Jaargang 22 - Nommer 10 - 5 April 2024
Beste leser,
TEKEN IN op Grens.Pos

In hierdie uitgawe:

  • Uitbranding by geestelike leiers (en 'n kursus om veerkragtigheid te verhoog)
  • 'n Riller: Fort Hare se vise-kanselier byt vas en druk deur om 'n kriminele netwerk in die stof te laat byt
  • Hulpmiddel om sekuriteit by kerkgeboue te beplan
  • Gratis ritboek vir predikante
  • Leraars beweeg

Uitbranding (ook) by geestelike leiers

Jy is nie alleen in jou bediening nie. en jy hoef nie in stilte te ly nie. Die bediening is vol stres, belaai met onuitgesproke verwagtinge, projeksie van ander se angs op jou, en botsende eise op die tyd en aandag van predikante en ander geestelike leiers, sê twee kundiges.

Na die pandemie het meer en meer predikante die bediening begin verlaat, toon navorsing in die VSA. Die emosionele effekte van uitbranding en die misbruik aan die hand van lidmate laat jarelange letsels op die psige van predikante, of hulle die bediening verlaat of nie.

Hierdie kwessies word bespreek in 'n nuwe publikasie uit die pen van pastor Carol Howard Merritt en psigoterapeut en voormalige pastor James Fenimore. Die flapteks beskryf die publikasie as volg:

The authors join their expertise to offer validation, support, and guidance for pastors who have been hurt by the church. With wisdom that can come only from experience, they describe and define aspects of struggle and pain readers may have difficulty articulating or claiming for themselves, and they offer compassionate, informed guidance on how to find healing. A systems approach to conflict sheds light on the dynamics of church conflict and how clergy can tend their own well-being amid leadership challenges. The final chapter helps readers consider their overall vocational path based on what they’ve experienced and decide whether they can remain in congregational ministry or need to pursue a different line of work.

Uitbranding tref eintlik 'n hele geslag moderne mense. Prof Scot McKnight bespreek en som bogenoemde publikasie in 'n onlangse gesprek kortliks op - klik hier om sy bydrae te lees.

Let ook op die nuwe Neurozone-kursus oor veerkragtigheid wat later in hierdie nuusbrief bekendgestel word.

"Gaan stem! Dink ook mooi vir wie julle stem"

Die komende nasionale verkiesing op 29 Mei benodig 'n hoë stempersentasie, veral van kiesers wat vir die eerste keer gaan stem. Slegs op hierdie manier kan verantwoordbaarheid beter in die stemuitslag gewaarborg word. So sê verskeie ontleders. Die NG Kerk aanvaar daarom - saam met talle ander kerke - verantwoordelikheid om kiesers aan te moedig om op 29 Mei te gaan stem.

Een van die mees gerespekteerde kerklike leiers op die SA-toneel, aartsbiskop Thabo Makgoba, spoor ook alle Suid-Afrikaners om op 29 Mei te gaan stem. Hy daag ons egter uit om goed na te dink wie ons stem kry. Op sy reguit manier draai hy nie doekies om nie, berig die Sunday Times:

“Not only has the country been devastated by corruption, we also suffer the decay that results from mismanagement. From national to provincial to municipal level, basic maintenance has been neglected, to the degree that many communities are going without water, and we can’t drive on many of our roads without potholes damaging our cars.

“Perhaps worst of all, our 30 years of freedom have produced the most unequal society in the world. The elite of all races enjoy salaries which enable them to travel in private vehicles and buy private medicine, to live in private homes with burglar alarms in safe suburbs, and to be protected by private security companies.

“Meanwhile the poor and the marginalised must depend on rundown public transport, public hospitals that in some provinces are badly managed, over-stretched police and shacks prone to fast-spreading fires in informal settlements,”

Wonderbaarlike moed en deursettingsvermoë

Vise-kanselier byt vas en breek rug van kriminele sindikate by Fort Hare

Vise-kanselier Sakhela Buhlungu van die Universiteit van Fort Hare
(Foto: Deon Ferreira) | (Grafika: (Bogosi Motau) Daily Maverick


Mens kry koue rillings as jy lees hoe diep korrupsie by die Universiteit van Fort Hare, die ruimte waarin geslagte van Afrika se beste leiers opgelei is, posgevat het. Senior personeel en vertrouelinge het deel van die netwerk van misdaad gevorm, wat selfs tot moord gelei het. Reeds 25 persone is by die skryf hiervan in hegtenis geneem.

