Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 24 - 6 Augustus 2021 - Koninkrykstyd
Beste leser,

In hierdie uitgawe

 • Hoe bly ons in pas met God in die krisis van die pandemietyd?
 • Ds Deon Loots begin 'n nuwe siklus van sy toerusting in geestelike begeleiding
 • Matthys Roets sing by Parkheuwel en Maclear hou basaar
 • Die Ring van Somerset-Wes sê met vers en kapittel Die Strand beskuldig die Algemene Sinode valslik van leerdwaling
 • Verskeie aanlyn-VBO geleenthede om van te kies
psalm42.12
Uit "Die Bybel vir Almal"

Hou bly ons in pas met God in 'n krisis?

Die derde vlaag van die Covid-19 pandemie het ons harder getref as wat die meeste van ons verwag het. Van oral hoor ons berigte van predikante wat getraumatiseerd is deur die omvang van siekte en dood in die gemeentes. Voeg daarby die skrikwekkende beelde van die geweld en lotery in KZN en Gauteng, en dit is te verwagte dat gemeentes en predikante oorweldig en verlam voel.

Die Brenthurst opname wat in die week van 21 Julie gedoen is, toon dat 37% Suid-Afrikaners bang is oor die toekoms en 21% voel wanhopig. Net 36% is hoopvol oor die toekoms van Suid-Afrika.

Hoe leef ons in pas met die lewende God in sulke tye? Daar is 'n paar dinge wat mens kan doen:
 • Daar is 'n tyd vir elke ding - dit is nou tyd om die gemeente en families te versorg
 • Daar is mense wat wil help - kan ons vir hulle geleenthede help vind?
 • Vrae Godsvrae: Vrae beteken ons luister na ander, ons begin nie met die antwoord nie. Wie is God en waarmee is God besig? Wat is God herhaaldelik besig om vir ons te sê (luister na mense se getuienisse)? Aan Wie behoort ons en wat beteken dit vir ons? Wat is God se wil vir die gemeente en gemeenskap (altyd groter en anders aswat ons dink)?
 • Moenie deel wees van polarisasie nie
 • Bou en versterk die netwerke tussen mense. Konneksie is belangrik, hou dit in stand en laat dit groei
 • Werk en leef teen 'n volhoubare tempo.
Die IN PAS werkgroep het hierdie gedagtes in meer detail in 'n dokument uitgespel. Klik hier om dit te lees.

Ring help Die Strand gemeente reg

Besluite van die Algemene Sinode bevestig Skrifgesag en belydenisgrondslag

ringhelpreg
Die Strand-gemeente het onlangs die koerante gehaal met sewe beskuldigings van dwaalleer teen die Algemene Sinode van die NG Kerk.

Die Ring waaronder hierdie gemeente ressorteer, Somerset-Wes, het sedertdien 'n dokument saamgestel met direkte aanhalings uit besluite van die Algemene Sinode wat die ware stand van sake toelig. Dat die NG Kerk steeds die Drie Formuliere van Eenheid en die ekumeniese geloofsbelydenisse sien as norm vir die kerk blyk bv uit 'n besluit van 2013, wat die Ring met vers en kapittel aanhaal. Elke teologiese student wat in die NG Kerk gelegitimeer word, moet hierdie belydenisbasis onderteken.

Klik hier om die Ring se volledige en belangrike reaksie op al sewe besware te lees. Ds Frikkie van Niekerk van Die Strand-gemeente het intussen aan Kerkbode gesê die brief (met sewe beskuldigings van dwaalleer wat aan lidmate van dié gemeente gestuur is - Red) is 'n "onvoltooide interne dokument" wat nie in die pers moes beland nie. Hy sê die dwalinge is nie noodwendig die kerk se standpunt nie, maar dinge wat NG leraars en geleerdes kwytraak word sonder dat die kerk iets daaraan doen.

In 'n inskrywing op "Predikante-kollegas", 'n predikantegroep op Facebook, vra die voorsitter van die Ring van Somerset-Wes, dr Christo Benade, hulp met die hantering van die "anti-sinode beweging", soos hy dit noem. "Hoe reageer ons met integriteit en getrouheid aan die evangelie. Ons wil tog die ekstra myl stap, in liefde en met verdraagsaamheid optree. Ons wil ons gesprekke in die oopte en deursigtig doen. Ons wil die kerklike pad stap. Ons wil nie ʼn stryd in die media voer met broers en susters nie. Help?"

Benade beskryf die skerp venyn wat hy by die "anti-sinode beweging" raaksien. Dit kom van mense wat goed met mekaar skakel, gemeentes se gesprekke en kerklike kommissies domineer, dieselfde standpunte herhaal en "disinformasie-netwerke" bedryf, sê hy.

Nuwe publikasie: "Numbers don't lie"

Jy kan jou sweetkliere bedank vir jou groot brein en die dominansie van ons spesie

'n Nuwe publikasie uit die pen van Vaclav Smil, Numbers Don’t Lie: 71 Things You Need to Know About the World, vertel in 71 kort hoofstukke op 'n interessante en bevatlike manier van die mees interessante dinge en perspektiewe oor die wêreld.

Een daarvan is dat mense se kapasiteit om te sweet en ons liggame effektief af te koel beter is as alle ander soogdiere. Dit veroorsaak dat ons langer kan aanhou, beter kan jag en histories genoeg voedsel kon versamel om groot breine te ontwikkel. Dit het die mens se dominansie versterk. Al ooit so oor sweet gedink?

Die 1880's was 'n dekade wat die wêreld vir altyd verander het. Een rede: "Vaclav believes that progress comes in fits and starts rather than in a constant stream. Humanity will go through long periods where everything stays the same, and then a new invention will come along that sets off a rapid period of change. For example, Thomas Edison’s discovery enabled the creation of the electric elevator in 1889. This, in turn, let us build taller buildings like skyscrapers since people would no longer have to rely on stairs to reach the top floor. City skylines would look a lot different today if it weren’t for the 1880s." (Uit 'n resensie deur Bill Gates.)

Laai een van die hoofstukke uit Smil se boek gratis hier af.

Mathys Roets tree by Parkheuwel op

Mathys Roets_optrede
basaar 2021

VBO met Deon Loots:

Opleiding in Geestelike begeleiding

Stel jy belang om te leer hoe om mense sinvol op hulle geestelike reis te begelei, sonder die nodigheid om altyd 'n antwoord of 'n oplossing gereed te hê?

Leer die kuns van geestelike begeleiding aan. Dit rus jou toe om mense te begelei om verder na te dink oor hoe en waar God in hulle lewens aan die werk is. Die toerusting is ook van groot waarde vir jou eie geestelike groei, sowel as vir informele gesprekke met mense wat soms "moeilike vrae vra".

Kyk gerus na die volledige program deur op die skakel te klik. Daar kan jy ook hoor hoe ander die opleiding beleef het. (Meer as genoeg VBO punte vir predikante wat dit doen).

Kontak Deon Loots by 084 955 3444 of dissipel@gmail.com.

Opleiding beskikbaar wat lidmate effektiewe bedienaars maak

Bedienaar-adv2
Adv-Pastorale-Sorgvaardighede1
Adv-Pastorale-Sorgvaardighede2
Die Algemene Sinode het nuwe bane van opleiding geskep wat "Bedienaars" insluit. Bedienaars is nou die nuwe term vir die ou "ouderlinge wat opgelei is om eredienste te lei", en sluit ook ander terreine van diens in, bv familiebediening en pastorale sorgvaardigheid. Gemeentes kan gerus van hierdie wonderlike geleenthede gebruik maak.

Lentekonferensie 2021

lentekonferensie

VBO: Kom ons lees die Bybel

Jy word uitgenooi na die tweede van ’n reeks aanbiedinge oor die lees van die Bybel.
“Kom ons lees die Bybel”
11 -12 Augustus 2021
Kom ons lees die Nuwe Testament
In hierdie werkswinkel word daar gefokus op die Eerste Brief van Petrus met die tema: Hoe lyk ’n Diaspora Identiteit vir ‘n Missionale Kerk?
Plek: Aanlyn per Zoom
Tye: 09:00 – 16:00
Aanbieder: Ds. Leon Westhof
Koste: R75
VBO: 20 punte
Sluitingsdatum: 9 Augustus 2021
Inskrywing: https://forms.gle/zB6p3NxA9n883BpE7
(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)
Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: Absa
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005
Tak: PRETORIA
Verwysing: NT naam en van
Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za
Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

VBO oor goeie regering en grondwetlikheid

vbokonstitusie
Vir registrasie, klik hier. Daar is ook 'n video-insetsel oor die geleentheid beskikbaar.

Leraars beweeg

Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter