Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 14 - 13 Mei 2021 - Hemelvaart en Pinkster
Beste leser,

In hierdie uitgawe

  • Maak slaggate ordentlik reg, skouer aan skouer met ander. Lees hoe dit gedoen kan word.
  • "Die NG Kerk is kleiner, met minder sosiale en politieke mag, maar gesonder"
  • Verdelende debatte en aanvalle word geloods op mede-gelowiges: "Luister liewer voor jy praat", sê Frederick Marais
  • Kyk wie hou almal basaar, en waar jy pannekoeke en ander lekkerny kan gaan verorber - en dit vir 'n goeie doel
  • Daar vind binnekort uitstekende VBO-geleenthede aanlyn plaas - lees meer hieronder

Hoopvolle Hemelvaart in Covid-tyd

hemelv3
Mag die visie van die lewende Jesus Christus aan die regterhand van God, waarvandaan Hy oor ons lewens regeer, 'n besondere troosvolle belewenis op Hemelvaart in die Covid-tyd wees. Die Twaalf Artikels praat in die verlede tyd oor wat Jesus namens ons gedoen het ("gebore is", "gesterf het", "opgestaan het"), maar gaan op troosryke manier oor na die teenwoordige tyd nadat die hemelvaart bely is: "Hy sit aan die regterhand van God". Dit is waar Jesus is: Hy regeer, Hy is met ons, Hy is aktief betrokke by die wêreld. Alles is aan Hom onderwerp.

Profielartikel oor Neels Jackson

NG Kerk: 'Kleiner, verder van mag, ... gesonder'

neels
Neels Jackson, telefoon in die hand, agter die rekenaar in sy dae as Kerkbode-redakteur

Die NG Kerk het minder mag, minder lidmate én is "gesonder" as toe Neels Jackson dertig jaar gelede kerkvergaderings en sinodesittings as joernalistieke "beat" gekies het, vertel hy aan Le Roux Schoeman, redakteur van Kerkbode. Lees hierdie interessante profielartikel.

Gemeenskappe vul slaggate

Met Betereinders is dit gatvol verby

gatvol
Klik op die grafika hierbo om te sien hoe Betereinders 'n slaggat met hul spesiale produk vul. Daar is inisiatief om soortgelyke projekte in plaaslike kontekste te loods.

Ds Robert-John de Kock van Nooitgedacht-gemeente vertel:

Betereinders is ‘n beweging wat vorentoe loop op twee bene: Versoening (om saam te staan) en restitusie (om saam te werk). Dit beteken vir hulle dat mens gesonde verhoudings bou en tyd en hulpbronne deel.

Betereinders is nooit "bitter"-einders nie. Die organisasie werk aan 'n beter einde vir almal in die land, sonder bitterheid.

Betereinders het met ‘n projek begin waar hulle sê: “Mens kan gatvol wees (kla) of ‘n gat (slaggat) vol maak”. Betereinders kies eerder om gate vol te maak.

Hierdie projek bied mens ‘n geleentheid om prakties iets saam te doen om ons land beter te maak. In PE is daar baie slaggate so mens sukkel nie om slaggate in die hande te kry nie. Dink net hoe betekenisvol sal dit wees as almal oor grense in gemeenskappe hande vat om die slaggate te vul.

Hierdie projek help om in ons verdeelde samelewing ‘n ruimte te skep waar versoening kan plaasvind en diverse vriendskappe gemaak kan word. Dit wys dat mens saam kan werk en dat daar ‘n praktiese alternatief is vir die gevaar om net te praat, te kla of niks te doen nie. Jonk en oud kan aan hierdie projek deelneem.

Betereinders het ‘n ready-mix ontwikkel waarmee mens maklik slaggate kan volmaak. Jy kort net ‘n besem en ‘n graaf. Kort nadat ‘n slaggat gevul is kan ‘n kar al daaroor ry. Dit kos R200 vir ‘n sak ready-mix. As jy ‘n diverse groep bymekaar kry oor rasgrense en die vul van slaggate as ‘n versoenings projek inrig kan jy ‘n sak ready-mix teen R150 koop.

Betereinders is in Johannesburg geleë en die vervoer van die ready-mix sakke is ‘n uitdaging. Hier in die Baai werk ons tans aan 'n oplossing. As mens die sakke in grootmaat koop kan mens dit teen ‘n goedkoper tarief aankoop.

Schalk van Heerden van Betereinders waarsku dat daar wel dat daar baie produkte op die mark is wat dieselfde lyk en selfs goedkoper is, maar dit het nie dieselfde chemiese samestelling wat hulle produk het nie. Dit kan veroorsaak dat dit wegspoel as dit reën.

Navrae: Kontak vir ds. Robert-John de Kock by 0822978102 of vir dr. Willem Wiid by 071 866 0771 as jy meer wil weet of deel wil word van hierdie projek. Ready-mix sakke kan ook geborg word vir ons projek in Port Elizabeth.

Minder debat en aanval, meer luister en saam soek

Minder debat en aanval, meer luister en saam soek
Sosiale media is uiters geskik om mense se standpunte te manipuleer, deur 'n klein aanhaling te neem, dit aan 'n kontroversiële standpunt te verbind, en in 'n groter-wordende koor af te skiet. Christene is geroep om eerder na mekaar te luister, begrip te kweek en nuwe insig deur onderskeiding te ontwikkel. Lees wat skryf dr Frederick Marais hieroor. Lees verder
desp-s
NG Kerk Barkly-Oos Basaar Poster
Gemeentes hou basaar en vroue kom bymekaar. Dit is heerlik om weer - met die nodige Covid-protokolle as gelowiges saam te kom.
sherwood-botes
steytlerville

VBO: Aangebied deur prof Andrew Root

Geloofsvorming, predikant- en gemeente-wees in die sekulêre era

Andrew Root is 'n kenner (van wêreldgehalte) op die gebied van jeugbediening, geloofsvorming en die rol van die predikant in die sekulêre era. Toe hy 'n paar jaar gelede op besoek aan die Oos-Kaap was, het hy groot indruk op predikante gemaak.

Nou bring DinkJeug en die Emmaus Sentrum in Junie ’n reeks van drie webinare met Andrew Root na jou rekenaarskerm. Kom luister en gesels saam oor die tema: Ministry in a Secular Age in terme van geloofsvorming, predikante en gemeentes. Koste: R250 vir die reeks, R100 per sessie. VBO punte: 2 per sessie (6 in totaal). Klik hier om te registreer.
root1
root2

VBO Excelsus Sertifikaatkursus

Bedieningsvernuwing vir predikante in die middelfase van hul bediening

excelsus-sert
Hoe ontwikkel ons ‘n missionale ekklesiologie en laat ons terselfdertyd reg geskied aan evangelisasie en dissipelskap in ‘n konteks van die post-Christendom? In hierdie module poog ons om weg te beweeg van reduksionistiese beskouinge wat ons in die uitvoering van ons roeping kniehalter.

Plek: Aanlyn per Zoom
Tye: 31/5 (9:00 – 16:00), 1/6 (9:00 – 16:00), 2/6 (9:00 – 13:00)
Koste: R95
VBO: 30 punte
Sluitingsdatum: 27 Mei 2021
Klik hier vir meer inligting en die skakel na die inskrywingsvorm.

VBO: Gratis Digitale Learning Community 3 Junie 2021

Leierskap en verlies: Hoe om verlies en terugslae te hanteer

ekerk
Ekerk bied graag 'n volgende Digitale Learning Community aan vir 2021. Ons nooi jou graag na hierdie gratis geleentheid toe op Donderdag 3 Junie 2021.

Ons tema die oggend is "Leierskap en verlies: Hoe om verlies en terugslae te hanteer"

Verlies is 'n realiteit vir leiers.
Verlies omdat jy 'n belangrike besluit moes neem wat sekere opsies elimineer het.
Verlies aan erkenning en resultate omdat dinge te stadig gebeur.
Verlies aan vertroue en mense wat jou verraai het.
Verlies van 'n bepaalde gemaksone en sekuriteit as gevolg van iemand anders se ondeurdagte optrede.
Verlies aan 'n werk en inkomste.
Verlies aan gedeelte van jouself en dinge wat vir jou belangrik is.
Verlies van 'n bepaalde titel en posisie omdat jy 'n nuwe geleentheid moes aangryp.
Verlies van goeie vriende en spanmaats as gevolg van Covid-19.
Verlies van energie omdat jy uitgebrand is.
Verlies van 'n bekende belewenis van God.
Verlies van ...

Jy word uitgenooi na hierdie gratis Digitale Learning Community toe die 3de Junie 2021 van 10:00 - 12:30. Ons gaan tydens hierdie geleentheid luister na leiers uit verskeie velde se stories en ervarings van verlies en hoe hulle dit hanteer het. Ons gaan ook vanuit 'n Bybelse perspektief hieroor reflekteer as ons kyk na hoe Jesus en die vroeë Kerk verlies beleef het en daarmee gedeel het.

Tema: Leierskap en verlies: Hoe om verlies en terugslae te hanteer.

Plek: Regstreeks deur middel van video (die skakel sal gestuur word na registrasie per epos, asook per sms die oggend van die 3de Junie)

Jy het net 'n internet-konneksie nodig waar jy saam gaan kyk op video na die regstreekse uitsending van die dag. Die geleentheid is REGSTREEKS en die OPNAME GAAN SLEGS VIR 7 DAE NA DIE GELEENTHEID BESKIKBAAR WEES om weer daarna te kyk. Neem asb kennis dat alhoewel dit 'n gratis geleentheid is, jy asb moet registreer om die skakel na die geleentheid te kry en so deel te neem die dag. Geen registrasie, geen toegang.*

Tyd: 10:00 – 12:30

Datum: 3 Junie 2021

Koste: Gratis. Neem asb kennis dat registrasie vir die geleentheid sluit 3 Junie 2021 om 07:00.

Sprekers vir die oggend:
  • Dr Johan Beukes (teoloog, leierskapskonsaltant, ekerk)
  • Dr Pierre Engelbrecht (teoloog, ekerk)
  • Brain Heasley (International Prayer Director vir 24-7 Prayer)
  • Prof Stephan Joubert gaan die dag fasiliteer (teoloog, skrywer, ekerk)
  • Candice Mama (Change Catalyst, published author and multi-award winning speaker)
Daar sal 5 VBO-punte toegeken word vir die bywoning van hierdie leer geleentheid. Daar gaan slegs VBO punte toegestaan kan word indien jy 'n kaartjie gekoop het.

* Reg van toegang voorbehou deur ekerk direksie

Registreer by hierdie skakel.

14-16 September 2021

Lentekonferensie 2021 volledig aanlyn

Lentekonferensie 2021 volledig aanlyn aangebied
Die Lentekonferensie vir predikante van Excelsus, Universiteit Pretoria, word vanjaar volledig aanlyn aangebied. Die tema is "Brave New World" - saam met Jesus 'n vreemde toekoms in.

Lees verder

Leraars beweeg

Ds Johan Janse van Rensburg van Kerk-in-Suid (NG Wierdapark-Suid) is as leraar met opdrag gemeenteleier van die NG Gemeente Jeffreysbaai beroep. Baie geluk en sterkte aan Johan met die oorweging van die beroep.
johanjvr
Ds Johan en me Michelle Janse van Rensburg. johan is pas na Jeffreysbaai beroep.

Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter