Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 12 - 23 April 2021 - Paastyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

  • "Fathers matter" is tydens ons padberade bespreek - kyk hoe lekker het ons saamgesels, en volg die aanbieding op Youtube
  • VBO-aanbieding geskud deur leraar se noodkrete toe inbreke hom aanval
  • "Ons klein wonderwerkie is veilig gebore"
  • Neels Jackson vertel hoe die kerk in sy drie dekades as kerksake-verslaggewer verander het

Vaders kan baie van SA se probleme help oplos

ç

FathersMatterGroup
'n Groep leraars en gemeenteleiers gesels saam oor Fathers Matter tydens 'n padberaad wat aanlyn op Zoom gehou is

Vandeesweek se padberade het sentreer rondom Fathers Matter, 'n projek van Heartlines wat verantwoordelike, betrokke en empatiese vaderskap in Suid-Afrika bevorder. Ds Seth Naicker was die aanbieder.

Naicker het beklemtoon dat - naas biologiese vaders - ook sosiale vaders, persone wat 'n vaderrol inneem waar biologiese vaders nie betrokke is nie - besonder belangrik is. Seth se aanbieding (opgeneem op 20 April 2021) i op ons sinode se Youtube-kanaal te sien.

Klik hier om die Fathers Matter-promosievideo (aangrypend in eie reg) te sien.

'n Baie groot groep leraars en gemeenteleiers is bereik. Hou Grens.Pos dop vir meer inligting oor die projek.
FthersMatterDanieDeJongRina
Ds Jaques Grobler van Sondagsriviervallei-gemeente te Kirkwood lewer 'n bydrae tydens die Fathers Matter-gesprek. Gespreksleier Seth Naicker verskyn regs op die foto.

Ma met drie hartkamers gee veilig geboorte

Trotse dominee-oupa: "Ons klein wonderwerkie is veilig gebore!"

vanjaarsveldbaba
Klein Nila van Jaarsveld is vandeesweek veilig gebore vir Frans en Sonja van Jaarsveld, die kinders van trotse ouma en oupa, ds Anton en Liesel van Jaarsveld van Vanstadensrivier-gemeente.
Dit is 'n mediese wonderwerk.
"Ons skoondogter is slegs met drie hartkamers gebore. As kleinding het dokters destyds gesê sy sal nie lank lewe nie. Later is daar gesê sy sal nooit swanger kan word nie. Die wonder het egter gebeur: sy het swanger geword en op 32 weke geboorte gee aan 'n pragtige baba van 40cm en 1.5kg," vertel ds Anton van Jaarsveld van Vanstadensrivier-gemeente.

Anton en Liesel van Jaarsveld se skoondogter is Sonja, getroud met hul oudste seun Frans.

"Die swangerskap is natuurlik die gevolg van 'n gebrek aan sosiale afstand tydens inperking," lag Anton. Hy voeg by: "Inderdaad, ons God is groot!"

Die kleinding, Nila, het reeds pragtig gewig opgetel en word eersdaags uit die hospitaal ontslaan. Die Here het die familie se gebede om 'n veilige swangerskap en geboorte beantwoord.

Misdaad 'n werklikheid

Skokkende ervaring tydens Oos-Kaapse VBO

Kursusgangers tydens 'n aanlyn VBO oor kollektiewe trauma moes skielik hoor hoe een van die deelnemers om hulp roep nadat 'n inbreker hom tydens die aanlynsessie met 'n skroewedraaier aangeval het. Die groep moes byna magteloos die hulpkrete aanhoor en dadelik telefonies hulp probeer ontbied.
trauma
Klik op die grafika hierbo om te lees hoe Kerkbode oor die voorval verslag doen
Lees gerus hoe Kerkbode oor die voorval berig het.

Die trauma-opleiding vind oor vier weke plaas en word gelei deur me Hanna Kotze, kliniese maatskaplike werker van Port Elizabeth.

'n Week later, tydens die volgende sessie, kon die groep reflekteer oor die ervaring.

Vir baie deelnemers het die insident trauma uit hul eie verlede weer na vore gebring. Vir ander het dit duidelik geword hoe ons trauma eintlik uit ons gedagtes probeer wegskuif en nie daaraan wil dink nie, tot dit sigself so helder aanmeld soos met hierdie insident.

Lees ook hoe Kerkbode in die jongste redakteursbrief op die insident reageer.

Informative podcast from Calvin Institute of Christian Worship

Public Worship and the Christian Life - voices from around the globe

Public Worship and the Christian Life is a podcast produced by the Calvin Institute of Christian Worship.

Season 2 includes conversations from Beirut, Bethlehem, Hong Kong, Ireland, Nepal, Singapore, South Africa, and South Brazil. Season 1 is also available at the link above.

Ooggetuie: Neels Jackson vertel

Drie dekades van verandering in die kerk

driedekades
Neels Jackson, voormalige redakteur van Kerkbode was vir drie dekades die kerksake-verslaggewer van Beeld. Neels was van naby die ooggetuie van beduidende verandering in die kerk. As toegewyde en betrokke kerklidmaat het Neels ook teologies ontwikkel, onder meer as skrywer van verskeie boeke oor die kerk. Neels bedoel die woorde wat hy as titel van een van sy publikasies gebruik: "Ek kies steeds die kerk".

Vars uit sy pen is hierdie nuwe publikasie, die moeite werd om te lees. Neels sê: "In hierdie nuwe boek deel ek my indrukke van hoe die NG Kerk sedert 1990 verander het." Die publikasie is teen R250 by boekhandelaars beskikbaar.

Lees hieronder meer oor die inhoud, ook hoe Dana Snyman op die boek reageer.
driedekadesagterblad

Pinksterreeks 2021

Die Pinksterreeks vir 2021 is beskikbaar - klik hier.

Vakature vir leraar: NG gemeente Burgersdorp

Burgersdorp-gemeente het volgens die posbekendstelling vanaf 1 September 2021 'n vakante leraarspos. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 April 2021 en diensaanvaarding geskied "so gou as prakties moontlik na suksesvolle onderhandelinge". Klik hier vir die posbekendstelling.

Ons soek foto's van gemeentes se dominees

Ons wil graag op die amptelike Facebook- en Instagramblad van die NG Kerk in Oos-Kaapland die verjaarsdae van ons dominees vier. Ons kort egter foto's van elke dominee in die Oos-Kaap vir ons argief. Stuur asseblief ‘n duidelike foto van die dominees in jul gemeente as ook die naam van die dominee by die foto na magdel@ngkok.co.za.

Leraars beweeg

Ds Enslin van Velden het die beroep as brugleraar na Somerset-Oos aanvaar.

Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter