Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 16 - 28 Mei 2021 - Drie-Eenheidsondag
Beste leser,

In hierdie uitgawe

  • Kort, praktiese oorsig oor die wet op die beskerming van persoonlike inligting
  • "Die klip in Lisa se borskas" is 'n insiggewende kinderverhaal oor die verwerking van verlies
  • Praktiese hulpbronne wat gemeentes bemagtig om verlies deur storie-vertel te help hanteer
  • Kom luister saam hoe die formidabele Frank Chikane aanlyn leiding gee aan die kerk
  • Leraars en beroepe

Insiggewende vertelling oor kontraste

Die pad tussen Hogsback en Keiskammahoek

hogsback
Dis ’n pad in die Oos-Kaap wat twee kontrasterende wêrelddele verbind, skryf prof Andries Bezuidenhout, sosioloog van Fort Hare Universiteit vandeesweek in Vrye Weekblad.

Aan die een kant is die deel wat aan die plaaslike en internasionale toerismebedryf bekend is, en aan die ander kant ’n vervalle deel, maar waar openbare werke besig is om aan mense ’n inkomste te bied deur uitgebreide programme. Dié projekte ondersteun onder meer groentetuine in gemeenskappe en lei mense op om op ’n ekologies verantwoordelike manier te bou.

Mens verstaan sommer die Oos-Kaap veel beter as jy hierdie artikel lees - klik hier.

Dié gemeenskap sal nie weer honger ly nie (want hulle verbou self groente)

Dié gemeenskap sal nie weer honger ly nie (want hulle verbou self groente)
Die gemeenskap, van Clarkes Estate, in Elsiesrivier, in Kaapstad, sal nie meer gebrek hê, aan voedsel nie. Twee broers, het 'n voedseltuin begin, deur middel, van verskeie voedingsprojekte, in die omgewing. Die konsep van die lede van die gemeenskap wat (o.a. deur gemeentelede bemagtig word om self tuin te maak) word sterk in Nelson Mandelabaai deur Gardens of Faithfulness, 'n projek van Farming God's Way promoveer. Lees verder

Oorsig oor die POPI-wet vir gemeentes

Oorsig oor die POPI-wet vir gemeentes
Hier is 'n handige oorsig oor die nuwe POPIA, die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, soos gemeentes dit moet toepas vanaf 1 Julie 2021. Lees verder

Nuwe Publikasie oor die VGK se ontstaansgeskiedenis

Dit is die ware opdrag van die kerk!

opdrag
Die CLF se jongste publikasie Dít is die ware opdrag van die kerk!, is saamgestel deur Ds JWM Hartney.

Dít is die ware opdrag van die kerk! is ‘n tydige en broodnodige publikasie. Dit vertel die verhaal van die pad wat veral die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, maar ook die NG Kerk-familie, geloop het om te groei tot ‘n nuwe identiteit en roeping: om missionale kerk te wees.

Die kerk kan nie net op eie oorlewing fokus nie; ‘n gerigtheid op die nood in die wêreld is die kerk se eintlike roeping.

Dit verg nuwe maniere van dink en doen: kerklike strukture moes verander; verrassende nuwe gestaltes van kerk-wees is ontdek; die teologiese opleiding van predikante het noodgedwonge ‘n nuwe koers ingeslaan; en aanbidding, kategese, dienswerk en samewerking raak sinvoller.
Te midde van al die veranderinge is daar egter steeds ‘n verankering in goeie kerklike tradisies, soos byvoorbeeld die liturgiese jaar en ‘n nuwe waardering vir die Belydenis van Belhar. Ds JNM Hartney en sy span medewerkers se boek is ryk aan inhoud, met ‘n duidelike profetiese woord vir ons tyd. Dit help die kerk om duideliker te dink oor haar missionale identiteit en roeping vandag. Hiermee ook die skakel vir aanlyn aankope.

Hoe gelowiges verlies verwerk

Die klip in Lisa se borskas en ander keurboeke van Bybel-Media

lisa
Meer inligting is hier beskikbaar.

Resources for ministry during Covid

Grief and story-sharing resources

sharing
Dealing with loss, death, and grief is always painful, but COVID-19 and lockdown have meant we have to confront death, dying, illness and trauma in a more isolating and tragic way.

As the church, we have a key role to play as a wellspring of God’s hope, healing, and resilience.

Heartlines have created a What’s Your Story? resource called Grief and story-sharing to help church leaders as they support and care for their members and wider communities.

This resource is a guide for how you can use story-sharing in your church programmes to address grief and stress. It includes practical ideas on how to run story-sharing exercises in
different areas of church and pastoral life.

As we share our stories, our hope is that our churches and communities will feel increasingly connected and cared for, and able to grieve and heal with the support of others, even in the midst of a pandemic.

Click here to download the resource

Webinaar beskikbaar gestel

Wanneer ons waag om oor God te praat

praat
Wanneer ons waag om oor God te praat, is 'n opname van 'n gesprek tussen prof Elna Mouton. prof Cas Vos, dr Marnus Havenga, Hemelbesem en dr Stephan van der Walt.

Die gesprek het op 25 Mei 2021 plaasgevind, maar is aanlyn beskikbaar.

Die webinaar ondersoek ons spreke oor God op 'n verrassende en verdiepende wyse.

Dit is op Facebook beskikbaar - klik hier.

Frank Chikane gee leiding aan die kerk

Leraars en lidmate word genooi om in te skakel op 'n inset deur pastoor Frank Chikane, voormalige minister in die presidensie en algemene sekretaris van die SA Raad van Kerke. die gesprek vind op 10 Junie om 08:30 plaas, en kan op Zoom gevolg word, of lewend op Facebook.
Frank Chikane 10 June 2021
desp-s
sherwood-botes
brugbed

Leraars beweeg

Ds Du Toit Wessels van Agter-Paarl Gemeente is op 20 Mei na Kraggakamma-gemeente beroep. Baie geluk met die beroep en sterkte met die oorweging daarvan, Du Toit!

Ds Johan Janse van Rensburg het die beroep na Jeffreysbaai aanvaar. Baie sterkte en seën met jou nuwe werkkring, Johan!
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter