Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 27 - 19 Augustus 2021 - Koninkrykstyd
Beste leser,

In hierdie uitgawe

  • Watter vaardighede gaan ons in die toekoms, diep beïnvloed deur die ontwrigtende Covid-tyd, nodig hê? Prof Nelus Niemandt werp lig op die onderwerp
  • 'n VBO oor die Verwelkomingsgebed - dit leer ons diep, genesende gebedsvaardighede vir 'n tyd waarin ons deur soveel onwelkome ervarings geteister word
  • Die vergete faktor wanneer ons die Bybel vir etiese waardevorming lees - prof Francois Tolmie aan die woord
  • Hoe en wat bid ons vir medegelowiges in Afghanistan?

Hoe om vir gelowiges in Afghanistan te bid

Hoe om vir gelowiges in Afghanistan te bid
Met die val van Afghanistan in die hande van die Taliban is dit feitlik seker dat die toekoms van Christene duister is. As Christene het ons die verantwoordelikheid om vir ons broers en susters in die Here in Afghanistan te bid. Hierdie artikel vertel hoe om te bid.Lees verder

Prof Nelus Niemandt oor die toekoms

Missionale leierskap in 'n tyd soos hierdie

nelus-n2
In hierdie video-aanbieding gesels prof Nelus Niemandt met leiers uit die Oostelike Sinode. Die aanbieding is gereël deur die Missionale Kerk-wees span van dié sinode. Prof Niemandt se Powerpoint is by hierdie skakel beskikbaar. Klik op die grafika hierbo om na die video te kyk.

In die aanbieding verwys Niemandt na vaardighede wat vir die toekoms belangrik is. Covid lui 'n dekade van diep ontwrigting in. Daar is 'n verlies van kennis aangesien baie kundige persone met diep institusionele kennis gesterf of ophou werk het. Brutale ekonomiese verliese het plaasgevind en lande gaan nog lank aan skuld wat nou gemaak word afbetaal. Daar is werkverliese en uiteindelik dalk 'n verlies aan gemeentes? Die verlies aan mobiliteit in die samelewing het enorme ekonomiese implikasies. Daar is individuele en kollektiewe emosionele skade en maatskaplike onrus (dink KwaZulu-Natal en Gauteng) lê voor. Leierskap het nou meer as taktiese skemas nodig, eerder verbeelding en innovasie.

Kyk gerus na die video-opname van die interessante aanbieding.

Prof Francois Tolmie

Hoe "sosiale leesplek" deur die eeue gelowige lees van die Bybel beïnvloed

tolmie
In 'n leersame populêr-wetenskaplike praatjie met Vrystaatse predikante fokus prof Francois Tolmie, gerekende Nuwe Testamentiese kenner, die aandag op die komplekse aard van die Bybel as eerste faktor wanneer etiese beoordeling aan die orde kom. Ons kyk die Bybel egter nooit mis nie - dit staan sentraal in ons aandagspan.

Tolmie vervolg: "Dit is egter nie op hierdie eerste faktor waarop ek in hierdie gesprek wil konsentreer nie. Ek wil die aandag vra vir die faktor wat meestal nooit eksplisiet op die tafel kom in ons kerklike debatte nie, naamlik die rol van die interpreterende "ek": die "ek" wat lees, keuses tussen al die verskillende peilers maak, prioritiseer, ignoreer en uiteindelik (dikwels triomfantelik) verklaar: Dit is wat die Bybel sê. Een van die faktore wat ’n deurslaggewende rol speel in die manier waarop die interpreterende "ek" die Bybel vir eietydse situasies toe-eien, is sosiale leesplek."

Hy illustreer sy argument met verwysing na groot skuiwe wat gekom het in gelowige denke oor die vraag of die son om die aarde draai, en ook oor slawerny. In beide hierdie gevalle oor hoe ons die Bybel lees, het gelowiges deur 'n voorspelbare proses gegaan, wat lank geneem het, om 'n oordeel te vel.
Lees gerus sy praatjie.

Kairos Netwerk mobiliseer skeurmakery

Pastorale brief aan leraars oor "mobilisering" in Oos-Kaapland

In hierdie skrywe aan leraars in Sinode Oos-Kaapland vertel die voorsitter van die Sinodale Kommissie, ds Jasper Louw, hoe hy deur die Kairos Netwerk geskakel is om hom en ander teen die sinodale leierskap te "mobiliseer". Hy vra dat leraars hulle nie aan skeurmakery skuldig maak nie.

Lees verder

Daaglikse Covid-statistiek vir infektering in Oos-Kaapse distriksmunisipaliteite

Daaglikse Covid-statistiek vir infektering in Oos-Kaapse distriksmunisipaliteite
Hier is 'n handige skakel na daaglikse statistiek vir Covid-infektering in die verskillende distrikte van die Oos-Kaap.

Lees verder

Verdiepte, beliggaamde dissipelskap

Gebedsvaardighede vir daardie stortvloed onwelkome ervarings en vir diep genesing

Verwelkomingspraktyk-compress2
Die VBO-forum en Sinode Oos-Kaapland stel 'n inleiding tot verwelkomingspraktyk bekend. Die aanlynsessie word vanaf 2 September deur Wilhelm Verwoerd en kollegas van die NG Kerk aangebied. Klik hier vir meer inligting. (Dit verdien 30 VBO-punte.)

Daar word gekyk hoe om die toenemende oorvloed van onwelkome ervarings te hanteer. Hierdie ervarings soos die COVID-19-pandemie wat van dag tot dag opduik, roep meestal uiters ongemaklike gevoelens van angstigheid, onsekerheid en oorweldiging by meeste van ons op. Die vrae word gevra: Hoe hanteer ons hierdie ontstellende, uitputtende emosies, sonder onderdrukking of ontvlugting in ons koppe? Hoe kan ons die uiters onwelkome ervarings van ons tye dieper deel maak van ons dissipelskap?

Die gereelde beoefening van die verwelkomingsgebed bied broodnodige ondersteuning soos bevestig deur 'n vorige NGK-deelnemer: "Die verwelkomingspraktyk dra by tot die groei van my verhouding met God; ook tot die ontwikkeling van 'n leefwyse waarin ek volkome oorgegee is aan God en voortdurend met Hom in gesprek is. Ek is nog nie naastenby daar nie, maar die verwelkomingsgebed is een van die geloofsgewoontes wat my help op hierdie lewenslange reis."

Kry die inskrywingsvorm hier. Jy kan hier klik meer meer agtergrond.

Webinare met prof Andrew Root

Faith formation in a secular age

root
Hierdie reeks van drie webinare skop op 31 Augustus af. Die Amerikaanse teoloog Andrew Root gesels oor Ministry in a Secular Age aan die hand van sy drie boeke oor hierdie onderwerp. Hier is ‘n voorsmakie van die eerste webinaar: Faith Formation in a Secular Age.
Klik hier om te registreer.
mrossouw

Sprekers by Lentekonferensie 2021

Besoek gerus Excelsus se webblad www.excelsus.org.za vir die volledige brosjure en die skakel om aanlyn in te skryf.
lk1
lk2
lk3
lk4
lk5
lk6

Ouerskap kursus - leer emosies hanteer

Odette Wessels bied hierdie kursus aan, waarvan die eerste sessie gratis is. Klik hier vir meer inligting.
DOL Ouerskapsprogram Sept. 2021 (1)

Bybelgenootskap 'n volle 201 jaar oud

Bybeltrap en Bybelsondag

Ds Hein Barnard van die Bybelgenootskap laat weet:

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika vier op Maandag 23 Augustus die 201ste verjaarsdag. Die grendelreëlings noop ons om dit as volg te vier:

Draf, stap of trap fiets vir Bybels – virtueel.

Daar is reeds hierna verwys in Grenspos 24 gedateer 29 Julie 2021.
Enige iemand kan steeds inskryf of selfs iemand anders borg om deel te neem. Die inskrywings is beskikbaar by
Webblad: https://www.modernathlete.co.za/event/virtual-run-cycle-for-hope/
of
Facebook: https://fb.me/e/4j1OK1ohV?ti=wa

Bybelsondag 29 Augustus 2021

Die tema vir 2021 is “Genees, vernuwe, lewe”. Hierdie tema geld vir Gemeente, Ring, Sinode en Algemene Sinode omdat ons dit tans broodnodig het – soos ook reën!
Daar is heelwat materiaal en hulpmiddels (Powerpointskyfie, videogreep, preeksketse, ens) beskikbaar op die Webwerf by https://www.biblesociety.co.za/index.php/af/hulpmiddels/bible-sunday-2021
Sal u asseblief veral tydens die erediens veral die “Dankgebed” bid en daarby ook aan God die eer gee vir ‘n Bybel in ons moedertaal?

PE-Hoogland hou Inry-padkafee

INRY PADKAFEE 27 Aug Flyer
Leandra Bonthuys laat weet PE-Hoogland (hoek van Isobellaan en Constanceweg, Charlo, PE) hou een van die dae 'n Inry Padkafee. Klik hier om jou bestelling te plaas.

VBO met Deon Loots:

Opleiding in Geestelike begeleiding

Stel jy belang om te leer hoe om mense sinvol op hulle geestelike reis te begelei, sonder die nodigheid om altyd 'n antwoord of 'n oplossing gereed te hê?

Leer die kuns van geestelike begeleiding aan. Dit rus jou toe om mense te begelei om verder na te dink oor hoe en waar God in hulle lewens aan die werk is. Die toerusting is ook van groot waarde vir jou eie geestelike groei, sowel as vir informele gesprekke met mense wat soms "moeilike vrae vra".

Kyk gerus na die volledige program deur op die skakel te klik. Daar kan jy ook hoor hoe ander die opleiding beleef het. (Meer as genoeg VBO punte vir predikante wat dit doen).

Kontak Deon Loots by 084 955 3444 of dissipel@gmail.com.

Kabinet keur inentings vir 18-34 jariges goed

18-34
In 'n poging om die groter momentum aan die inentingsprogram te verleen, het die kabinet goedgekeur dat persone bo 18 vanaf 20 Augustus ingeënt kan word. Dit is uitstekende nuus.
vakatures

Leraars beweeg

Ds Ampie Swanevelder (emeritus) het 'n beroep as brugleraar na Amalia aanvaar.
Ds Egbert Steyn van Paterson is na Goodwoodpark as brugleraar beroep.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter