Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 15 - 20 Mei 2021 - Pinkster
Beste leser,

In hierdie uitgawe

 • Agt sleutels tot vaderskap wat ‘n groot verskil maak
 • Moedig persone aan om te registreer vir immunisasie, vra die Dept van Gesondheid, eb verduidelik hoe die proses werk
 • Kom bou saam met ander aan ‘n beter land en toekoms
 • Verbreed jou geestelike en teologiese vermoë om in Covid-tyd te bedien
 • Kyk na verskeie VBO-moontlikhede wat nou beskikbaar is
pentecost
'n Geseënde Pinksterfees word al Grens.Pos se lesers toegebid

Gesondheidsdepartement sê hoe dit prakties werk

Moedig lidmate aan om te registreer vir immunisasie

vaccinateelderly
Die Oos-Kaapse bevolking sluit sowat 800,000 persone ouer as 60 jaar in. Uit hierdie groep het sowat 215,000 teen Dinsdag, 18 Mei, volgens die nasionale register geregistreer om Covid-immunisasie te ontvang.

In gesprek met Oos-Kaapse leiers van die SA Raad van Kerke het die Provinsiale Gesondheidsdepartement die reëlings, die immunisasie en aard van die middel bespreek. Dit blyk 'n uitstekende opsie te wees om die bevolking te help ontkom aan die verwoestende effek van Covid.

Die Dept. het ook mooi gevra dat kerke hul lidmate en ander moet aanmoedig om te registreer. Dit is nie nou 'n tyd om allerlei samesweringsteorieë te troetel nie. Ons benodig 'n helder boodskap dat immunisasie 'n daad van liefde teenoor jou familie, vriende en die gemeenskap is.

Jonger persone met toegang tot die internet word ook gevra om ouer persone of mense sonder aanlyn-toegang te help registreer.

Die webportaal is hier beskikbaar: https://vaccine.enroll.health.gov.za/#/

Belangrik vir die voltooi van die aanlyn-registrasie:
 • Op die eerste vraag, "Are you a Health Care Worker" MOET jy NEE antwoord om na die registrasieportaal te gaan. Indien jy JA antwoord, gaan jy die 'n ander portaal, en dit is nie waar jy wil wees nie. Jy gaan ook nie daar regkom nie, tensy jy 'n bona fide gesondheidswerker is.
 • Jy moet die ID-nommer van 'n persoon 60 of ouer invul, hetsy jou eie of iemand anders s'n namens wie jy registreer. Gebruik verkieslik die ID-nommer vir registrasie, hoewel paspoorthouers, nie-burgers en persone met vlugtelingstatus ook kan registreer.
 • Vul ook jou mediese fondse se besonderhede in, indien jy oor een beskik. Die koste van die immunisasie word nie van jou dag tot dag fondse verhaal nie.
 • Jy kry 'n SMS om jou registrasie te bevestig.
Die middel waarmee die inenting plaasvind moet onder baie spesifieke omstandighede gestoor word. Daar is nie baie stoorplek nie, wat beteken die Dept moet die beskikbaarheid van die middel en die aantal persone wat dit ontvang goed koördineer. Gaan dus net wanneer jy 'n afspraak het, maar GAAN ASSEBLIEF wanneer jy 'n tydgleuf ontvang.

Soms mag dit gebeur dat jou afspraak op 'n plek is wat 'n hele entjie weg van jou woonplek is, selfs 50 tot 150 km. Die Dept vra dat mense moeite doen om wel die afspraak op die voorgestelde plek na te kom.

Leiers van die SA Raad van Kerke ontvang immunisasie

saccimmune
Lede van die nasionale leierskap van die SA Raad van Kerke is Maandag aan die Rand geïmmuniseer. Die groep stel hiermee 'n voorbeeld aan die res van die samelewing, sê Biskop Malusi Mpumlwana (foto regs onder), algemene sekretaris van die SARK. Lees die SARK se media-verklaring hier.

Nuwe leergemeenskap bou saam aan 'n beter samelewing en toekoms

Bou saam2
Daar is tans 'n oplewing van rassisme, polarisering, swak rasseverhoudinge en ongelykheid in Suid Afrika en in ons kerke. Dit is in stryd met die sentrale boodskap van Jesus wie dit duidelik maak dat daar geen geldige uitsondering op die liefdesgebod is nie. Jesus se volgelinge word geroep om daadwerklik iets aan hierdie verslegtende situasie te doen. Vingerwys na ander is nie ‘n oplossing nie. Ons en ons gemeentelede kan net verantwoordelikheid neem vir ons eie vooroordele en gedrag. Ons leergemeenskap wonder oor vrae soos die volgende:
 • Hoe kan ons met vrymoedigheid en integriteit saam met alle Suid-Afrikaners vir 'n beter toekoms vir almal in ons land werk?
 • Hoe kom wit gelowiges tuis binne 'n diverse, veelrassige Suid Afrika met die vele uitdagings wat ons in die gesig staar?
 • Hoe kan gemeentes gesprekke oor rasseverhoudinge in gemeentes en gemeenskappe fasiliteer?
 • Hoe kan gemeentes oor rassegrense gesprekke voer en saamwerk?
Ons is 'n klein groep lidmate en leraars wat hierdie verantwoordelikheid ernstig opneem en nooi graag lidmate en leraars wat ook hiertoe geroepe voel om by ons leergemeenskap aan te sluit. Ons kom Dinsdag 25 Mei 2021 om 18:00-20:30 by NG Kerk Newtonpark bymekaar om verder hieroor te besin (jy sal ook met Zoom by hierdie gesprek kan inskakel). Laat asb. vir Wimke Jurgens (083 452 8574 of wimkej@gmail.com) weet indien jy deel van ons leergemeenskap wil wees en/of die byeenkoms volgende week wil bywoon.

Met die oog op stemdag later vanjaar

Waarna kyk mens as jy jou stem uitbring?

Mike Smith skryf vandeesweek in die kerklike rubriek in The Herald hoe belangrik die voorreg om te stem vir alle burgers is. Dit bepaal die toekoms. Daarom moet kerke mense (veral jongmense) aanmoedig om te gaan stem. Wanneer jy stem, moet dit nie op grond van tradisionele lojaliteite plaasvind nie. Dink na. Hoe bepaal mens vir wie jy stem? Mike skryf jy moet kyk na die kandidaat:

So, the question then is what does one look for in a candidate?

In an interview before the last National elections Professor Barney Pityana said we need to look for those who really want to bring Kingdom values to the country.

"Ask yourself, what is it that God tells me to do as I stand here and put this cross? You must take responsibility because you are called by God."

Think before you Ink!

Exodus 18:21 tells us: "You should choose some capable men and appoint them as leaders of the people: leaders of thousands, hundreds, fifties, and tens. They must be God-fearing men who can be trusted and who cannot be bribed."

This is what Moses was told what to look for in leaders who would report to him and assume some of the responsibilities to serve the people.

So, who do we want to have represent us as a councillor? The Bible provides guidance.

In 1 Timothy, Paul gives Timothy the criteria for appointing Overseers, or Bishops as has been translated in other versions of scripture. In vs 8, Paul lists the qualifications of deacons.

Modelled on that scripture, may I suggest the following as the minimum criteria n the case of councillors:
 1. Honesty is a prime requirement (Not double tongued. Entirely truthful…)
 2. Faithful to family relationships (Husband of one wife)
 3. Free of selfish ambitions (Not greedy for money. To do nothing out of …..)
 4. Never to elicit, accept or pay bribes (Holding the mystery…..)
 5. Sober in habits (Of sober habits…..)

Fathers Matter

Agt sleutels tot vaderskap wat 'n verskil maak

fathersmatter
Gemeentes word aangemoedig om vanaf 2022 aandag te gee aan vaderskap, aan die hand van Heartlines se projek Fathers Matter en die materiaal wat tans hiervoor ontwikkel word. Die projek wil die positiewe teenwoordigheid van mans in die lewe van kinders bevorder.

Heartlines het uitgebreide navorsing oor vaderskap gedoen, en begrond Fathers Matter as projek in die volgende agt sleuteltemas:

 1. A father’s responsibility is more than providing money.
 2. Women should encourage fathers to play a positive role in their children’s lives.
 3. A father’s involvement can act as a protective factor and promote well-being for children.
 4. Shared decision-making and good communication between parents is essential for the wellbeing of their children.
 5. Caring and carework for children can be learned by both men and women. Skills in parenting build confidence.
 6. There is improved social, health and educational outcomes when there is shared attachment especially in the first 1000 days
 7. Social fathers can make a positive difference in the raising of children.
 8. Supportive social networks such as the church can promote healing for people who have a “father wound”
Van die materiaal wat ontwikkel word, sluit ses TV flieks in, 'n module vir groepsgesprekke oor vaderskap wat oor vyf weke strek, en webgebaseerde hulpmiddels vir vaders.

Hier is 'n reeks Powerpointskyfies wat die agt beginsels toelig. Hier is meer info en bronne.
bm2
desp-s
sherwood-botes
NG Kerk Barkly-Oos Basaar Poster
steytlerville

Hoe bedien mens in Covid-tyd?

Tydens gesprekke met predikante blyk die onmag om regtig op 'n diep vlak te bedien in Covid-tyd. Te midde van soveel verlies is die vraag: wat is die leraar se kapasiteit om sinvol te bedien, en hoe bou jy aan hierdie kapasiteit?

Hier is hulp:
CICWcovidworld

"Moeg vir jou emosionele wipplank?"

Twee ure Zoom opleiding vir 2 VBO punt
Registreer by: annette@wrowwithannette.co.za
wipplank
brugbed

Aanlyn VBO-geleenthede

Die volgende VBO-geleenthede is reeds in Grens.Pos bekendgestel - klik op die skakels hieronder vir meer inligting:

 • VBO oor kollektiewe trauma met Powerpoints en bronnelys
 • Lentekonferensie (14-16 September) vanjaar aanlyn
 • Popia - Wet op die beskerming van Persoonlike Inligting - vir leraars en kerkkantore, koste R50 per persoon
Die volgende VBO-geleenthede is geadverteer in die Grens.Pos van 13 Mei 2021

 • Geloofsvorming, predikant- en gemeente-wees in die sekulêre era, met prof Andrew Root
 • Dink nuut oor jou bediening - deur Excelsus
 • Leierskap en verlies: Hoe om verlies en terugslae te hanteer (e-Kerk)

Leraars beweeg

Ds Enslin van Velden is op 16 Mei 2021 as brugleraar in Somerset-Oos bevestig, laat weet skriba Jolene du Plessis. Baie welkom aan Enslin!
Dr André Oosthuizen is na Tarkastad beroep in 'n deeltydse vastetermyn-kontrakpos vir net meer as twee jaar, laat weet skriba Thea Wait. Sterkte met die oorweging van die beroep, André!
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter