Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 19 - 18 Junie 2021 - Koninkrykstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

 • Hou by nuwe Covid-inperking en bevorder immunisasie
 • PEPUDA: Die protes laai op teen voorgestelde wetgewing
 • Vadersdag: Waardevolle liturgie en preekriglyn
 • 'n Spesiale Bybel en geestelike boeke op afslag beskikbaar
bm

Vlak 3 van inperking vanaf 16 Junie 2021

Gemeentes, neem Covid-veiligheidsmaatreëls en immunisering ernstig op

Lung Virus Infection
Pres. Cyril Ramaphosa het die land vanaf 16 Junie 2021 op 'n aangepaste Vlak 3 van inperking geplaas. Die staatskoerant waarmee die regulasies uitgevaardig word, is hier op ons webblad beskikbaar.

Samevattend behels die maatreëls die volgende:
 • Byeenkomste van enige aard is beperk tot 50 persone binnenshuis en 100 buite. Binnenshuis mag 50% van die lokaal se kapasiteit nie oorskry word nie. Dit geld alle byeenkomste.
 • By alle byeenkomste moet Covid-maatreëls gevolg word, met goeie ventilasie en sosiale afstand. Rekord moet gehou word van wie aanwesig is, tesame met die ander protokol.
 • Die aandklokreël geld van 22:00 tot 04:00.
 • Die dra van maskers in openbare ruimtes is verpligtend. 'n Erediens, huweliksbevestiging of begrafnis is 'n publieke ruimte.
 • Maak seker dat oppervlakke waaraan meerdere persone raak (bv. sekere deurknoppe) gereeld ontsmet word. Moenie iets doen wat beteken mense raak aan dieselfde objek nie, soos om kollekteborde deur rye te stuur nie.
Die versoeking is altyd om te dink dit gaan oor maatreëls. Ten diepste gaan dit oor die sorg en verantwoordelikheid wat ons vir mekaar neem. Dit aan oor 'n virus wat ons nie versprei nie, sodat die kapasiteit van hulpverleners (soos mediese dienste en hospitale) nie oorskry word nie.

Meer gevalle word bekend van persone wat Covid reeds gehad het, en dit nou vir 'n tweede keer kry. Verlede jaar is gesê dat die siekte self jou net vir 'n paar maande immuniteit gee. Dit word nou bevestig.

Gevolglik is immunisering krities belangrik. Op hierdie stadium moet gemeentes moeite doen om persone bo 60 aan te moedig om hulle te laat immuniseer. Vroeë aanduidings is dat immunisasie gesondheidswerkers daadwerklik beskerm, en daarom vir die res van ons belangrik is.

Reël met owerhede vir inenting

Ds Bas Peters, emeritus. voorheen van PE-Oos, vertel hoe hy met die Dept. van Gesondheid gereël het om 200 bejaardes in sy gemeente te kom inent. Hy stel 'n mooi voorbeeld. Bas skryf:

Ek het met die Wes-Kaap dept van gesondheid kontak gemaak om 60+ mense te help met inentings. Ek kon reël dat die Gemeente waar ek betrokke is se lidmate Donderdag in die kerksaal ingeënt word. 200 Persone. Die res van die gemeentes in die area sal volg. Ook Engelse kerke.

Ek noem dit want as jy dieselfde in die Oos-Kaap kon reël is dit ‘n wonderlike geleentheid om die kerk weer meer sigbaar te maak en te wys dat ons omgee.

Meer inligting oor Covid-19 is hier beskikbaar.

NG Kerk sê PEPUDA wysigingswetsontwerp bedreig demokrasie en vryheid

NG Kerk sê PEPUDA wysigingswetsontwerp bedreig demokrasie en vryheid
Die PEPUDA-wysigingswetsontwerp (Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act) is tans oop vir kommentaar deur die publiek. In verlede week se Grens.Pos het 'n berig verskyn oor die fatale wyse waarop gelykheid en ongeregverdigde diskriminasie beskryf word.

Daar is groeiende eenstemmigheid in die kerke dat alles moontlik gedoen moet word om die voorgestelde PEPUDA wetgewing teen te staan. Dit is 'n radikale bedreiging vir die hele samelewing, maar ook vir godsdiensvryheid en demokrasie. Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die moderamen van die NG Kerk, noem dit 'n vergryp aan mag.

Individue en instansies kan hier protes aanteken.

Vandeesweek het dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die Algemene Sinode, 'n verklaring oor PEPUDA uitgereik..

Hy skryf onder meer: "The PEPUDA Amendment Bill falls foul of too many constitutional standards to mention, including the rights to equality, freedom of expression, association, and opinion. Like the Hate Speech Bill before it, this legislation represents an existential threat to democracy and freedom in South Africa and must be opposed on that basis."

Lees verder

Equip your small group leaders this fall

rightnowmedia
Brian Helsby van RightNowMedia skryf:

As as you begin to plan your fall small group curriculum, consider following along with one of our four Bible study roadmaps. Each roadmap includes a clear plan for when to go through each study, making it easy for your leaders to deliver high-quality biblical teaching without the guesswork.
 • All-inclusive: Each study includes videos and study guides that are already a part of your church’s subscription.
 • In-person or virtual: Use these Bible studies in person or go through them virtually using our virtual groups feature.
 • Plenty of variety: Teach on topics like discipleship, life application, Scripture study, outreach, and community and relationships.
Customizable: Use the roadmap as is or customize it by swapping out studies according to the needs of the group (alternatives are provided for each topic).

Another resource you can share with your small group leaders is Bill Search’s series 6 Tips for a Great Small Group. This series discusses how to lead productive, inclusive small groups that focus on fostering relationships.

I hope these resources help you equip your small group leaders to effectively minister to others.

Nota: Wie van julle het hierdie materiaal al benut? Wat is julle kommentaar?

Vadersdag 2021:

Liturgie en preekskets vir Sondag 20 Junie beskikbaar

Vadersdag 2021: Liturgie en preekskets vir Sondag 20 Junie beskikbaar
Vadersdag val vanjaar op Sondag, 20 Junie 2021. Hier is 'n preekskets met liturgie vir gemeentes se gebruik. Doen gerus moeite hiermee. Ons samelewing het gesonde, betrokke en empatiese vaders nodig. Nie alle kinders het vaders nie, en daarom is sosiale vaders, vaders wat 'n rol in kinders se lewe speel, ook nodig.

Klik hier vir die materiaal: MS Word | PDF

Met die oog op die liturgie sing Ben en Sanet van Tonder Flam 41, Beeld van God. ‘n Skakel na die lied word in die liturgie gegee, maar dit is ook hier op Youtube beskikbaar.

Lees verder

Bybelgenootskap promosie op Good News vertaling

Gee 'n Bybel vir 'n jongmens in Jeugmaand

Ons kan aan geen beter manier dink om Jeugmaand te herdenk as om jongmense met ’n morele kompas toe te rus wat hulle in die regte rigting kan stuur ongeag die situasie waarin hul hulself bevind nie.

Soos daar in Psalm 119 geskryf staan, is daar net een manier hoe ’n jongmens sy of haar lewenspad suiwer kan hou en dit is om by die woord van God te hou. Om gehoorsaam te wees aan die woord van God moet hulle egter weet wat daardie woord sê. Dit is hoekom toegang tot die Bybel van kardinale belang is. Dink jou in watter verskil jy kan maak deur ’n Bybel in ’n jongmens se hand te plaas en dan daardie lewe voor jou oë te sien verander.

Die Good News Translation (GNT) Bybel wat ons tans teen ’n afslagprys van slegs R43 aanbied, is die ideale Bybel om vir uitreikaksies en evangelisasiegeleenthede, soos sopkombuise en straatbedienings, te gebruik.

Hierdie Uitreikbybel bevat ook die “Help! How should I read my Bible?” boekie wat die belangrikheid van die Bybel vir nuwe lesers verduidelik en hulle ook help om hul weg deur hierdie gewigtige boek te vind.

Hierdie spesiale aanbieding van R43 per Bybel is slegs vir ’n beperkte tyd geldig, so koop vandag nog jou Bybels. Gee ’n Bybel en help ’n jongmens om die woord van God te hoor.

Wees ’n saaier van hoop.

Klik hier om hierdie Bybel te koop.

CLF gee 20% afslag op boeke vir Vadersdag

Bederf jou pa / pappa / vader hierdie Vadersdag met 'n CLF-boek om sy geloof en geestelike wandel met God te verdiep, om hom te inspireer of bloot te laat ontspan met Christelike lewensverhale en meer.

Gedurende Junie bied CLF 20% afslag op alle boeke. Koop enige van hul boeke aanlyn (klik hier) of stuur 'n e-pos na order@clf.co.za en gebruik die promosiekode "DAD21".

'n Gesprek oor evangelisasie in die bediening

evangelisasie
Vir Registrasie: klik hier
Registrasies sluit: 21 Julie 2021
Na registrasie sal jy teen 23 Julie toegang tot die eerste aanbiedingsvideo ontvang.
Neem kennis dat die tweede video eers na afloop van die eerste Zoombespreking beskikbaar sal wees.
(Bridget Leibbrandt – VBO Koördineerder Communitas)

Verken navorsing oor versoening, rasse-verhoudinge en identiteit

Uitnodiging na gesprek 24 Junie-page-001 (1)
Klik hier om in te skryf.

Annette van Niekerk

Op soek na 'n deeltydse boekhouer op kontrakbasis?

Annette van Niekerk het onlangs 'n ideaal verwesenlik deur uit Pretoria na die Suid-Kaap te verhuis. Sy was die rekenmeester in die kantoor van die Algemene Sinode.

Annette woon nou in so te sê in ons geweste en is beskikbaar om die boeke van gemeentes, eenmansake of maatskappye op 'n kontrakbasis oor afstand te doen. Met Covid het ons geleer dat werk uitmuntend oor afstand gedoen kan word.

Bekend vir haar goeie en professionele menseverhoudinge, het Annette daarin geslaag om die finansiële funksionering van die Algemene Sinode na 'n baie hoë standaard te neem. Die omvattende aard van die werk in hierdie kantoor is van so 'n aard dat sy met haar verhuising nie in hierdie pos kon aanbly.

Lees gerus die getuigskrif van haar hoof, dr Lourens Bosman, die bestuurder van die sinodale kantoor.

Stuur vir Annette 'n e-pos vir verdere navrae en verwysings.

Leraars beweeg

Dr André Oosthuizen (emeritus) het die beroep na Tarkastad-gemeente aanvaar. Thea Wait, skriba, laat weet dr Oosthuizen is op 13 Junie in die gemeente as leraar ingeseën.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter