Jaargang 22 - Nommer 12 - 19 April 2024
Beste leser,
TEKEN IN op Grens.Pos

In hierdie uitgawe:

  • Padberade regoor ons sinodale gebied begin op 22 April
  • Skadelike gedrag by kinders en tieners - hier is meer inligting
  • 'n Ode aan die koeksister en ander gebak wat soveel lewe moontlik maak
  • Leraars beweeg

Padberade vanaf 22 April regoor Oos-Kaapland

Moderatuurslede besoek Oos-Kaaplandse ringe gedurende die week van 22-25 April. Ons sien uit na heerlike, opbouende gesprekke. Naas 'n ontmoetingsgeleentheid met leraars en lidmaatleiers, bied ons gelyklopend enafsonderlik opleiding aan kerkkantoorpersoneel.

In die padberaad fokus ons op die bydrae wat leraars en ampsdraers in die lewe van ander maak en die positiewe impak wat die op die mense rondom ons het. Ons maak ook (opbouend en motiverend) sin van die bediening aan die hand van Eugene Peterson se Under the Unpredictable Plant.

In die proses hoop ons om te hoor wat julle van God beleef, hoe dit gaan, wat die Here doen, en hoe julle geroep word om daarop te reageer.

Vir skribas en administratiewe kerkkantoorpersoneel kom bied me Collette van Wyk van die kerkargief 'n kursus in gemeenteadministrasie aan. Dit geskied is 'n aparte sessie, hoewel ons almal die begin van die padberaad saam bywoon.

Die koeksister-ekonomie en die lewe op die platteland

Mens moet 'n ode dig en 'n lofsang vir die koeksister sing. Die nederige koeksister het gelei tot die oprig van baie kerkgeboue, pastorieë en die skep van volhoubare bediening in baie kontekste,

Tot vandag word baie lewe op die platteland geskep en ekonomiese moontlikhede deur bakwerk ontsluit. Joernalis Julienne du Toit van Cradock vertel met wonderlike verhale en voorbeelde hoe gebak en tuisbakprojekte 'n leeueaandeel as plattelandse ekonomieë het.

Lees gerus hoe sy hiervan in Daily Maverick vertel.

Goeie Herdersondag: Leef jou roeping

Hulpmiddels en Skrifgedeeltes om oor roeping te gesels

Gemeentes word versoek om die vierde Sondag van Pase (Goeie Herdersondag) oor God
se roeping te besin. In die video hierbo gesels teologiese studente oor hulle roeping.


Volgende Sondag is Roepingsondag (soms word dit ook Herdersondag genoem). Dit is die Sondag waartydens kerke regoor die wêreld fokus op die feit dat Christus, die Goeie Herder, mense roep – om in hul alledaagse lewe die evangelie te verkondig en te beliggaam, maar ook om in die kerk te bedien.

Ons doen spesifiek ‘n beroep op gemeentes om roepingstekste in die Bybel te lees, ruimtes te skep vir gemeentelede om te besin oor hoe God hulle met hul unieke gawes roep om in die wêreld die evangelie te verkondig en te beliggaam.

Die gesprek oor roeping het ook met roeping tot die bediening te doen. Gemeentes daarom ook aangemoedig om lidmate te help onderskei of God hulle vir die bediening (en teologiese studies) roep. Bid ook vir diegene wat tans teologie studeer met die oog op bediening in die kerk.

In die video hierbo (klik op die grafika hierbo) gesels ons met studente wat tans teologie studeer oor hulle roepingstories. Kyk ook gerus na die video oor hoe voornemende teologiestudente ondersteun kan word.

Klik op HIERDIE SKAKEL om tekste en wenke vir Goeie Herdersondag af te laai.

Harmful sexual behaviours in children

Childline South Africa estimates that 43% of all cases of sexual assault reported to them have been committed by other children under the age of 18. What the video of the discussion of these harmful sexual behaviours in children and possible interventions to help both victims and perpetrators heal. SPEAKER: Dr Marita Rademeyer, Jellybeanz Chairperson and Clinical Psychologist. Click here.

Selfsny by tieners

DinkJeug.co.za bly 'n belangrike hulpbron vir gemeentes om jeug sinvol te bedien. Vandeesweek handel DinkJeug se podcast oor selfsny by tieners.

Selfsny of selfskade is die doelbewuste fisiese besering van jou eie liggaam as ‘n manier om emosionele pyn of spanning te hanteer.

DinkJeug benadruk dat ouers of versorgers ‘n kritieke rol het om te speel in die ondersteuning van ‘n tiener wat selfbeseer. Dit is belangrik om hulle vertroulik te ondersteun, maar terselfdertyd moet ‘n mens ook professionele hulp betrek, byvoorbeeld ‘n sielkundige wat die tiener kan help om op ander maniere hulle emosies te verwerk en onderliggende oorsake kan aanspreek.

Gebiede waar verkiesingswaarnemers benodig word - registreer asb

Kerke neem aan die komende verkiesing deel deur stemprosesse te moniteer. Hiervoor word verkiesingswaarnemers gereigstreer - klik hier om te registreer. Daar word ook opleiding verskaf en waarnemers kry 'n kenteken.

