Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 32 - 15 Oktober 2021 - Koninkrykstyd
Beste leser,

In hierdie uitgawe

  • Sinode verkies nuwe moderatuur
  • Moedig lidmate aan om op 1 November te gaan stem, en verstandig te stem
  • Goeie hulpmiddels vir kinderbediening en sendingterugvoer wat saamval met Wêreldgebedsdae vir die Vervolgde Kerk
  • Ring van Albanie troos en moedig aan met herderlike brief

Nuwe moderatuur verkies

Die Sinode van Oos-Kaapland het op die eerste dag van sy aanlyn-vergadering 'n nuwe moderatuur aangewys. Dr Chris van Wyk van Somerstrand-gemeente is as moderator verkies. Van Wyk het voorheen reeds vir twee termyne as moderator gedien.
chrisvanwyk
Dr Chris van Wyk en sy eggenote, me Lynette van Wyk

Die verkiesing was die uitkoms van die werp van die lot na die aanroep van die Naam van die Here, soos die kerkorde bepaal indien daar 'n staking van stemme is (twee kandidate wat presies dieselfde aantal stemme kry).

Dr Dewald Davel (Sterkstroom-gemeente) en dr Van Wyk het aanvanklik presies dieselfde aantal stemme gekry. Na Van Wyk as moderator aangewys is, is dr Davel met 'n groot meerderheid van stemme as assessor (onder-voorsitter) aangewys.

In verdere stemminge is ds Jan Grobbelaar (Cradock-Oos) as aktuarius (kerkregadviseur) en ds Eldré Bester (Algoa Gemeenskapskerk) as addisionele lid aangewys. Ds Danie Mouton dien as skriba op die moderatuur.

Die sinode hervat sy sitting op van Dinsdag 19 Oktober tot Donderdag 21 Oktober, elke dag vanaf 09:00 tot 13:00. Die aanlyn-vergadering word lewend op die NG Kerk in Oos-Kaapland se Facebookblad gestroom by www.facebook.com/ooskaap.

Wat gebeur wanneer mense bymekaarkom?

Krista Tippet van The On Being-projek voer vandeesweek 'n baie insiggewende gesprek met Priya Parker oor wat gebeur wanneer mense bymekaarkom. Só word die gesprek beskryf:

"What happens when a group of people gather? Whether it’s for a pool party, a work meeting, or a political meeting? Anything can happen is the answer, and Priya’s approach toward gatherings is extraordinary. For her, she sees the role of host as one of “generous authority” where much responsibility rests on their shoulders: for offering warm welcome, curating small pop-up rules and rituals that can help the room function according to its purpose, and helping to facilitate introductions and impasses in a way that deepens understanding and heightens the value that difference creates in the room.

"Priya brings a helpful and critical lens to words like “unity,” noting that unity can sometimes imply uniformity. For her, this word is too static. Rather, she strives to help facilitate rooms where people can be altered: where ideas can change; where learning can happen.

Klik hier vir die insiggewende gesprek te luister.

Vote! Vote wisely!

How then should we vote in November?

vote
By Danie Mouton - this article was first published in The Herald on Monday, 11 October 2021

Casting a vote is one of the most important responsibilities of a South African citizen.
By voting (or not voting) we shape the future of our society because we put people in extremely responsible positions.
We have a responsibility to ensure that the right people get elected.
It is disastrous to stay away from the polls. We abdicate our responsibility and privilege to assign governance to worthy office bearers.
Voter apathy tears away at the very foundations of our democracy.
To vote is not merely a right, it is a God-given responsibility.
God calls us to be salt, light and yeast in society. We have a collective social responsibility to fulfil this calling.
Many people fought hard and even died to gain the privilege of universal franchise in South Africa.
Exercise your freedom to help decide who will take care of our collective future.
It is the right thing to do.
The next important question is who gets your vote?
We should all apply our minds to this important question.
In South Africa voting choices too often follow a traditional, set pattern.
Many vote according to historic loyalty.
Others choose according to boundaries of race or ethnic identity. Some vote to further their perceived own interest.
Others react to scare tactics and vote as a form of resistance to majority policies.
A better strategy is to look at the big picture and ask which candidate and which group will pursue justice, guarantee opportunities for all, tackle unemployment, inequality and poverty and balance all interests in a fair way.
It is not only my own or my group's benefit I seek, but a just dispensation where all can prosper in such a way that quality of life will flourish for all.
Do not be swayed by promises. Keep past performance in mind. Past behaviour predicts future action.
How then should Christians vote?
Our vote concerns the particular candidate, as well as the political affiliation of the candidate.
Firstly, we need to consider the merit of the candidates in our wards.
There are three primary considerations. Ask yourself these three questions:
One: Is the candidate a person of integrity?
Two: Has the candidate appropriate skills, training, and experience?
Three: Has the candidate a proven track record of availability to the interests and needs of others? Is the candidate responsive, does the candidate act and deliver when necessary?
Back to question one. What does integrity look like? According to the Bible, a person with integrity is honest, truthful, faithful, trustworthy, responsible, free of greed, and with a servant spirit. They value the interest of others above own interest or the interest of a small group.
We can only vote for those we trust to take their oath of office seriously: to serve the people rather than the party of a small group.
Secondly, we also look for professionalism, knowledge, skills, and qualifications.
Is the person equipped for the role? Are they prepared and did they take the trouble to hone their skills and knowledge?
Do they have a teachable spirit?
A history of malfeasance or lack of knowledge and skill will not translate into effective service delivery.
If the candidate is a well-equipped person of integrity, we thirdly ask about the candidates track record of being open, caring and available to the community.
Is this candidate mindful about others and approachable?
Will this person indeed listen to legitimate needs or interests?
Will the candidate do the hard work of listening, inquiring, considering what is at stake by investing the required time? It is hard work.
We therefore ask about the candidate's track records of action. Is this a person of concrete action?
Does service delivery come naturally? Or is this a smooth-talker, always full of excuses, blaming others for ineffectiveness and lack of action. Beware.
If integrity of character, openness to others and the ability to deliver exists, you may proceed to consider political affiliation.
The terrible reality is that looting of state resources has become endemic in some political affiliations.
If a particular candidate is aligned to questionable camps in an existing political formation, we have to stay away.
Rather vote for the honest person, perhaps not so charismatic and smooth talking, but honest and upstanding.
In the forthcoming election we are privileged to see many independent candidates or new political formations. They are certainly worthy of consideration.
If political parties do not present candidates with integrity, proper training and experience and a track record of delivery, why not consider an independent candidate or a candidate from a new formation?
Some of these candidates have proven track records.
It is not a time to be apathetic.
The list of candidates has been published at elections.org.za.
The list for Nelson Mandela Bay (which starts on page 174 of the document for the Eastern Cape) makes for really interesting reading and some serious thought.

Ds Danie Mouton is the executive director of the Dutch Reformed Church in the Eastern Cape.

Herderlike brief van die Ring van Albanie

Hoe om in hierdie tyd gemeente te wees

albanie
"Ons lewe is gekenmerk deur inperkings, regulasies en die ontneming van ons vryhede. Ook binne ons Ringsgebied het mense siek geraak en sommige het gesterf. Sommer baie naby aan ons het Ds. Strauss de Jager sy vrou Augusta aan die dood afgestaan. Daarom gedenk ons ook die lewens van lidmate in ons gemeentes wat gesterf het of wat familie en vriende aan die dood afgestaan het vanweë Covid-19. Die ekonomiese impak wêreldwyd en ook binne ons ringsgebied is enorm. Armoede het drasties toegeneem en werkloosheid is buite verhouding hoog.

"Die kerk se taak is nie om in die eerste plek na binne te fokus nie, maar om op die wêreld te fokus. Die Here gebruik die kerk as sy instrument om die wêreld met liefde aan te raak. Die Here is besig met die wêreld. Ons moet net aansluit by God se MISSIO DEI in die wêreld. Die wêreld het die kerk broodnodig.

So begin die 134ste vergadering van die Ring van Albanie haar herderlike brief aan ringsgemeentes. Lees gerus hoe mooi hoopvol dog realisties die ring leiding gee aan gemeentes.

KIX: Heerlike hulpmiddels vir kinderbediening

kix
Soos altyd is KIX 'n wonderlike bron van verbeeldingryke hulpmiddels vir kinderbediening. Klik hier vir die jongste bronne.

Uitnodiging:

Terugvoer oor bediening op frontlinie en Internasionale Gebed vir Vervolgde Christene

janine
Hier is 'n uitnodiging waarvan gelowiges in Nelson Mandelabaai en verder gerus kennis kan neem:

Janine skryf: Ons kom vir so ‘n maand of wat huistoe en omdat tyd beperk is gaan ons een terugvoer geleentheid by Kraggakamma Gemeente aanbied op Sondag 14 November. Dit val op die laaste naweek wat ons IDOP (Internasionale Dae van Gebed vir Vervolgde Christene) vier. Daar sal 'n tyd van aanbidding wees en dan sal ek en Gerrit terugvoer gee oor wat die Here besig is om te doen in die land waar ons tans woonagtig is, sowel as die buurlande waar ons ook dien. Dit sal ongelukkig nie aanlyn uitgesaai word nie, aangesien van die inligting en foto’s wat ons gaan deel vertroulik is. (maar net om die mense se identiteit te beskerm en sodat ons uit die hart uit kan deel).

Kersmark by Kraggakamma

Kersmark 4

Pelgrimsteologie:

Kort aanlyn-kursus vir pelgrimstappers via die Hugenote Kollege

As jy al die Camino de Santiago gestap het of nog wil stap, is die kursus vir jou. Dieselfde geld vir pelgrimstogte op enige ander plek of land. Die kursus dek die geskiedenis, die betekenis en hoe ‘n pelgrimstog ten volle benut kan word vanuit die Gereformeerde Teologie. Geen kwalifikasie is nodig om in te skryf nie en mense wat los van die kerk funksioneer, is baie welkom.

Die kursus word vir die eerste keer in Suid-Afrika aanlyn aangebied in Afrikaans en Engels deur Dr. Nico de Klerk verbonde aan die Hugenote Kollege, Wellington. Dr. de Klerk bied dieselfde maar meer uitgebreide kurrikulum aan by Princeton Teologiese Seminarium in die VSA, sedert 2020.

Die kursus behels 12 aanlyn sessies van 90-minute en sal begin sodra daar ‘n groep gevorm is met die inskrywingsgeld op R2900 per persoon. VBO is in proses. Enige belangstellende kan direk skakel met Dr. Nico de Klerk by nico@streetbiz.co.za of 082 566 1484.

Opedag:

Studiegeleenthede by Hugenote Kollege

Opedag
sydenham

Jaarboek van NG Kerke beskikbaar vir 2022

jaarboek
Die Jaarboek 2022 is nou te koop.
Beperkte eksemplare beskikbaar!
Plaas jou bestellings vandag nog om teleurstelling te voorkom.
1-3 BOEKE teen R385 elk
4+ BOEKE teen R365 elk
CD teen R295 elk
BOEK EN CD teen R455 per stel
Die Jaarboek bevat die sinodale, rings-, gemeente- en predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Reformed Church in Africa en familiekerke in die buiteland.
Jaarboek van die NG Kerke 2022 verskaf al langer as 160 jaar belangrike inligting oor die NG Kerkfamilie aan predikante, kerkkantore en lidmate. Bybel-Media, uitgewer van die Jaarboek van die NG Kerke, wil ook met hierdie publikasie gestalte gee aan sy leuse: Vennoot in geloof en bediening.
Koop Hier | Meer Inligting
Bestel op een van die volgende maniere:
Koop aan: www.bybelmedia.org.za
Stuur e-pos: bestel@bmedia.co.za
Skakel ons: 021 864 8211

Vakature: NG Gemeente Willowmore

Die volgende posbekendstelling word geplaas soos van die NG Gemeente Willowmore ontvang:
willowmore
vakatures

Leraars beweeg

Ds Thania Botha word op Sondag 17 Oktober 2021 as mede-leraar in die NG Gemeente Somerstrand bevestig.

Dr Willem Wiid ontvang aan die einde van Oktober 2021 demissie by die NG Gemeente Parkheuwel weens gesondheidsoorwegings na verskeie ingrypende rugoperasies.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter