Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 20 - 25 Junie 2021 - Koninkrykstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

  • Terwyl baie mense angstig of op geloofsgronde skepties oor immunisasies is, help hierdie gids en inset van prof Stephan Joubert met antwoorde
  • Die storie agter Dias-gemeente van Port alfred
  • Verskeie VBO-geleenthede, onder andere vir leraars in die eerste fase van hul bediening
  • Standbeeld gedenk kinders wat in bendegeweld sterf

'n Gids oor Bybel, geloof en immunisasie

'n Gids oor Bybel, geloof en immunisasie
Vrese oor immunisasie? Hier is 'n maklik-verstaanbare "teologiese" gids oor immunisasie. Prof Stephan Joubert het ook in 'n gesprek talle wanopvattings oor die boek Openbaring, immuniasie en die getal van die Antichris 666, reggestel.

Lees verder

Die kind is nie dood nie, nóg in Bethelsdorp, nóg in Helenvale ....

Die kind is nie dood nie, nóg in Bethelsdorp, nóg in Helenvale ....
"Die kind is nie dood nie..." 'n Standbeeld wat die kinders uitbeeld wat hul lewens in die kruisvuur van bendegeweld in Port Elizabeth (Gqeberha) se noordelike gebiede verloor het, is op Jeugdag in Gelvandale onthul.

Lees verder

Hoe gemeentes plaaslike dienslewering kan help verbeter

Hoe gemeentes plaaslike dienslewering kan help verbeter
Frank Chikane, senior kerkleier, maak 'n hele aantal praktiese voorstelle hoe gemeentes plaaslike dienslewering kan verbeter, onder meer deur die plaaslike regering verantwoordbaar te hou. Gemeentes kan dit egter nie individueel doen nie - dit is nodig dat gemeentes oor grense hande moet vat.

Lees verder

40-jaar oud

Waar kom Dias-gemeente in Port Alfred vandaan ?

dias
Dias-gemeente se moderne gemeentesentrum, sedert 2008 in gebruik
boesmans
Die kerkgebou van Dias-gemeente op Boesmansriviermond. Die kansel in dié kerk kom oorspronklik van Riebeek-Oos en word met Piet Retief assosieer
Waar kom Port Alfred se Dias-gemeente, geleë aan die Sonskynkus, vandaan? Die gemeente is vanjaar 40 jaar oud, en is een van weinige NG gemeentes na 'n persoon vernoem - in hierdie geval na die Portugese ontdekkingsreisiger wat 'n kruis in dié omgewing opgerig het.

Die gemeentegeskiedenis vertel:

"Op Sondag 14 Junie 1981 het die Port Alfred-wyk afgestig van die gemeentes Grahamstad en Alexandria. Boesmansriviermond en Kenton-on-Sea wat in 1934 by Alexandria Gemeente ingelyf is (vermoedelik weens die destydse swak padverbindinge) is weer by Port Alfred ingeskakel nadat die padverbindinge in 1958 aansienlik verbeter is.

"Ongeveer agt maande nadat Dias Gemeente ontstaan het, het daar ‘n spontane beweging met ‘n petisie van die inwoners van Boknesstrand en Cannon Rocks gekom om ook ingelyf te word by die nuwe gemeente."

Klik hier om die verhaal te lees.

Rekenaarstelsel vou weens oormaat registrasies

Popia geld van 1 Julie, maar uitstel vir die registrasie van inligtingsbeamptes

"Wanneer landsburgers besluit om die regering wel te gehoorsaam,
kan die regering se stelsels dit merendeels nie hanteer nie."
(Anoniem)


Die Algemene Sinode laat weet:

Landswyd gons dit die afgelope paar weke oor die implementering van POPIA-wetgewing in kerkkantore. Inligtingsbeamptes is aangestel, ’n aanvang is geneem in die saamstel van POPIA-handleidings en almal probeer meer verstaan waaroor POPIA gaan. Die afgelope week het baie kerkkantoorpersoneel met groot moeite probeer om te registreer as inligtingsbeamptes in terme van die POPIA-wetgewing. Die groot druk op die registrasiestelsel het egter veroorsaak dat die registrasies nie kon plaasvind nie en dit het tot groot frustrasie by gebruikers gelei. Die Inligtingsreguleerder het so pas aangekondig dat daar nie nou registreer hoef te word nie, maar dat nuwe datums later gekommunikeer sal word. Dit haal gelukkig nou baie druk af van die stelsel.

Klik hier vir 'n kort oorsig oor Popia.

Kerkkantore moet egter asseblief daarop let dat die Wet wel op 1 Julie 2021 in werking tree en daar moet so spoedig moontlik aan die agt vereistes wat die wet stel, voldoen word. Kerkkantore moet toesien dat die volgende so spoedig moontlik gedoen word:
  • Die voltooiing van u POPIA-handleiding
  • Bewusmaking van POPIA onder u personeel en kerkraad (VBO-kursus en Winkerk-kursusse is beskikbaar)
  • Aanpassing van u nuwe intrekkervorm
  • Bevestiging deur bestaande lidmate dat hul data gebruik mag word
  • Indien u ’n webblad het, moet die nodige skakels na u handleiding en proses om navraag te doen daarop aangebring word
Elke gemeente het prosesse in plek om lidmaatinligting op te dateer en te beveilig en lidmate word ook vriendelik versoek om so spoedig moontlik te reageer op versoeke van hul kerkkantore.

Die krag van 'n waarderende benadering

Waarderende ondersoek is 'n goed-gedokumenteerde werkswyse waarop mens uitdagings in organisasies, gemeentes, werksplekke en in jou eie lewe benader.

Die uitgangspunt is dat die vrae wat jy vrae jou lot bepaal. As jy bloot negatiewe vrae in die lewe van organisasies vra ("wat is fout?"), word jy vinnig 'n heksejag en skep dit vervreemding. Jy dupliseer die negatiewe en afbrekende.

Wanneer jy vra "Wat is reg?" ontstaan die moontlikheid om dit wat goed is te dupliseer en te laat groei.

Lees hierdie verhalende artikel uit die Journal for the Appreciative Inquiry Practitioner om te verstaan waarom en hoe.

CLF: Hulpbronne vir bediening

EPAMPHLETS
Weens die pandemie het die elektroniese media 'n baie groter rol in mense se lewens begin speel. CLF se dinamiese webtuiste het dit vir ons moontlik gemaak om steeds in 'n tegnologiese wêreld relevant te bly en ons materiaal makliker toeganklik te maak. CLF se gratis literatuur – ons bekende pamfletbediening – kan nou maklik van die webtuiste afgelaai word. Daar is ook nuwe toerustingsmateriaal/hulpbronne vir die bediening beskikbaar. Dit fokus op geloofsvorming en dissipelskap, die toerusting van gesinne en geloofsgemeenskappe, die heling van ons gebroke gemeenskappe, gesins- en geslagsgebaseerde geweld en die ekologiese uitdagings. Daar is oordenkings en preekreekse, soos vir Pinkster en Week van Gebed, asook aktuele materiaal vir kerkleiers beskikbaar.

Besoek www.clf.co.za en kliek op Resources/Equip communities en daarna op die kategorie van u keuse.

NG gemeente Maclear hou basaar

maclear
Nic Botha laat weet:

Maclear N G Gemeente hou Basaar en Kuierfees op Saterdag 3 Julie vanaf 08:00 en daar sal rugby op grootskerm wees wanneer die Springbokke en Georgië mekaar die stryd aansê in aanloop tot die toetsreeks teen die Britse en Ierse Leeus.

Daar sal 'n Ontbyt/Teetafel wees, 'n gebaktafel, kindertafel met kindervermaak, pannekoetafel, vars vleistafel met skaapvleis, beesvleis en varkvleis, en 'n veeveiling, en nog meer. Soos verlede jaar kan Ds Wesley Lamprecht (0834612272), Piet Brits (0832697271) en Patricia Schmidt (0824108998), gekontak word indien mense sou belangstel.

Veral vir leraars in vroeë fase van die bediening

Excelsus Sertifikaatkursus in Bedieningsontwikkeling

"Hoe hanteer ons jeugwerk?"

jeugwerk
Hierdie module in die sertifikaatkursus vir bedieningsvernuwing word gerig op predikante in die vroeë fase van hulle bediening. Dit vind van 16-18 Augustus 2021 plaas.

In hierdie module word die uitdagings rondom jeugwerk – van kleuters tot jong volwassenes - hanteer met 'n fokus op geloofsvorming en dissipelskap. Ruim geleentheid word gegee vir interaktiewe deelname en uitruil van idees.

Hier is volle besonderhede.

Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing:

Geloofsvorming in ons gemeentes

Jy word uitgenooi na die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die middelfase van hulle bediening:
5-7 Julie 2021
Geloofsvorming in gemeentes is ‘n lewenslange proses om lidmate – van kindertyd tot gevorderde lewensjare – te vorm om dissipels/volgelinge van Christus te wees. Dit behels meer as die oordra van geloofsinhoude, maar eerder die opbou van ’n betekenisvolle verhouding met God, met mekaar en met die wêreld waarin ons elke dag leef. In hierdie module word daar gekyk na die verskillende vlakke waarop geloofsvorming plaasvind en na die beste praktyke waarvan daar gebruik gemaak kan word.
Plek: Aanlyn per Zoom
Koste: R95
VBO: 30 punte
Sluitingsdatum: 2 Julie 2021
Inskrywing: klik hier (Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)
Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: Absa
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005
Tak: Pretoria
Verwysing: VBO naam en van
Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za
Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za
(André Bartlett Hoof: Excelsus - Sentrum vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling)

VBO: Brugbediening

Excelsus se kursus in brugbediening word van 16-19 Augustus en 8-11 November 2021 in Pretoria aangebied. Hier is die besonderhede.

VBO met Nelus Niemandt:

Missionale leierskap in 'n tyd soos hierdie

vbo-niemandt
Hierdie webinaar word aangebied deur die Oostelike Sinode se Missionale Projekspan.
Die zoom-skakel is:
https://zoom.us/j/91081991963?pwd=RXZic1hYa0dsaC9RMGlaR3lNWDhCUT09
Meeting ID: 910 8199 1963
Passcode: 344538
Vir navrae, kontak asseblief vir Frikkie Coetzee: fcoetzee@luxmundi.org.za of 083 222 6017
(André Bartlett Hoof: Excelsus - Sentrum vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling)

'n Gesprek oor evangelisasie in die bediening

evangelisasie
Vir Registrasie: klik hier

Taakspan: Missionale Roeping van die Algemene Sinode
En VBO Forum

Sessie 1
‘n Teologie van evangelisasie.
Leon Westhof: Inleiding en gespreksleier
Hannes Knoetze: Ons (reduksionistiese) sondebeskouing.
Frikkie Coetzee: Wat is die evangelie?
Roedolf Botha: Koninkryksteologie en evangelisasie.
Lourens Bosman: mens- en/of Godgesentreerdheid.

Sessie 2
Die praktyk van evangelisasie.
Leon Westhof: Inleiding en gespreksleier.
Hannes Knoetze: Getroue Getuies
Pieter vd Walt: Vertel
Frikkie Coetzee: ‘n evangelisasie kultuur/identiteit versus evangelisasie programme.
Lourens Bosman: InPas
Roedolf Botha: Apologetiek en Evangelisasie

(Bridget Leibbrandt – VBO Koördineerder Communitas)

VBO: Die sesde fase van die rouproses

Beradingskursus met prof Wentzel Coetzer - Saterdag 21 Augustus
Potchefstroom
Prof. Wentzel Coetzer
In hierdie kursus word ’n samevattende weergawe aangebied van David Kessler se boek, Finding meaning (2019) met aanvullende pastorale perspektiewe wat op verskillende punte bygewerk is. Kessler het bekendheid verwerf vanweë die feit dat hy saam met Elizabeth Kübler-Ross gewerk het en ook enkele boeke saam met haar gepubliseer het. Die motivering tot die skryf van hierdie boek het verband gehou met die trauma waardeur David gegaan het toe een van sy twee seuns gesterf het. Die rouproses en worsteling wat hy ervaar het, het hom uiteindelik by die punt gebring waar hy oortuig geraak het dat daar ’n sesde fase bykomend moet wees tot die vyf fases van die rouproses soos oorspronklik deur hom en Elizabeth Kübler-Ross geformuleer. Hierdie sesde fase hou verband met die identifisering van sin en betekenis. Die Elizabeth Kübler-Ross Stigting het vervolgens aan hom toestemming verleen om nog ’n fase by te voeg. Daar word ten slotte kortliks ook gefokus op die fase van hartseer wat deur die Meier Klinieke ook as ’n bykomende fase tot die oorspronklike vyf fases geïdentifiseer word.
Plek van aanbieding: Studente Hervormde Kerk – Silwer str 19, Potch (net langs klein kragstasie)
Datum: Saterdag 21 Augustus – sluit in verversings en sleutelnotas
Tyd: 08.00 – 13.00
Akkreditering: 5x VBO punte - 4x CPSC punte – ook AFM PCD akkreditasie
Koste: R350pp (egpare: R600)
Handleiding te koop - opsioneel: R180 (plus R115 koerier koste indien versend moet word)
Om te bespreek: U moet vooraf die nodige fooie inbetaal by:
— Capitec spaar rek: 1487438425 - takkode: 470010
— Rek naam: Prof WC Coetzer (bevestig dan asseblief daarna per e-pos)
Navrae: 0836600409 of e-pos: wentzelc@gmail.com
(Prof. Wentzel Coetzer: Dept. Praktiese Teologie – Fakulteit Teologie Noordwes-Universiteit)

Leraars beweeg

Ds Philip Kühn van Despatch-Bothasrus emeriteer en ontvang demissie op Sondag, 27 Junie 2021. Hy was vir byna 26-jaar die gemeente. Philip gaan by getuienisbediening in Botswana betrokke raak. Seënwense!
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter