Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 24 - 29 Julie 2021 - Koninkrykstyd
Beste [subscriber:firstname | default:leser],

In hierdie uitgawe

  • Die NG Kerk staan vas op sy belydenisgrondslag, anders as wat valse gerugte dit wil hê, sê ds Nelis Janse van Rensburg
  • Aangrypende verhale van ondersteuning in KZN. Wat leer ons in hierdie tyd, ook oor ras en versoening?
  • Opleiding vir lidmate in familie- en jeugbediening, asook vir pastorale versorging, is deur afstandonderrig by die Hugenote kollege beskikbaar
  • Huldeblyk aan die geliefde ds Alwyn Griebenow wat oorlede is

Ds Nelis Janse van Rensburg wys valse gerugte af

Voorsitter beklemtoon NG Kerk staan by sy belydenisgrondslag

njvr-play
In hierdie video beklemtoon hy dat die NG Kerk 'n belydeniskerk is wat by sy belydenis bly staan. Gerugte dat die NG Kerk in sy belydenis wankel is onwaar. Valse stories word oor die NG kerk versprei.

Hy bedank ook NG lidmate en gemeentes wat soveel hulp en ondersteuning aan mense wat swaarkry lewer, soos in KwaZulu-Natal. Ons moet fokus op ons roeping om liefde, versoening en geregtigheid na te jaag.

Janse van Rensburg moedig ook lidmate aan om hulle te laat immuniseer.

Sinode en plaaslike ring reageer op gemeente se bewerings

Die Strand skep "wanvoorstellings" oor "dwalinge" in die NG Kerk

"Wanvoorstellings" oor "dwalinge" in die NG Kerk se Algemene Sinode - Sinode en Ring reageer
As hierdie aantygings van die Strand-gemeente waar is, is daar rede tot groot kommer. Maar is dit waar?

Lees verder

KZN begin weer funksioneer, oorweldig deur ander se steun en omgee

foodshort
Die Posduif, Nuusblad van die NG Kerk in KZN berig met dankbaarheid oor die oorweldigende steun wat die Help KZN hulpfonds van die kerk en van ander instansies ontvang.

Die hulpfonds was maar net die begin. Van regoor die provinsie het mense ingespring, moue opgerol en begin werk dat die biesies bewe! Allerhande planne is beraam en daar is baie kreatief gedink. In baie dorpe is daar blitsvinnig reageer en die buurtwagte is gemobiliseer om die woongebied en veral die winkels te beveilig voordat die plunderaars nog die dorp kon bereik. Ou manne wat sedert hulle militêre dienspligjare nog nooit weer op wag was nie, het nou skielik baie paraat patrollie gery of wag gestaan!

Kospakkies vir mense in nood is vinnig georganiseer. Die gestroopte of geslote sentrums het veroorsaak dat baie mense sonder toegang tot voedsel gelaat is. Kerke is van aanbiddingsplekke tot verspreidingspunte omskep. Rainbow Chicken het enorme hoeveelhede hoender geskenk, vertel Die Posduif.

Verder het heelwat gelowiges wat "lou" geword het weer wakker geskrik en ingespring om te werk in God se koninkryk. Hegte bande is tussen hulpverleners gevorm en mense het vir mekaar begin bid.

Ds Francois Maritz van Pietermaritzburg skryf vandeesweek: "Die skole het weer oopgemaak en op die oppervlak sal dit lyk asof alles weer terug is na pandemie-normaal. Vra ‘n mens ‘n bietjie uit sal daar vinnig agtergekom word dat die angs en spanning vlak lê in almal se gemoed.

"Op grondvlak in die groter voorstedelike gebiede is toegang tot voedsel weer terug na normaal, maar in die meer afgeleë gebiede is voedsel peperduur of onbekombaar. Heelwat mense se lewens is diep veranderd gelaat deur die onlangse onluste – fisies, psigies en emosioneel.

"Waarop die lig moet skyn en wat raakgesien moet word, is hoe die meerderheid mense hande vat en nader aan mekaar staan. Juis as gevolg van die krisis word dieper verhoudings gebou en word daar intensioneel nader aan mekaar geleef.

"Tussendeur die angs en spanning is die samewerking oor grense heen besig om die groter storie te raak. Groter as politieke beloftes of buurtwagpraatjies. Ons sal met oop hande saam staan in tye van nood.
Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. (2 Korintiërs 1: 3-6) Soli Deo Gloria.”

Wat leer ons in hierdie tyd oor ras en versoening?

Wat leer ons in hierdie tyd oor ras en versoening?
Die naskok oor verlede week se onrus, stroping en oproer in KwaZulu Natal duur voort. Maar wat leer ons in 'n tyd soos hierdie spesifiek oor ras en versoening? Die Algemene Sinode se Taakspan vir Versoening en Identiteit het hieroor gesprek met kundiges en betrokkenes gevoer.

Lees verder

DinkJeug se hulpbronne vir jeugbediening

dinkjeug
Grens.Pos berig dikwels oor die uiters bruikbare bronne vir jeugbediening en wenke vir die erediens wat DinkJeug, 'n inisiatief van die NG Kerk, beskikbaar stel. Vandeesweek is dit weer so, met bv. 'n heerlike wenk vir die erediens oor die belang van omgeegesprekke en die vermoë om te luister. Registreer gerus, dit word per e-pos uitgestuur.

DinkJeug stel ook 'n FamilieApp beskikbaar en het wenke en hulpmiddels oor hoop tydens onrus.

Die bronne is beskikbaar by dinkjeug.co.za.

Opleiding van lidmate vir jeug en familiebediening

Bedienaar-adv2

Opleiding van lidmate in pastorale sorgvaardigheid

Adv-Pastorale-Sorgvaardighede1
Adv-Pastorale-Sorgvaardighede2

VBO met Deon Loots:

Opleiding in Geestelike begeleiding

Stel jy belang om te leer hoe om mense sinvol op hulle geestelike reis te begelei, sonder die nodigheid om altyd 'n antwoord of 'n oplossing gereed te hê?

Leer die kuns van geestelike begeleiding aan. Dit rus jou toe om mense te begelei om verder na te dink oor hoe en waar God in hulle lewens aan die werk is. Die toerusting is ook van groot waarde vir jou eie geestelike groei, sowel as vir informele gesprekke met mense wat soms "moeilike vrae vra".

Kyk gerus na die volledige program deur op die skakel te klik. Daar kan jy ook hoor hoe ander die opleiding beleef het. (Meer as genoeg VBO punte vir predikante wat dit doen).

VBO oor goeie regering en grondwetlikheid

vbokonstitusie
Vir registrasie, klik hier. Daar is ook 'n video-insetsel oor die geleentheid beskikbaar.

Webinare met Andrew Root

Die Webinaardatums vir onderstaande is aangepas. Registreer gerus!

DinkJeug en die Emmaus Sentrum bied 'n reeks van 3 webinare met Andrew Root aan. Kom luister en gesels saam oor die tema "Ministry in a Secular Age" in terme van geloofsvorming, predikante en gemeentes.

Koste: R250 vir die reeks van 3. (Inligting tov betaling met registrasie op aanlyn vorm)
VBO punte: 2 per sessie (6 in totaal)
Meer inligting hieronder.

Registreer hier
ar1
ar2

Vakature: Leraarspos NG Kerk De Aar

Ons nooi gelegitimeerde persone om aansoek te doen vir bogenoemde pos. De Aar is geleë in ’n plattelandse omgewing in die Noord-Kaap. Die gemeente bestaan uit 450 belydende lidmate en 96 dooplidmate. Lidmate is eensgesinde, toegewyde mense wat nadink oor die betekenis daarvan dat ons geroep is om “Strome van lewende water” vir mekaar as gemeente en ons omgewing te wees.
Sluitingsdatum: 20 Augustus 2021
Kontakpersone: Cassie Wait, Tel nr.: 082 859 0890
Madeleine Hattingh, Tel no: 053 631 2892 – kantoorure: 08h00 tot 12h30, Maandag tot Vrydag.
Epos u CV na: ngkerkdeaar@gmail.com
Die Kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.
(Madeleine Hattingh – Saakgelastigde NG Kerk De Aar)

Draf, stap of trap fiets vir Bybels - virtueel

fietsbybels
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) bied met dankbaarheid die tweede Virtuele Draf/Stap/Fietsry vir Hoop aan op DV 21 en 22 Augustus 2021. Elke deelnemer se inskrywingsgeld van R100 is ‘n bydrae tot ons 2 Miljoen Bybels projek. Daarmee word elke deelnemer 'n saaier van hoop.

Individue kan inskryf deur te registreer en elektronies te betaal op die inskrywingsplatform. Toegang tot die platform word verkry deur gebruik te maak van een van die volgende skakels. Vanweë die effek van Covid-19 en die huidige onrus in die land, was ons genoodsaak om al die fisiese stap/draf/fietsry byeenkomste uit te stel. Ons hoop om dit by ‘n ander geleentheid wel te kan aanbied. Die virtuele geleentheid gaan egter volstoom voort. Skryf asseblief in.

Geliefde ds Alwyn Griebenow oorlede

Geliefde ds Alwyn Griebenow oorlede
'n Bekende en geliefde leraar van Despatch, ds Alwyn Griebenow, is op 16 Julie 2021 op die rype leeftyd van 85 jaar oorlede. Hy en sy eggenote, me Muntie Griebenow, het vyf kinders en verskeie kleinkinders.

Lees verder

Huldeblyk aan ds Alwyn Griebenow

Ds Willem Petzer lewer hierdie huldeblyk aan ds Alwyn Griebenow.

Lees verder

Leraars beweeg

Ds Anton van Jaarsveld is in 'n onbepaalde termynpos na Vanstadensriviergemeente beroep. Hy het die beroep aanvaar.

Ds Johan Janse van Rensburg is op 18 Julie 2021 in Jeffreysbaai-gemeente as leraar bevestig.

Ds Du Toit Wessels tree met ingang 1 Augustus 2021 by NG Kerk Kraggakamma in diens. Hy sal op Sondag 15 Augustus 2021 bevestig word en sy intreepreek lewer.

Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter