Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 5 - 18 Februarie 2021 - Lydenstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

  • Ontdek die belangrike werk en inisiatiewe van "Faith Action against Gender-based violence"
  • Lees oor die reëlings vir Sinode 2021. En: In die jaar toet (1975) het die Sinode besluit dominees hoef nie langer togas na die sinode te dra nie. 'n Mooi oes jong dominees woon hul eerste sinodesitting by.
  • 'n Geleentheid (aanlyn) vir onderwysers om oor selfdood by tieners bemagtig te word
  • Bruikbare hulpbronne oor immunisasie
  • 'n Geleentheid vir kinders om teen boelies op skool bemagtig te word

Reëlings vir Oos-Kaaplandse Sinode van Oktober 2021

'n Skrywe is vandeesweek aan gemeentes gestuur met die praktiese reëlings vir Sinode 2021. Die sinode vergader van 18-21 Oktober 2021. Klik hier om die reëlings te lees.

Uit 1975 se sinodale argiewe

Uiteindelik sonder togas, waardering, en "aan die uitsterf" op die platteland

Wanneer mens die berigte lees wat in 1975 in die destydse Oosterlig, destydse Afrikaanse koerant in die Oos-Kaap, oor die sinodesitting geplaas is, besef jy hoeveel ons kerk in 46 jaar verander het.

Die Ring van Uitenhage vra die sinode of Chinese lid van die NG Kerk mag word, vroue mag vir die eerste keer in kommissies van die sinode dien, en die geldende ouderdomsperk op diakens (18) en ouderlinge (35) word na lang bespreking afgeskaf.

Die burgemeester dra groete aan die sinode oor en hou 'n onthaal vir die sinodegangers in die stadsaal.
oosterlig5
'n Groepie jong predikante wat hul studie in 1974 voltooi het, woon in 1975 hul eerste sinode in Port Elizabeth by. Hulle is van agter JD Loubser (Uitenhage-Noord), CR Mostert (Cedarville), CW Burger (Nuwekerk, Graaff-Reinet), JJ Schabort (King William's Town) en IMS Joubert (Greykerk, Balfour). Voor staan DJ Malan (Uitenhage), AJJ Kotzé (Rietbron), GS Kritzinger (Algoapark) en heel regs CF le R Stoddart (Queenstown).
oosterlig1
Daar word ook besluit predikante kan die sitting sonder togas bywoon. Swart pakke en wit dasse was egter steeds die amptelike drag.
oosterlig2
Reeds in 1975 is daar kommer uitgespreek oor die verlies aan lidmate op die platteland.
oosterlig3
Baadjies was toe al kontroversieel. Die legendariese ds MC Steyn het sy swart pak se baadjie op Humansdorp vergeet en moes huiswaarts keer om dit te gaan kry. Sy vrou het hom halfpad ontmoet, sodat hy darem vinniger terug kon wees en in die vergadering kon verskyn.

In die sinodetyd neem die Oosterlig kennis dat die Wes-Kaapse kerk nadink oor "meng-huwelike" (proff JJ Muller en PA Verhoef beskou dit as uiters ongewens). By die Oos-Kaapse Sinode pleit ds Dawie Conradie (Despatch-Eendrag) en ds FS Marincowitz (King William's Town) dat "blanke en nie-blanke" hulle eenheid in Christus daadwerklik moet bevorder - dit moenie net bely word nie. Gesindheid en onderlinge bystand is belangrik.

Drie predikante het tussen Port Elizabeth en Despatch aan 'n geborgde draf deelgeneem om geld in te samel vir die oprigting van die Reformed Church in Africa se kerkgebou in Malabar, Port Elizabeth.

"Tweede pandemie"

Geloofsaksie teen geslagsgeweld

faithaction
Die hoë voorkoms van geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika het pres. Cyril Ramaphosa genoop om dit 'n verwoestende pandemie te noem. In 'n toespraak het Ramaphosa waarderend verwys na die werk wat "Faith Action to End Gender-based violence" doen.

Dit is die moeite werd om na die aksies en hulpbronne van hierdie organisasie op hul webblad te gaan kyk. Hulle beskryf hulself as volg:

We are a group of faith-based organisations and individuals working in our own spaces to create a South Africa free from gender injustice and gender-based violence in any form. In this shared space we ensure that we also work together towards shared goals so that the faith sector can become a key player in the National Strategic Plan against Gender-Based Violence and Femicide (GBVF).


The Faith Action Against GBV collective is not a new organisation and does not replace what we are doing as individuals and organisations, but creates an opportunity to work together, take action, learn from each other, develop joint campaigns and report on our work. Through this collaboration we create a stronger, unified faith response to gender-based violence.

Klik hier om die webblad te besoek.

Opvoeding oor immunisasie onontbeerlik

Hoe werk middels vir inenting? Wat moet ons weet?

inenting
Met soveel mense skepties oor inenting teen Covid-19, is dit noodsaaklik om ingelig te wees presies wat gebeur wanneer jy immuniseer word.

Jonathan Jansen sê opvoeding en inligting is die enigste manier waarop mense oortuig kan word inenting teen Covid-19 is noodsaaklik.

Futurelearn het 'n goeie inligtingstuk in leketaal saamgestel. Gemeentes kan dit gerus aan lidmate bekendstel.

'n Tweede bron, net so handig, is 'n inligtingstuk saamgestel deur die Nelson Mandela Universiteit. Getiteld "Vaccination 101" en in PDF-formaat, is dit reg vir maklike verspreiding. Gee dit gerusvir lidmate.

Aanlyn-werkswinkel op 24 Februarie 2021

Onderwysers bemagtig rondom tienerselfdood

Van 14 - 21 Februarie word die soeklig gewerp om tienerselfmoord. SADAG (South African Depression and Anxiety Group) bied ekstra hulp en ondersteuning met onder andere 'n gratis aanlynwerkswinkel vir onderwysers op Woensdag 24 Februarie om 15:30.

Volgens 'n 2020-verslag van die Wêreldgesondheidsorganisasie is selfdood een van drie hoofoorsake van sterftes onder die ouderdomsgroep van 15 tot 19.

Die psigiese gesondheid van kinders en tieners is wêreldwyd benadeel deur die COVID-19-pandemie. Suid-Afrikaanse tieners het beslis nie die tendens vrygespring nie. Aangesien onderwysers in 'n verskillende omgewing met leerders in aanraking kom, mag hulle moontlike waarskuwingstekens identifiseer.

Registreer hier om deel van die gesprek te wees.
teensuicide

Lewensvaardighede ontwikkel

Leer kinders hoe om boelies te hanteer

Ds Quinette Le Roux bied van 1-12 Maart 2021 groepwerk by die Laerskool Nahoon aan wat kinders leer hoe om boelies te hanteer. Volle besonderhede hieronder.
boelie1
boelie2
boelie3

In die nuusmedia

  • Alkohol: As gemeenskap het Suid-Afrika duidelik nie 'n goeie verhouding met alkohol nie. Lees hier hoe die Wes-Kaap (met enorme voorkoms van alkoholisme) planne maak om die situasie aan te spreek. Almal kan hieruit leer.
  • Eskom beplan om sekere munisipaliteite se bestuur van hul kragnetwerke en die finansiële inkomste uit elektrisiteit oor te neem om te verskeer dienste word gelewer en die munisipale skuldlas word afbestuur. Hoor ook hoe André de Ruyter die stand van sake by Eskom met Chris Hattingh van die Vryemarkstigting bespreek.
  • 'n Nuusbrokkie wat ons vroeër ontglip het, is dat die Kerk-in-Aksie inisiatief van die SA Raad van Kerke in samewerking met Heartlines deur die Vereniging vir Christelike Media bekroon is vir die uitstekende Covid-19 ondersteuning op die inisiatief se webblad. Besoek gerus die uitstekende hulpbron met sy aangrypende verhale en pragtige grafika hier.

Befondsing vir gemeenskapsorganisasies beskikbaar

Die VSA-regering stel befondsing beskikbaar vir gemeenskapsorganisasies wat op bepaalde behoeftes in die gemeenskap fokus.

Hierdie is belangrike inligting om met kerkrade en gemeenskapsorganisasie in jou omgewing te deel, spesifiek in die volgende prioriteit distrikte van die Oos-Kaap: Alfred Nzo, Buffalo City, Chris Hani, OR Tambo, en Amatole.

Die befondsing kom uit die VSA en staan as die PEPFAR-rpogram bekend (President’s Emergency Plan for AIDS Relief).

Lees die dekbrief en klik hier vir die volledige aankondiging.

NG Gemeente Jeffreysbaai

Vakature vir Leraar (Opdrag: Gemeenteleier)

Jeffreysbaai-gemeente het 'n vakature vir 'n leraarspos met die volgende fokus: strategiese leiding, geestelike leiding, gemeentebestuur, motivering, monitering en kommunikasie. Ondervinding in hierdie verband sal ’n aanbeveling wees.

Klik hier vir die posbekendstelling en besonderhede.

Leraars beweeg

Ds Heinrich Carstens van Overkruin-gemeente in Pretoria het die beroep na PE-Lorraine aanvaar. Hy tree op 1 April 2021 in diens.

Kerkkantore moet onthou om die sinodale kantoor in kennis te stel wanneer 'n leraar die gemeente verlaat. 'n beroep uitgebring word en by bevestiging van 'n nuwe leraar.
facebook twitter