Dit was nie maklik nie. Vise-kanselier Sakhela Buhlungu moes onder meer die polisie se traagheid en onbevoegdheid oorkom. Veteraanjoernalis Estelle Ellis van Daily Maverick vertel hierdie sonderlinge verhaal, wat iemand laat sê: "Buhlungu vir president!". Die storie begin so:

It has been 18 months since the first murder of an employee rocked University of Fort Hare Vice-Chancellor (VC) Professor Sakhela Buhlungu’s tenure, and 14 months since his bodyguard was gunned down in front of his official residence. During this time, Buhlungu went from having a high profile in public to scaling down his public exposure.

In an exclusive interview, Buhlungu revealed how he went on a crusade for justice, going all the way to the Presidency to try to bring closure to the slain men’s families and reassure his colleagues, university staff and students. And to see the guilty persons charged and convicted. Read further.

Hulpmiddel om sekuriteit by die kerk te beplan

Kerke in Gauteng word toenemend deur misdadigers geteiken. News24 berig bv dat gewapende rowers oor die Paasnaweek lidmate by die Vision of God-kerk in Vosloosrus geteiken het. Biskop Dulton Adams van die Church of Johannesburg Harvestime Dome in Claremont vertel dat hulle deesdae selfs ampsdraers in vuurwapenhantering laat oplei.

In ons deel van die wêreld is ons baie hiervan gespaar. Tog behoort gemeentes oor hulle eie veiligheid na te dink.

Afriforum het 'n raamwerk vir die beplanning van veiligheid en sekuriteit by kerke beskikbaar gestel. Dit gee 'n omvattende doen- en dinklys wat verskeie aspekte dek. Die dokument is in Afrikaans en Engels beskikbaar.

Skryf in vir die Neurozone-kursus oor veerkragtigheid

Leer om meer veerkragtig te wees met Neurozone se ‘Resilience Pulse Journey.’ Hierdie kursus is uiters geskik vir gemeentes en inligting word in verbruikersvriendelike brokkies aangebied. Die kursus vind in kort aanlynsessies plaas en kan dus maklik in selfs die bedrywigste skedule ingepas word.

Klik hier om in te skryf. Klik hier of op die grafika hierbo vir die bekendstellingsvideo. Koste beloop R600. Inskrywings sluit op Woensdag 10 April.

Ontmoeting met die Heiliges

Ontmoet Benediktus van Nursia

Klik op die grafika hierbo om na 'n aanbieding oor Benediktus, vader van die
Benediktynse geestelike tradisie te kyk.

Die afgelope tyd is daar wêreldwyd ’n toenemende belangstelling in die sogenaamde “heiliges” van die vroeë kerk en Middeleeue. Hulle was individue wat ‘n diep-persoonlike en direkte ervaring van God gesoek het en dikwels meer waarde aan persoonlike ervaring dan aan formele teologiese leerstellings geheg het.

Dr Lisel Joubert, verbonde aan die Departement Sistematiese Teologie en Ekklesiologie van die Fakulteit Teologie by die Universiteit Stellenbosch, bied vanjaar 'n aanlyn reeks oor vir van hierdie "heiliges aan.

Die eerste ontmoeting is met Benediktus van Nursia. Hy is in 480 gebore en is die vader van die Benediktynse Reël en Benediktynse tradisie. Hy is die eerste persoon wat ’n gestruktureerde, monastiese tradisie daargestel het wat volgens ’n gemeenskaplike aanbiddingsritme geleef het. Hierdie tradisie is vandag nog lewend.

Dr Joubert vertel: “Tydens my aanbiedingsessies gaan ons ’n bietjie stilstaan by die mens agter die tradisie. Wie was Benediktus eintlik? Sy historiese en sosiale konteks sal ondersoek word, asook sy bydrae tot die monastiese lewe.” Die Suid-Afrikaanse gereformeerde teoloog, John de Gruchy, het in 2021 ’n boek, This Monastic Moment. The War of the Spirit & the Rule of Love, uitgegee om die aandag op die waarde van die teologiese verstaan agter die tradisie, ook vir ons vandag, te vestig.

Klik hier om na dr Joubert se aanbieding oor Benediktus, gelewer op 25 Januarie 2024, te kyk.

Daar is nog drie sessies in die reeks oor, die volgende aanbieding vind op 11 April op Zoom plaas. Klik hier om vir die reeks te registreer.

Sondag, 5 Mei 2024

Nasionale Dag van Gebed vir die 2024-verkiesing

Die SA Raad van Kerke (SARK), waarvan die NG Kerk lid is, versoek gemeentes om op Sondag, 5 Mei 2024, geleentheid te skep vir gebed vir die nasionale verkiesing op 29 Mei 2024.

Die komende verkiesing word reeds deur ongekende wedywering gekenmerk, skryf SARK in 'n mediaverklaring. Daar is 'n besonder groot aantal deelnemende partye, tesame met onafhanklike kandidate. Geen partye mag met 'n volstrekte meerderheid beloon word nie, wat die kompetisie versterk. Elke gelowige dra die verantwoordelikheid om te bid vir en mee te werk aan 'n verkiesingstyd sonder geweld en intimidasie, sodat alle stemgeregtigdes hul stem vreedsaam en vry kan uitbring:

The SACC is aware of some of the sporadic violence that can arise, if not already present in the election contestation. This is further reason for us to come together in the presence of God to pray for peaceful elections guided by integrity and fair contestation. Our history has taught us that if we do not commit, and recommit to peace we can be overcome by the kind of cynicism that easily produces violence - some of which, as a nation, we have yet to fully heal from.

Die kerk se taak is nie om 'n politieke party te identifiseer en te ondersteun nie, maar om mense aan te moedig om hul demokratiese verantwoordelikheid uit te voer, nl. om te gaan stem. Verder bevorder die kerk hoop by gelowiges en vrede in die samelewing. Enige poging om geweld te bevorder en intimidasie aan te wakker, word veroordeel.

Gemeentes kan gerus hierdie datum op die kalender omkring en tyd tydens die erediens afstaan aan gebed vir die verkiesing

Dagboek die datum

Volgende gewone vergadering van Sinode Oos-Kaapland in Oktober 2025

Die vierjaarlikse vergadering van die Sinode van die NG Kerk in Oos-Kaapland vind van 13-16 Oktober 2025 by die Willows Konferensiesentrum net buite die Baai plaas. Dagboek asb solank hierdie datum en bring dit volgende jaar op jul gemeente se kalender aan.

Gratis ritboek vir predikante se amptelike kilometers

Een van die lastighede van die lewe is om 'n ritboek van amptelike ritte met die oog op jou jaarlikse belastingopgawe by te hou. Moenie vrees nie. Predikante kan 'n ritboek vir 2024 van ons se sinode se webblad aflaai. Dit is 'n Excel sigblad waarop jy net daagliks die kilometerafstand invul, waarop dit 'n klomp berekenings namens jou maak en die totale optel. As eindgebruiker moet die predikant egter volle verantwoordelikheid vir die inhoud aanvaar. Klik hier om dit af te laai.

Nuusbrokkies elders gelees

  • Transnet Hawens het 'n R60m kontrak vir 'n sonkrag ontsoutingsaanleg vir die hawe van Oos-Londen toegeken. Die doel is om die hawe minder afhanklik van eksterne waterbronne te maak.
  • Stemboodskappe (op bv Whatsapp) is deur ouer en jonger generasies aangegryp. Veral jonger mense (bv 84% van Generasie Z, maar ook 47% van baby boomers, gebore1946 tot 1964) gebruik stemboodskappe. Dit laat kommer ontstaan oor die impak van hierdie tegnologie op jonger mense se vermoë om persoonlike interaksie te kan hanteer. Vaardighede soos die lees van liggaamstaal, die korrekte interpretasie van subtiele toonvariasies en die deelneem aan die tipies wisselende ontplooiing van interpersoonlike interaksie mag in die slag bly, sê Johan Steyn van Alforbusiness.net.
  • Die toestaan van nuwe lenings het in die vierde kwartaal van 2023 op 'n jaargrondslag met 11% gestyg. Milleniërs (gebore tussen 1981 en 1996) en Generazie Z (gebore tussen 1997 en 2012) het 61% van alle nuwe krediet opgeneem. Generasie Z verteenwoordig nou 15% van die kredietmark. Huislenings en persoonlike lenings is die grootste komponent, met baie mense wat leen om te oorleef. Suid-Afrikaners skuld altesaam R2 330 miljard Rand. (Netwerk 24)

Loerie hou plaasbasaar op 6 April

Herlien Moolman laat weet:

Die NG gemeente Loerie hou op 6 April weer basaar. Dit is altyd lekker om vir ‘n oggend in die pragtige plattellandse natuur hier naby ons te ontspan.

Heerlike eetgoed – kerrievetkoeke, boereworsrolle, hamburgers, “chips”, basaarpoeding, pannekoek, tuisgemaakte konfyt, tuisgebak en plaasprodukte sal beskikbaar wees. Die koffiewinkel in die Nartjiefeesstoor is net die plek om rustig te ontspan en saam met ou vriende te gesels. As jy deel van die “paint ball” wil wees, is dit beter om ou klere aan te trek!

Kom kuier die oggend vanaf nege-uur tot eenuur die middag by ons. Loerie was nog altyd bekend vir sy gasvryheid en vriendelikheid. Navrae kan aan 079 063 4488 gerig word.

Nuwe publikasie: Gids vir sosiale betrokkenheid

The Caribuntu Social Innovation in South Africa casebook is an insightful book that explores vital themes such as social enterprises, franchising, ministry, and the role of faith-based organisations in delivering social services. Through established case studies, this book offers a deep dive into the experiences and strategies of eleven impactful non-profit and faith-based organisations across South Africa. This book was initiated by the esteemed School of Innovation at Hugenote College in Wellington, South Africa, and it serves as a testament to the innovative spirit driving social change in the region. Edited by Professor Erwin Schwella, a distinguished leader with over 40 years of professional experience, the case studies within offer compelling narratives of successful social economy organisations, highlighting innovative approaches that have reshaped communities and societies. From tackling complex social issues to fostering sustainable solutions, this book showcases the transformative power of strategic thinking and collaborative action. It provides valuable insights for practitioners, policymakers, and scholars alike, offering a comprehensive understanding of the evolving landscape of social innovation in South Africa.

Die boek is beskikbaar by alle CLF Boekwinkels of koop dit hier aanlyn - of stuur ’n e-pos na order@clf.co.za

Vakature: NG Gemeente Dordrecht

Die NG Gemeente Dordrecht is `n plattelandse gemeente, geleë tussen die Stormberge in die Oos-Kaap.
Die gemeente is gestig in 1857 en bestaan tans uit 180 belydende lidmate en 50 dooplidmate. Hierdie vakature is `n driejaar-termyn voltydse leraarspos, hernubaar na 3 jaar. Die gemeente resorteer binne die Ring van Dordrecht en Sinode Oos-Kaapland.
Klik hier om die posbekendstelling te lees.
Sluitingsdatum: 25 Mei 2024

Leraars beweeg

Ds Micaela Wahl neem op 14 April 2024 afskeid van PE-Noord-gemeente. Sy tree in die huwelik en verhuis na Nederland, met behoud van proponentstatus.

Ds Gerhard van Tonder is op 24 Maart 2024 deur ds Corné Slabbert as nuwe leraar van Steynsburg-gemeente bevestig.

Ds Jan Coetzer aanvaar op 8 April diens by Oos-Londen-gemeente en word op 18 April bevestig.

Kerkkantore word herinner om die Direkteur Sinode in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter