Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 3 - 4 Februarie 2021 - Epifanie
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

  • Stres is 'n groot uitdaging: hier is hulp en raad, ook 'n artikel oor medelye-moegheid en 'n VBO-geleentheid met hierdie tema
  • 'n Versoek dat predikante as verskaffers van wesenlike dienste prioriteit by immunisasie teen Covid-19 geniet is aan pres. Ramaphosa voorgelê
  • Kerkgeboue is weer oop vir godsdiensbeoefening en huwelike kan (nog steeds) bevestig word
  • Nuus oor beroepe en bevestigings van leraars

Richard Sutton

STRES: skerp jou vaardighede op en leer praktiese strategieë om stres te bekamp

stressproof
In hierdie werklik insiggewende gesprek met Sasha Plating van Daily Maverick gesels Richard Sutton, outeur van 'n nuwe publikasie, STRESSPROOF, oor die enorme emosionele en sielkundige uitdagings wat ons tans beleef. Die kombinasie van die Covid-pandemie en stres is verwoestend. Hy beskryf ook prakties hoe ons die uitdagings die hoof kan bied. As industrie-konsultant verduidelik Sutton ook hoe werkgewers personeel kan ondersteun.

Sutton is 'n voormalige professionele tennisspeler en welbekend met die impak van druk wat mense op hulself plaas: die druk van prestasie en perfeksionisme.

Klik op die skakel hierbo om na die opname van die gesprek te kyk. Hier is meer inligting oor die publikasie.

"Gardens of Faithfulness"

Maak groentetuin, 1 meter by 2 meter, en red 'n nasie van hongersnood

gardens
Hierdie video met praktiese instruksies hoe om op klein skaal groentetuin te maak, is gratis aanlyn beskikbaar. Kyk hierna en begin ander help om groentetuin te maak, sonder duur implemente.
As ons alle huise, ook mense in informele strukture prakties kan leer hoe om groentetuin te maak met die mees basiese implemente, sodat behoorlike voeding beskikbaar raak vir almal, kan ons hongersnood en swak voeding op ons subkontinent dramaties verlig.

Dit is die visie van Greg Drysden van Farming God's Way in Port Elizabeth.

In hierdie proses deel ons nie groente uit nie, sê Greg, ons deel kennis uit. Mense neem self verantwoordelikheid.

Hierdie opleiding is nou ook verfilm en hier op hul Youtube-kanaal beskikbaar.

Dit gebeur inderdaad. In Port Elizabeth bied "Farming God's Way" gereeld praktiese kursusse aan. Mense wat dit gaan bywoon het, en self tuin begin maak het, se lewens verander.

So 'n tuin staan as 'n "Garden of Faithfulness". Volgens Grant Drysden is hulle aangenaam verras deur die wyse waarop mense, van skuldbulte tot by sinkstrukture verby, groentetuine aangryp en gesonder begin eet.

Gemeentes kan gerus die kennis gebruik om hulself en ander in die gemeenskap te leer van vars groente en die maklike verbouing daarvan.

Aanpassings aan Vlak 3

Kerkgeboue weer oop vir godsdienstige byeenkomste

Ons het dankbaar kennis geneem dat die aangepaste Vlak-3-regulasies vanaf 2 Februarie 2021 weer godsdienstige byeenkomste in kerkgeboue moontlik maak. Afhangende van die kapasiteit van die kerkgebou kan 'n maksimum van 50 persone binnenshuis bymekaar kom. Tot 100 mense kan in die buitelug vir godsdienstige aktiwiteite vergader.

Sosiale byeenkomste is steeds verbode. Dit sluit politieke vergaderings en sportbyeenkomste in.

'n Godsdienstige byeenkoms mag in 'n gebou of op 'n terrein wat vir godsdiensbeoefening gebruik word, plaasvind. Die regulasie laat "gatherings at faith-based institutions" toe. Begrafnisse is ook steeds tot 50 persone beperk. Huwelike kan ook by "faith-based institutions" bevestig word.

Onthou maskers moet steeds gedra word, veiligheidsprotokol nagekom word en sosiale afstand van 1,5 meter gehandhaaf word.

Die sentrale taak is die beperking van Covid-infektering en nie om te kyk hoe ver die regulasies gebuig kan word nie. Gemeentes kan baie help om gedragsverandering te fasiliteer.

Klik hier vir die staatskoerant met die regulasies.

Die oorgrote aantal gemeentes hervat eredienste in Februarie.

Huwelike kan bevestig word, selfs al word dit tans nie geregistreer nie

In 'n skrywe vandeesweek bevestig die Dept. van Binnelandse Sake dat huweliksbevestigers steeds kan voortgaan om huwelike te bevestig, selfs al registreer die Departement dit nie tans nie. Sodra registrasie hervat, kan bevestigers die registrasie afhandel.

Dit was ook die interpretasie van ons sinodale kantoor wat vroeër aan gemeentes gekommunikeer is.

Skynbaar beplan die departement om registrasie van 15 Februarie 2021 te hervat.

SA Raad van Kerke

"Prioritiseer predikante as leweransiers van wesenlike dienste by immunisasie"

Die SA Raad van Kerke het op 25 Januarie die volgende versoek aan president Ramaphosa gerig:

"Prioritising Church Ministers for Vaccination: The request is that religious ministers who wish to have the vaccine should be given essential worker priority. As the government had previously agreed to consider religious ministers as essential workers, we request that this be taken seriously in the vaccine rollout plan. We have heard other sectors mentioned in the proposed prioritisation - teachers, police, and other significant sectors.

"We wish to draw attention to the grave danger of the work conducted by religious ministers of all faiths in the COVID-19 situation. They are the ones who are called immediately when someone dies at home, alongside the paramedics - be it COVID-19 or not. They are the ones who cannot avoid visiting and ministering to the home of the deceased and relating to a possibly infected family. They are the ones who conduct COVID funerals with no supplies of PPE, unlike the workers of funeral undertakers.

"Every week we grieve the loss of religious ministers who are duty bound to conduct funerals without protection. They should, we submit, be amongst the earliest in the priority plan for the vaccine rollout. Since the vaccine is voluntary, we understand that there will be citizens and church ministers who do not wish to be vaccinated. Hopefully they will be accommodated within the 33% factored in the 67% threshold for the necessary population-wide immunity to protect the nation."

Die SARK stel ook 'n sisteem voor waarvolgens predikante geverifieer kan word om te verhoed dat strome self-verklaarde "pastore" kom toustaan by inenting.

Fasiliteerder: Prof Cas Wepener

VBO: Hoe gemaak wanneer die helper uitgeput raak?

fatigue
Cas Wepener sal die tweede en derde webinars in die reeks oor “Compassion Fatigue” (medelyemoegheid) met die paneellede Etienne van der Walt, Marileen Steyn en Pieter van der Walt fasiliteer.
Klik hier om vir Compassion Fatigue te registreer.

Prof Wentzel Coetzer

Artikel oor "medelye-moegheid" - die hantering van sekondêre stres

Prof. Wentzel Coetzer, Departement Praktiese Teologie – Fakulteit Teologie Noordwes-Universiteit, het in Koers 69(2) 2004:199-219 ’n artikel oor medelyemoegheid gepubliseer. Hy gee die volgende opsomming van die artikel:

“Om om te gee eis ook sy tol. Om voortdurend te luister na ander se verhale van seer en pyn kan uiteindelik ’n ingrypende invloed op die berader self hê. Deur bloot te verneem, of inligting te bekom aangaande ’n ontstellende gebeure wat iemand anders deurgemaak het, kan traumatiese implikasies tot gevolg hê. Hierdie aanname impliseer dat traumaberading ’n ingrypende veranderende invloed op die berader kan hê. Sulke veranderinge is sowel inspirerend asook ontstellend – dit impliseer winste sowel as verliese. Traumaliteratuur sluit gewoonlik diegene uit wat indirek getraumatiseer is; hierdie aspek word gevolglik spesifiek in hierdie artikel onder die loep geneem. Aandag word onder andere geskenk aan terminologie soos medelyeuitputting, sekondêre traumatiese stres, uitbranding, teenoordrag en tweedehandse trauma. Die belangrikheid van medelyesatisfaksie, ’n spanbenadering asook supervisie word beklemtoon. ’n Lys van tipiese eienskappe van medelyemoegheid word gegee, sowel as praktiese riglyne rondom die hantering en voorkoming van hierdie probleem. Aandag word ook geskenk aan sekere pastoraal-teologiese perspektiewe rondom hierdie tema."

Die volledige artikel kan gelees word deur op die volgende skakel te klik: “Medelyemoegheid” – die hantering van sekondêre traumatiese stres

Hulpbronne en leergeleenthede oor gereformeerde liturgie

Klik op onderstaande grafika om toegang tot die bronne te kry.
calvininst

Gratis aanlyn Microsoft digitale geletterdheidskursus

Die digitale wêreld van vandag vereis dat ’n persoon bykans in elke beroep op een of ander tyd digitaal moet kan kommunikeer. Digitale kommunikasie is een van die sleutels waarmee ’n persoon die toekoms mee kan ontsluit, om hom/haar met vaardighede toe te rus, om aanlyn-inhoud effektief en verantwoordelik te gebruik, te evalueer, te kommunikeer en inligting aanlyn te deel.

Digitale vaardighede speel ’n belangrike rol om met gemeenskappe kontak te maak, te skakel, te leer, en op dié wyse ’n beter toekoms daar te stel.

Digitale geletterdheid gaan nie net oor hoe om tegnologie te gebruik nie – dit gaan daaroor om met behulp van verskillende digitale omgewings te navigeer en te kommunikeer.

Standard Bank is daartoe verbind om die lewens en toekomsvooruitsigte van elke Suid-Afrikaner te verbeter. Standard Bank het met Microsoft en Pioneering Solutions Studio (PSS) saamgewerk om gratis toegang tot opleiding in digitale geletterdheid daar te stel.

Die Microsoft Digital Literacy Course wil Suid-Afrikaners help om die digitale wêreld te betree, om vaardighede te ontwikkel om met selfvertroue aan die “aanlyn-omgewing” deel te neem.
Om te registreer benodig kursusgangers ’n toestel, soos ’n telefoon, tablet of rekenaar, met internetverbinding, ’n webblaaier en ’n geldige e-posadres.

Die kursus bevat vier modules:

· Rekenaarbeginsels
· Die internet en die wêreldwye web
· Rekenaarveiligheid en privaatheid
· Inleiding tot Microsoft Office programme

Die kursus fokus op basiese kennis om ’n rekenaar en die internet te gebruik, om ’n rekenaar aanlyn veilig te hou en die gebruik van die mees algemene Microsoft sagtewaretoepassings, waaronder Microsoft Word, Excel en PowerPoint.

Om ’n sertifikaat te verwerf, moet deelnemers die assesseringsproses, naamlik ’n aanlyneksamen aan die einde van die kursus, voltooi. ’n Telling van 50% of hoër moet behaal word om ’n sertifikaat te ontvang.
Hierdie sertifikaat word deur die Foundation for Professional Development uitgereik en sal ’n persoon in staat stel om erkenning by enige hoëronderwysinstelling te ontvang vir vorige opleiding (“prior learning”) in digitale geletterdheid.

Vir enige kursusnavrae, kontak asseblief die Foundation for Professional Development School of Information Technology deur ’n e-pos te stuur na itschool@foundation.co.za.

Vir enige navrae oor gebruikersondersteuning, kan op hierdie skakel geklik word of deur ’n aanlyn “chat” met een van die ondersteuningskonsultante te voer deur op die groen “chat”-knoppie regs onder op die skerm te klik.

As al die ondersteuningskonsultante besig is, kan ’n boodskap in die kletsblokkie gelaat word of ’n e-pos na support@ps.studio gestuur word.

(Met dank aan Noord-Kaapland se e-nuusbrief)

Leraars beweeg

Ds Anthonie Welman is na Middelburg-Karoo beroep

Ds Mias Nortier van Laingsburg het die beroep na Despatch-Eendrag aanvaar. Hy word DV op 7 Maart 2021 bevestig.

Ds Anton van Jaarsveld word DV op 7 Februarie 2021 as leraar van die NG Gemeente Vanstadensrivier bevestig.

Baie geluk aan hierdie kollegas en sterkte aan Anthonie met die oorweging van die beroep.
facebook twitter