Hierdie inisiatief word deur die NG Kerk in samewerking met ander kerke ondersteun, sodat die godsdienssektor se stem in die beoordeling van die verkiesing gehoor kan word.

Klik hier om 'n lys van stempunte af te laai waarvoor spesifiek nog waarnemers nodig is. Maak seker die Oos-Kaap is op die keuse onderaan die blad geselekteer.

Wat die NG Kerk betref, word hierdie inisiatief deur die algemene sekretaris van die Algemene Sinode, dr Nioma Venter, gekoördineer. In hierdie skrywe gee sy goeie agtergrond, en verskaf ook 'n skakel waar die nodige inligting en registrasievorms afgelaai kan word.

Elders gesien

  • Volkswagen belê R4bn in sy aanleg op Kariega (Uitenhage). Alle VW Polo's vir die wêreldmark word van Julie 2024 by hierdie aanleg vervaardig. Verder word 'n nuwe kompakte sportnutsvoertuig vir die Afrikamark ook vanaf 2027 hier vervaardig. Verlede jaar is 101,557 voertuie vanaf Kariega uitgevoer. Volkswagen Afrika het meer as 4,000 direkte werknemers. Verwante vervaardigers wat komponente aan Volkswagen lewer, verskaf werk aan meer as 70,000 persone.
  • Ratings Africa (RA) se munisipale volhoubaarheidsindeks (MFSI, Municipal Financial Sustainability Indeks) toon enersyds dat die finansiële posisie van vele munisipaliteite agteruitgaan. Daar is ook tekens van verbetering. Nelson Mandelabaai het sy posisie (tweede beste onder die metropole) met 6 punte verbeter, en word slegs deur Kaapstad oortref. Die tellings van die boonste 4 metropole uit 100 is: Kaapstad (70), Nelson Mandelabaai (56), eThekwini (49), Buffalo City - Oos-Londen (47). Tshwane behaal 29 en Bloemfontein 27.
  • 'n Netwerk sekuriteitskameras in Jeffreysbaai, Humansdorp en omgewing (Kouga munisipaliteit) dra by om kriminele netwerke te ontmasker en aan die pen te laat ry. In die onlangse verlede is R5m se diefstal voorkom. Na 'n aanslag op die lewe van 'n raadslid twee maande gelede is die aanvallers binne 13 minute gearresteer, nog voordat hulle Jeffreysbaai kon verlaat.

Somerset-Oos verkoop skaaplam, afgelewer in die Baai

PE-Sonheuwels hou basaar op 26 April

Stutterheim hou basaar op 1 Mei

PE-Hoogland hou Kos- en Kuierfees op 3 Mei

Die gemeente se adres is Isobellaan 1, Charlo

Burgersdorp neem herboude orrel feestelik in gebruik

Burgersdorp-gemeente se kerk en orrel is ernstig deur 'n brand in Covid-tyd beskadig. Nou is die kerk herstel en die orrel pragtig herbou. Die gemeente neem dit feestelik op 11 Mei in gebruik.

VBO: Hoe reageer jul gemeente tydens 'n ramp?

Wêreldwyd is daar aanduidings dat ons meer en meer rampe begin beleef. Dit hou verband met weer, water, wind en vuur. Dit het ook 'n impak op menslike rampe en ons beleef ook toenemend rampe deur die mens veroorsaak. Suid-Afrika word nie gespaar nie.

'n Ramp kan relatief klein (hanteerbaar deur 'n plaaslike netwerk), groter (hanteerbaar deur 'n streeksnetwerk) of nasionaal (waarvoor 'n nasionale intervensie nodig is) wees.

Leraars en lidmate word genooi om opleiding vir die vestiging van so 'n netwerk in Port Elizabeth te kom deurloop. Die opleiding vind van 4-5 Junie 2024 by die Bybelhuis plaas, en word gelei deur die ervare Lester Sedras van die RESPOND-Netwerk. Klik hier om in te skryf.

RESPOND is 'n vennoot ook van ander kerke en interkerklike liggame soos die SA Raad van Kerke en die The Evangelical Alliance SA, vennote met die wie die NG Kerk ook in ander opsigte saamwerk.
Julle kan 'n glimps van RESPOND se benadering kry by https://www.warehouse.org.za/respond-coalition/

Werkswinkel met Jaco Strydom: Maak 'n verskil

Vakature: NG Gemeente Dordrecht

Die NG Gemeente Dordrecht is `n plattelandse gemeente, geleë tussen die Stormberge in die Oos-Kaap.
Die gemeente is gestig in 1857 en bestaan tans uit 180 belydende lidmate en 50 dooplidmate. Hierdie vakature is `n driejaar-termyn voltydse leraarspos, hernubaar na 3 jaar. Die gemeente resorteer binne die Ring van Dordrecht en Sinode Oos-Kaapland.
Klik hier om die posbekendstelling te lees.
Sluitingsdatum: 25 Mei 2024

Leraars beweeg

Ds Llewellyn Oliver van Mosambiek is na die NG Gemeente Uitenhage as gemeenteleraar beroep.

Kerkkantore word herinner om die Direkteur Sinode in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter