Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 25 - 13 Augustus 2021 - Koninkrykstyd
Beste leser,

In hierdie uitgawe

  • Vrouemaand verg dat ons werklik na vroue luister, maar dit is nie vanselfsprekend nie, sê Elmarie Dercksen
  • Nasionaal is die Oos-Kaap heel voor met inenting van sy bevolking. Verder is dit bewys dat inenting lewens red, sê dr Cloete van Vuuren en minister Joe Phaahle
  • Anglikane doen spesiale 'n beroep op lidmate om finansieel te kan oorleef
  • Kyk na die sprekers by die aanlyn-Lentekonferensie en baie welkom aan ds Du Toit Wessels in die Oos-Kaap

Skep in Vrouemaand ruimte vir luister na die Rut-verhale

wheat
Ds Elmarie Dercksen skryf:

My pleidooi in Vrouemaand: Maak asseblief spasie vir die Rut-stories in jou eie omgewing, in jou eie gemeente. Rut is dalk nie gewoond aan spasie opneem nie, dus moet ons dit skep vir haar. Kom ons bly 'n bietjie stil en luister na diegene wat gewoonlik min te sê het.

Haar skrywe gaan oor die bydrae van vroue in die kerk en samelewing.

Elmarie beklemtoon hoe belangrik dit is om te luister na mense wat nie hulle hande op die magstrukture het nie. sy sê sy weet goed lesers kan kriewelrig raak as mens hierdie tema aanroer. "Ek wens almal se menswaardigheid was so vanselfsprekend soos dit behoort te wees. Maar ten spyte van die feit dat vroue die meerderheid lidmate in die kerk wêreldwyd is, is hul stories nie naastenby so dikwels vertel soos hul manlike eweknieë nie; hul woorde oor God (teologie) nie naastenby so gepubliseer nie; en hul gawes nie ten volle erken nie."

Sy skryf dit met verwys na die beskrywing hoe Esra vroue en kinders uit die land weggestuur na afloop van die ballingskap, in die laaste hoofstukke van die boek Esra in die Ou Testament. Gesinne is opgebreek. "Die behoefte is nie wraak op Esra nie. Hy was ‘n goeie ou, wat in sy ywer net te ver gegaan het. Hy was waarskynlik onbewus van die voordeel van sy eie mag; help hom ook om weer ‘n bietjie te luister."

Lees haar volledige skrywe hier.

Anglikane se finansies knyp weens Covid-19

Die Anglikaanse bisdom in Nelson Mandelabaai beleef 'n uiterste finansiële krisis weens Covid en Anglikaanse gemeentes wat nie langer salarisse kan bekostig nie, skryf biskop Eddie Daniëls aan lidmate.

The Herald berig op 11 Augustus dat die Anglikaanse bisdom na die eerste helfte van 2021 tot R2,3 miljoen in die rooi is. Dit het biskop Eddie Daniëls genoop om 'n dringende beroep op lidmate te doen om by te dra. Veral kleiner gemeentes worstel meer dan groter gemeentes.

Verkleinde erediensbywoning weens Covid, en die afstel van eredienste, tesame met fondsinsamelings wat nie kan plaasvind nie, is van die vernaamste rede vir die finansiële verknorsing.

Biskop Jacob Freemantle van die Metodiste se Makhanda-bisdom, waaronder Nelson Mandelabaai ressorteer, sê dié kerk word ook swaar getref, veral weens swart gemeentes wie se lidmate nie aanlyn bereikbaar is of nie van aanlyn betalingsmetodes gebruik maak nie. Die Metodistekerk hanteer leraars nie as werknemers nie en funksioneer dus nie onder die arbeidswet nie. Was hulle egter, sê Freemantle, sou hulle waarskynlik afleggings moes doen.

Wat NG Gemeentes in die Oos-Kaap betref, is die eerste aanduidings dat Covid ook inkomste beïnvloed het. Uit die eerste gemeentelike finansiële state wat tans ingedien word, blyk dat gemeentes ander inkomstebronne sterk begin ontgin het. Gemeentes huur eiendom uit, bring selfoonsenders aan as inkomstebron, of skakel van basaars oor na veeveilings en meer gereelde Covid-gepaste verkopings.

In verskeie NG gemeentes is ouer lidmate geleer en gehelp om van aanlyn bankdienste gebruik te maak, ook met die doel om so kerklik te kan bydra. Gemeentes wat afhanklik van basaars is vir inkomste word swaarder getref as ander.

Oos-Kaap heel voor met immunisasie

Oos-Kaap heel voor met immunisasie
Tydens 'n nuuskonferensie op 13 Augustus 2021 oor die immunisasieprogram in Suid-Afrika het Joe Phaahla, minister van Gesondheid gesê persentasiegewys het die Oos-Kaap reeds 23% van sy bevolking ingeënt. Dit beteken die Oos-Kaap is heel voor met inenting.

Lees verder

Dr Cloete van Vuuren:

"Inenting red lewens en beskerm jou gesin, ongetwyfeld"

Dr Cloete van Vuuren: "Inenting red lewens en beskerm jou gesin, ongetwyfeld"
In hierdie interaktiewe gesprek gee dr Cloete Janse van Vuuren, internis met 'n bykomende spesialisasierigting oordraagbare siektes, bruikbare inligting oor die waarde van inenting en die jongste oor Covid-19.

Lees verder

Prof Klippies Kritzinger:

"Voorbidding is protes"

#LeerVersoen - "Voorbidding is protes"
Kyk gerus na die volgende video in die reeks #LeerVersoen aanlyngesprekke - 'n Inisiatief van die NG Kerk se Algemene Sinode Taakspan vir Versoening en Identiteit. In hierdie video gesels ds. Rudi Swanepoel en dr. Marinda van Niekerk met professor Klippies Kritzinger.

Lees verder

Namibiese Moderatuur sê Die Strand deel onwaarhede en maak wanvoorstellings

Die Namibiese Sinode (wat selfdegeslagverhouidings afwys) se moderatuur het onlangs die verklaring van Die Strand-gemeente bespreek en het met konsensus geoordeel dat dit "talle wanvoorstellings en onwaarhede" bevat. So berig Feldmuis von Schanzen, die Namibiese sinode se e-nuusbrief.

Die Namibiese Sinode staan steeds by haar getuienisse oor selfdegeslagverhoudinge waarvolgens persone met 'n selfdegeslaggerigtheid selibaat behoort te bly. Nietemin wys die Namibiërs nie Die Strand se kommunikasie aan die gemeente se lidmate sterk af. In hierdie skrywe waaroor dagblaaie berig het, het Die Strand-gemeente die NG Kerk van ernstige dwaling beskuldig.

Die Namibiërs haal dr Gustav Claassen, algemene sekretaris, instemmend aan. Claassen skryf:

In die brief (van Die Strand) word die suggestie gemaak dat die Algemene Sinode se omgaan met kernaspekte van die kerk se belydenisgrondslag, verdag is. Volgens die skrywe word dit aan gemeentes oorgelaat om “self te besluit” oor ’n lys van belangrike sake soos die opstanding, die duiwel ens. By lesers van die artikel, wat nie op hoogte is van sinodale besluite nie, het dit die persepsie laat ontstaan dat die besluite van die Algemene Sinode nie meer die integriteit van byvoorbeeld die opstanding van Christus en ander kernmomente van ons belydenis handhaaf nie. Tereg het dié persepsie oor ’n wye front ontsteltenis en reaksie uitgelok.

Verdagmakery ten opsigte van die besluite van die Algemene Sinode het in die sosiale media geëskaleer op ’n onverkwiklike manier wat die kerk geensins tot heil strek nie.
Die prosesse en besluite van die Algemene Sinode is uiters deursigtig. Alle notules en agendas is vir die publiek beskikbaar. ’n Spesiale taakspan is ook na die Algemene Sinode van 2019 aangewys om vrae rondom die besluite oor selfdegeslagverhoudings te hanteer.

Die belangrikheid van die NG Kerk se belydenisgrondslag is bo verdenking. Die NG Kerk is ’n kerk wat onomwonde erns maak met die gesag van die Skrif en haar belydenisskrifte. In dié verband kan daar net gekyk word na Artikel 1 van die Kerkorde en die beskrywing van wie ons is op die kerklike webblad.
Dit is een saak om ontevredenheid oor ’n sinodale besluit aan te spreek deur van kerkordelike remedies gebruik te maak. Dit is egter ’n ander saak as ontevredenheid lei tot verdagmakery ten einde sekere agendas te bevorder.

Hopelik sou die kerkraad van Die Strand-gemeente kan aandui dat daar meer aan hulle verklaring toegedig is as wat hulle bedoeling was. Gesprekke met dié gemeente is reeds aan die gang.

CMR hou Algemene Jaarvergadering

cmr

PE-Hoogland hou Inry-padkafee

INRY PADKAFEE 27 Aug Flyer
Leandra Bonthuys laat weet PE-Hoogland (hoek van Isobellaan en Constanceweg, Charlo, PE) hou een van die dae 'n Inry Padkafee. Klik hier om jou bestelling te plaas.

Mathys Roets tree by Parkheuwel op

Mathys Roets_optrede

Virtuele Hardloop & Trap vir Hoop by Bybelgenootskap

Francois Sieberhagen van die Bybelgenootskap laat weet:

Ons Virtuele Hardloop en Stap vir Hoop in 2020 was ongelooflik suksesvol met meer as 2 000 atlete, stappers en fietsryers wat aan ons eerste virtuele geleentheid deelgeneem het! Met die bydraes wat ontvang is, kon ons 2 000 Bybels aan mense in nood, asook 2 000 stelle Bybelgebaseerde geletterdheidsboekies aan kinders voorsien.

Hierdie jaar wil ons nog beter en groter! Vanjaar se Hardloop & Trap vir Hoop-geleentheid wat op 21 en 22 Augustus plaasvind, ondersteun steeds die Bybelgenootskap se doelwit om, ter viering van ons 200ste bestaansjaar, twee miljoen Bybels te versprei.

Weens die voortslepende Covid-19-pandemie en die vinnige verspreiding van die virus, asook die huidige beperkings, word vanjaar se Hardloop & Trap vir Hoop-geleentheid weer virtueel aangebied. Jou veiligheid is vir ons baie belangrik.

Deelnemers kan die afstand van hulle keuse en waar dit ook al geleë is, hardloop, trap of stap. Ons moedig gemeentes aan om hierdie geleentheid te ondersteun, uiteraard met die nodige Covid-19-regulasies in plek, en so die Bybelgenootskap help om die Woord van God beskikbaar te stel aan plaaslike gemeenskappe wat nie Bybels kan bekostig nie.

Die verskillende afstande maak dit vir elkeen moontlik om deel te neem. Of jy elke dag 'n "stappie" geniet of 'n ernstige atleet of fietsryer is – wat jouself wil toets – die keuse van watter afstand om gedurende die twee dae te voltooi, is joune. So, maak dit 'n naweekaktiwiteit vir die hele gesin en registreer vandag nog!

Elke inskrywing sal die Bybelgenootskap help om Bybelarmoede en die geletterdheidsbehoefte, as deel van die 2 miljoen Bybels-projek, in ons land aan te spreek. Vir meer inligting, besoek www.2millionbibles.co.za.

Klik hier om te registreer.

VBO met Deon Loots:

Opleiding in Geestelike begeleiding

Stel jy belang om te leer hoe om mense sinvol op hulle geestelike reis te begelei, sonder die nodigheid om altyd 'n antwoord of 'n oplossing gereed te hê?

Leer die kuns van geestelike begeleiding aan. Dit rus jou toe om mense te begelei om verder na te dink oor hoe en waar God in hulle lewens aan die werk is. Die toerusting is ook van groot waarde vir jou eie geestelike groei, sowel as vir informele gesprekke met mense wat soms "moeilike vrae vra".

Kyk gerus na die volledige program deur op die skakel te klik. Daar kan jy ook hoor hoe ander die opleiding beleef het. (Meer as genoeg VBO punte vir predikante wat dit doen).

Kontak Deon Loots by 084 955 3444 of dissipel@gmail.com.

Opleiding beskikbaar wat lidmate effektiewe bedienaars maak

Bedienaar-adv2
Adv-Pastorale-Sorgvaardighede1
Adv-Pastorale-Sorgvaardighede2
Die Algemene Sinode het nuwe bane van opleiding geskep wat "Bedienaars" insluit. Bedienaars is nou die nuwe term vir die ou "ouderlinge wat opgelei is om eredienste te lei", en sluit ook ander terreine van diens in, bv familiebediening en pastorale sorgvaardigheid. Gemeentes kan gerus van hierdie wonderlike geleenthede gebruik maak.

Lentekonferensie 2021

Hier is die hoofsprekers by vanjaar se Lentekonferensie van Excelsus. Dit word aanlyn aangebied. Besoek gerus Excelsus se webblad vir die volledige brosjure en vir die skakel om aanlyn in te skryf.
lente1
lente2
lente3

VBO: Kom ons lees die Bybel

Jy word uitgenooi na die tweede van ’n reeks aanbiedinge oor die lees van die Bybel.
“Kom ons lees die Bybel”
11 -12 Augustus 2021
Kom ons lees die Nuwe Testament
In hierdie werkswinkel word daar gefokus op die Eerste Brief van Petrus met die tema: Hoe lyk ’n Diaspora Identiteit vir ‘n Missionale Kerk?
Plek: Aanlyn per Zoom
Tye: 09:00 – 16:00
Aanbieder: Ds. Leon Westhof
Koste: R75
VBO: 20 punte
Sluitingsdatum: 9 Augustus 2021
Inskrywing: https://forms.gle/zB6p3NxA9n883BpE7
(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)
Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: Absa
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005
Tak: PRETORIA
Verwysing: NT naam en van
Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za
Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za
vakatures

Leraars beweeg

toitbevestig
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter