Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 2 - 28 Januarie 2021 - Epifanie
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

 • 'n Baie interessante VBO-kursus rondom digitale aanbiedings is eersdaags beskikbaar. Dit is gratis vir die eerste 20 leraars wat landswyd registreer
 • Hoe lyk gemeenteleiers met die innerlike krag om weer op te staan en te bou? Lees wat sê dr Coen Slabber van e-Kerk hieroor
 • Jammerlik genoeg is daar by baie Christene suspisie oor immunisasie teen Covid. Waarom behoort Christene voorbrand te maak vir inenting?
 • DinkJeug begin 'n nuwe diens: 'n weeklikse wenk vir leraars. Teken gerus hierop in
 • Materiaal vir Week van Gebed en 'n Werkboek vir gemeentes oor Covid-19 is danksy CLF beskikbaar

Nelis Jane van Rensburg

Troos en hoop vir vermoeide en radelose mense

nelis
Ons leef in 'n tyd waar mense bemoediging dringend nodig het. In hierdie video gesels ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die jongste algemene sinode, oor: 'Troos en hoop vir vreesbevange, vermoeide en radelose mense vir 2021.'

Dr Coen Slabber in e-kerk leier-nuusbrief

Kenmerke van gemeentes wat opstaan en (weer) sal bou


Dr Coen Slabber is 'n voormalige dekaan van die geneeskunde-fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat en daarna Direkteur-Generaal van Gesondheid. Hy skryf gereeld e-kerk se nuusbrief vir leiers. Hier is die jongste uitgawe, 'n roerende aanmoediging om nou aanpasbaar en moedig te wees en daarby die regte dinge te doen:

Vir die afgelope paar maande doen gemeentes alles moontlik om waarskynlik die moeilikste seisoen in bediening te navigeer. Dit was beslis ‘n ingewikkelde tyd. Nou is dit tyd dat gemeentes weer moet bou.

Die meeste gemeentes se taakspanne werk daaraan om eredienste van ‘n hoë gehalte te lewer. Leiers is uitgeput. Hoekom? Omdat die resultate nie voldoen aan hulle verwagtings nie. Vasberadenheid is nou meer as enige tyd vantevore nodig.

Om weer te bou, verwys nie hier na fisiese geboue nie. Dit gaan oor die bou van die liggaam van Christus - om dit sterker en groter te maak, een persoon op ‘n slag. Dit het niks met selfonderhouding te doen nie, maar alles met God se doel en mag.
resillience
Leiers wat bou, treur nie oor hulle verliese nie, maar dank God vir wat hulle het en gebruik hulle gawes en hulpbronne met wysheid.

Gemeentes wat bou, bou nou.
Hier is ‘n paar kenmerke van hierdie gemeentes:

1. Hulle meet nie toekomstige resultate deur dit te baseer op prestasie in die verlede nie.
Hierdie is ‘n lokval, wat ons gou kan ontmoedig. Begin met wat jy het en nie met wat jy gehad het nie. Jy mors net jou energie. Ons moet ook versigtig wees om dit wat God in die toekoms kan doen, onderhewig te maak aan ons tydskale. Die kerk is swaar getref, maar sal weer terugkeer. Die potensiaal is daar dat die kerk selfs sterker as vantevore kan terugkom.

2. Hierdie gemeentes neem besluite sonder dat hulle om die hoek kan sien.
Ons hoor dikwels die klagte dat ons nie goeie besluite kan neem, as ons nie weet wat in die toekoms gaan gebeur nie. Lees verder

A practical way to love

Let's follow Tutu's lead: Getting vaccinated deed of love

Hierdie het in The Herald op 25 Januarie 2021 verskyn:

Tattered at best, but mostly deeply shaken, uprooted, and disoriented by Covid-19. Livelihoods have been destroyed. We are robbed of the comfort of close friends and family.

We feel the pressure.

Current circumstances confront us with extremely important questions. How do we live faithful, trustworthy, and caring at a time like this? What constructive choices should we make given the dire straits we experience?
vaccinated
I propose a few cardinal, singularly important choices.

Firstly, we all need to be vaccinated as soon as possible. This is the single most effective way to break the power of the virus.

Let us follow Archbishop Emeritus Desmond Tutu's lead. He recently vowed to be vaccinated against Covid-19 as soon as one becomes available.

“Vaccines have eradicated terrible diseases such as smallpox, and we are close to using them to make others, such as polio and measles, history. Yet many people are scared or wary of this simple, safe, and effective way of protecting people against infectious diseases before they even come into contact with them. There is nothing to fear,” Tutu said in a statement.
Read further

Vrae wat gereeld gevra word

Bruikbare gids oor Covid-immunisasie

Klik op die skakel hieronder om 'n lekker, bruikbare inligtingstuk oor Covid-19-immunisasie af te laai:
gids-inenting

DinkJeug wenk van die week vir leraars

Anriëtte de Ridder vertel dat meer as 100 leraars vir die DinkJeug Wenk van die Week ingeskryf het en die eerste e-pos is Maandag 27 Januarie uitgestuur. "Die reaksie was oorweldigend en ons is opgewonde om op hierdie wyse leraars en jeugwerkers te ondersteun in hulle bediening aan families en die jeug in 2021."
dinkjeug
Die e-pos sal weekliks die volgende insluit: 'n intergenerasionele wenk om in die erediens te gebruik; ‘n skakel na die Familie Tuisblad wat in die bulletin gebruik kan word of per WhatsApp uitgestuur kan word; inligting oor die komende week se Dinkjeug Familie App tema en skakel om met families te deel; ‘n skakel na die DinkJeug podcast om kategete mee toe te rus asook nog hulpmiddels om te gebruik in jou bediening.

Leraars, diensleraars en jeugwerkers kan hier klik om op die e-pos in te teken.

Materiaal vir Week van Gebed beskikbaar


Die Afrikaanse en Engelse Week van Gebed 2021 is nou op CLF se webtuiste beskikbaar onder Resources – https://clf.co.za/resource-toolkit/

Die reeks meditasies vir die Week van Gebed 2021 is vanjaar voorberei deur dr. Eddie Orsmond van Wellington. Die reeks besin vanuit die Skrif oor gebed in ons 'binneste kamer' – die wesenlike fasette van ’n seënryke gebedslewe.

Dit is goed as individuele gelowiges, gemeentes in die NG Kerkfamilie en gerus ook gemeentes uit ander kerkgenootskappe die jaar 2021 kan ingaan met ’n nadenke oor en ’n oefening in die intimiteit van gebed in ons binneste kamer. Vandaar uit kan ons dan elke dag die nuwe uitdagings van 2021 aanpak, getroos, versterk, gelei en geborge in ’n innige verhouding met ons Here.
(Berlisé Louwrens: Bemarkingsbestuurder CLF)

Gratis VBO (spring gou, beperkte gratis inskrywings)

Kommunikeer suksesvol aanlyn met enige gehoor

Via Afrika bied vir 20 predikante/persone wat lid is van die NG Kerk ‘n geleentheid om ons geakkrediteerde kursus “Successfully communicate online with any audience” gratis by te woon. Die kursus gaan aanlyn plaasvind en word in Engels aangebied. Daar sal ‘n inleidende en samevattende sessie wees wat deur ‘n Fasiliteerder aanlyn aangebied sal word, maar die kursus self kan deur elke persoon in sy of haar eie tyd aanlyn voltooi word. Met die koms van Covid-19 het ons besef hoe belangrik dit is om teoretiese konsepte rakende aanlynkommunikasie te verstaan en dan in die praktyk te kan toepas.

In hierdie kursus word die volgende konsepte hanteer:
 1. Algemene beginsels en terminologieë om effektief aanlyn te kommunikeer en jouself voor te berei
 2. Die praktiese aspekte rakende sinchroniese (lewendig) aanlynkommunikasie asook die beskikbare platforms se voor- en nadele en hoe om dit te gebruik
 3. Hoe om die boodskap op die bes moontlike manier asinchronies (bv. deur middel van videos) aan te bied deur gebruik te maak van verskeie platforms en Toeps (Apps).
Wie moet dit bywoon?
 1. Enige predikant/persoon wat ‘n behoefte het om tegnologie in te span om die boodskap te versprei
 2. Enige predikant/persoon wat ‘n rekenaar, tablet of slimfoon en toegang tot konnektiwiteit het.
Wat moet ek doen?
 1. Kliek op onderstaande skakel en registreer voor 1 Februarie 2021.
 2. Kliek op 3 Februarie 2021 om 17:00 op die nuwe skakel, wat na registrasie aangestuur is, om die aanlynopleiding se inleiding by te woon
 3. Voltooi die kursus aanlyn binne twee weke
 4. Skakel op 17 Februarie 2021 om 17:00 in om die afsluiting van die aanlynopleiding by te woon.
Die kursus sal tussen 6 en 12 ure neem om te voltooi. Die tydsduur hang af van hoe digitaal vlot die persoon is. Indien u die kursus suksesvol voltooi sal u 6 VBO punte verwerf.

Indien u die kursus volledig voltooi, ontvang u ‘n bywoningsertifikaat.

https://bit.ly/33wqlgC
reis

'n Kontekstuele pelgrimstog gerig op rasversoening

In die hart van die lydensweg saam met Christus is die uitnodiging om ons kruis(e) op te neem. In hierdie 40-dae aanlyn-reis wil ons saam ontdek hoe so lydensweg lyk vir wit Suid-Afrikaners, vandag. Hierdie reis wat ons as 'n virtuele pelgrimstog aanpak vorm deel van ‘n weg na diep versoening. Dit is 'n uitnodiging om as gemeenteleiers saam te ontdek wat dit beteken om belydend en met waagmoed die historiese kruise op te neem wat met witheid gepaard gaan. Dit is 'n pelgrimstog op weg na Opstanding, met hoop!

Die 7-weke reis skop af met 'n aanlyn-byeenkoms op Sondag 14 Februarie om 19:00. Die 40-dae program is gemik op predikante en gemeenteleiers. Beperkte aantal plekke beskikbaar en deelname is gratis. Klik hier om in the skryf.

Die 40-dae begin met As-Woensdag op 17 Februarie en eindig met Opstanding-Sondag 4 April. Deelnemers ontvang materiaal wat op eie tyd gebruik word, en skakel dan Sondae in op Zoom om saam met ander te gesels.

Internet-toegang is 'n vereiste. Beperkte aantal plekke beskikbaar. Deelname is gratis.

Navrae: Ds Louis van der Riet - versoen.africa@gmail.com

Geloof, ras en ongelykheid

colloquium

VBO

Pastorale begeleiding van persone met Alzheimer se siekte en demensie

Beradingskursus - Saterdag 13 Februarie
Potchefstroom
Prof Wentzel Coetzer
Gary Chapman se boek, The five love languages, is reeds in 50 tale vertaal en 200 miljoen kopieë is wêreldwyd verkoop. Dr. Eward Shaw was vir 23 jaar in ʼn praktyk as onkoloog wat veral op brein tumors gespesialiseer het toe sy vrou op 53 jarige ouderdom met Alzheimer siekte gediagnoseer is. Daarna het sy fokus verskuif na die diagnosering en behandeling van demensie. Hy het homself toe ook bekwaam rondom berading asook die verskillende rouprosesse en toe die Memory Counseling Program gevestig in Winston-Salem, North-Carolina. Hier het hy en Chapman begin saamwerk in die inkorporering van Chapman se vyf liefdestale in hul begeleidingsprogram van persone met Alzheimers (asook hul begeleiers - caregivers). Chapman en Shaw het vervolgens die boek, Keeping love alive as memories fade, gepubliseer. Die kursus op 13 Februarie is enersyds gebaseer op die inhoud van hierdie boek.

Andersyds en aanvullend hiertoe, gaan daar ook gelet word op die belangrikste aspekte vanuit die boek deur dr. Dale Bredesen, The end of Alzheimer’s – The first programme to prevent and reverse the cognitive decline of dementia. Bredesen is ʼn Professor in Neurologie aan die Universiteit van Kalifornië en reeds vir 30 jaar besig met navorsing rakende die tema van Alzheimer se siekte en demensie. Hy en sy span het reeds 200 artikels in erkende mediese tydskrifte gepubliseer en hy het ook reeds 600 mediese dokters en psigologiese neuroloë opgelei met betrekking tot sy benadering – hy verwys na ʼn protokol van 36 areas wat met elke pasiënt deurgewerk moet word. Gesamentlik hanteer hulle tans 1100 pasiënte en in al die gevalle kon die proses van Alzheimers gestuit en/of omgekeer word. Die bekende Christen psigiater, dr. Daniel Amen, beskryf Bredeson se bydrae as van Nobel-prys gehalte.

Plek van aanbieding: Studente Hervormde Kerk – Silwer str 19, Potch (net langs klein kragstasie)
Datum: Saterdag 13 Februarie – sluit in verversings en sleutelnotas
Tyd: 08.00 – 13.00
Akkreditering: 5x VBO punte - 4x CPSC punte – ook AFM PCD akkreditasie
Koste: R350 pp (egpare: R600)
Gepubliseerde boek te koop - opsioneel: R150 plus koerier koste: R115
Om te bespreek: U moet vooraf die nodige fooie inbetaal by:
Capitec spaar rek: 1487438425 - takkode: 470010
Rek naam: Prof WC Coetzer (bevestig dan asb. daarna per e-pos)
Navrae: 0836600409 of 0825778810 of e-pos: wentzelc@gmail.com

Praktiese werkboek

Die kerke in Suid-Afrika, Covid-19 en die toekoms

Ons stel graag die nuwe praktiese werkboek “Die Kerke in Suid-Afrika, COVID-19 en die Toekoms” aan julle bekend. Dit is saamgestel deur ’n studiegroep van Suid-Afrikaanse kerkhistorici uit die vier grootste gereformeerde kerke in Suid-Afrika asook ander kerklike verteenwoordigers – prof. Hoffie Hofmeyr (NGK), prof. Rikus Fick (GKSA), dr. Frikkie Labuschagne (NHKA) en prof. Nico Botha (VGKSA) (Eindredakteurs).
Hiermee ’n kort oorsig en webskakel waar dit beskikbaar en aflaaibaar is.

Die Kerke in Suid-Afrika, Covid-19 en die toekoms is ’n elektroniese “praktiese werkboek” waarin gemeentes gehelp word om te besin oor kerkwees en die bediening in die voortgang en nadraai van die
stoele
ontwrigting wat die pandemie veroorsaak het. Rondom ses aktuele temas wat oor ses weke behandel kan word, bied die werkboek riglyne vir groepsgespreksgeleenthede, preeksketse en ’n leiersgids vir gebruik in gemeentes. Daar is ook skakels na stimulerende videos oor die onderskeie temas. Die ses temas is: Die kerke, verlede en hede; Die moontlike, waarskynlike en verkieslike toekoms; Kerkkrimping en missionale kerkwees; Eenheid en versoening; Die kerk in die platteland, te midde ook van Covid-19; Covid-19 en die toekoms. Die werkboek spruit uit ’n meer omvattende navorsingsprojek deur ’n studiegroep van Suid Afrikaanse kerkhistorici uit die vier grootste gereformeerde kerke in Suid-Afrika onder leiding van prof. Hoffie Hofmeyr. Die elektroniese “praktiese werkboek” word gratis beskikbaar gestel en kan afgelaai word by die volgende skakels - Afrikaans - Engels.

Leraars beweeg

Die NG Gemeente PE-Lorraine het 'n beroep op ds Heinrich Carstens van die Overkruin-gemeente in Pretoria uitgebring.

Dr Deon Els van Kraggakamma-gemeente het die beroep na die NG Gemeente Helderberg aanvaar.

Ds Rethie van Niekerk is op 24 Januarie 2020 in Blouwaterbaai Familiekerk tydens 'n aanlynerediens bevestig - hier is 'n skakel na haar bevestigingsdiens.

Regstelling:
Ds Mynhardt van Zyl het uit diens getree by PE-Lorraine. Sy van is verlede week foutief as "Van Pletzen" in Grens.Pos aangedui. Hier is 'n skakel na die afskeidsgesprek wat weens Covid-19 aanlyn met hom gevoer is.

facebook twitter