervers en barbaars
 • Beleef van die verhale in die Ou Testament as verskriklik wreed en mense kan nie in so 'n God glo nie.
Hierdie persone is almal manlik, maar in verhoudings of huwelike met vroue.

(Daar is soveel uitstekende publikasies wat lig werp op die verhouding tussen geloof en wetenskap, die uitleg van die Skrif e.s.m. Hou Grens.Pos dop vir inligting wat jou met moeilike vrae, soos dié wat Elske hierbo noem, bemagtig.)

Gebedsgids vir gebruik tydens Ramadan

Die Jerigo Mure Gebedsnetwerk laat weet hul 30-dae-gebedsgids vir Ramadan is pas beskikbaar:

Ramadan, 'n vastyd vir 30 dae, is een van die vyf pilare van Islam. Honderdduisende Christene bid wêreldwyd gedurende Ramadan vir Moslems. Ons gebede is dade van liefde vir Moslems - ons dra hul laste, toon begrip vir hul kommer and tree namens hulle by God in.

Gebruik gerus die gebedsgids as gemeente.

Afrikaanse Bybel 2020 weer in voorraad

afr.bybel
Die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling 2020 is só gewild dat die beskikbare voorraad veel vinniger dan beplan uitverkoop het. Die luukse uitgawes en die uitgawe met die sg. Deutero-kanonieke Boeke was vir 'n hele ruk nie beskikbaar was nie, maar is nou weer in voorraad.

Belangstellendes moet dit asseblief van die Bybelhuis in Port Elizabeth af bestel, by 041 364 1138. Gemeentes met ‘n rekening by Booksite Afrika kan direk daarvandaan af ook bestel. Dit kan ook van Takealot se webblad bestel word.

Publikasies oor godsdiens en reg

godsdiens-reg
Prof Helena van Coller van die Regsfakulteit te Rhodes-universiteit laat weet:

Ons langverwagte publikasie in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe oor Godsdiens en die Reg is nou gepubliseer. Die tydskrif met ongeveer 14 artikels is gratis beskikbaar en dek 'n baie wye veld van onderwerpe: godsdiensonderrig in skole, godslastering, homoseksualiteit, die NG Kerkorde, lyfstraf en nog meer.

Klik hier om die uitgawe te lees.

Pinksterreeks 2021

Die Pinksterreeks vir 2021 is beskikbaar - klik hier.

VBO oor Qumranliteratuur

Internasionale konferensie oor Dooieseerolle

qumran

Steytlerville hou basaar op 22 Mei

steytlerville

Vakature vir leraar: NG gemeente Burgersdorp

Burgersdorp-gemeente het volgens die posbekendstelling vanaf 1 September 2021 'n vakante leraarspos. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 April 2021 en diensaanvaarding geskied "so gou as prakties moontlik na suksesvolle onderhandelinge". Klik hier vir die posbekendstelling.

Ontmoet ds Mias Nortier van Despatch-Eendrag-gemeente

Ontmoet ds Mias Nortier
Ds Mias Nortier en sy gesin het pas by Despatch-Eendrag aangesluit. Hulle kom van die NG gemeente Laingsburg. Ons het so paar vrae vir ds Nortier gevra om hom beter te leer ken. Vertel ons van jou gesin: Ek is getroud met Yolandi. Sy het 'n passie om saam met my 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Ons het …

Lees verder

Ons soek foto's van gemeentes se dominees

Ons wil graag op die amptelike Facebook- en Instagramblad van die NG Kerk in Oos-Kaapland die verjaarsdae van ons dominees vier. Ons kort egter foto's van elke dominee in die Oos-Kaap vir ons argief. Stuur asseblief ‘n duidelike foto van die dominees in jul gemeente as ook die naam van die dominee by die foto na magdel@ngkok.co.za.

Leraars beweeg

Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter